2 Krön 20 – Josafat besegrar Moab och Ammon

Christian Mölk2 Krönikeboken, Bibelkommentarer Leave a Comment

1Sedan kom Moabs barn och Ammons barn och tillsammans med dem andra ammoniter för att strida mot Josafat. 2Man kom och berättade detta för Josafat och sade: ”En stor skara kommer mot dig från landet på andra sidan havet, från Aram, och de är i Hasason-Tamar, det vill säga En-Gedi.” I det förra kapitlet undkom kung Josafat döden med nöd …