1 Kung 17:1-7 – Elia vid bäcken Kerit

Christian Mölk 1 Kungaboken, Andakter, Bibelkommentarer Leave a Comment

1Tisbiten Elia, som förut hade uppehållit sig i Gilead, sade till Ahab: ”Så sant Herren, Israels Gud, lever, honom som jag tjänar: Under de här åren skall varken dagg eller regn falla, om inte jag säger det.” 2Och Herrens ord kom till honom: 3”Gå bort härifrån och bege dig österut och göm dig vid bäcken Kerit öster om Jordan. 4Du …

Markus

Christian Mölk Bibelkommentarer Leave a Comment

Kapitel Markus 1 Markus 2 Markus 3 Markus 4 Markus 5 Markus 6 Markus 7 Markus 8 Markus 9 Markus 10 Markus 11 Markus 12 Markus 13 Markus 14 Markus 15 Markus 16 Avsnitt Predikningar