Ef 6:10-20 – Den andliga vapenrustningen

Christian MölkBibelkommentarer, Efesierbrevet Leave a Comment

10Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. 13Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. 14Stå alltså fasta, med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. 15Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. 16Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. 18Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. 19Be också för mig, att ordet ges mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet 20för vilket jag är en ambassadör i bojor. Be att jag talar så öppet och fritt som jag bör.

 • Guds vapenrustning
  • När man läser Efesierbrevet kan man lätt få intrycket att det kristna livet är fantastiskt, härligt och helt utan svårigheter. Vi är utvalda i Kristus, vi har gått från död till liv, Jesus har rivit skiljemuren mellan jude och hedning och gett oss ett nytt liv i Kristus! Men så möter man kanske till sin stora förvåning motstånd. För att inte överraskas, och framför allt inte ge upp, av allt motstånd man möter, så vill Paulus förbereda oss för den goda kampen.
  • I arbetet med att uppfylla Jesu missionsbefallning, predika evangelium, sprida Guds rike och älska vår Herre och våra medmänniskor, så kommer vi ofrånkomligen att bli attackerade av Djävulen. Han vill förhindra, försvåra och förstöra för oss så att vi inte kan uppfylla det Gud har planerat för våra liv. I den situationen uppmuntrar Paulus oss kristna att bli starka i tron och ta på oss Guds vapenrustning och jämför med en romersk soldatutrustning. Vapenrustningen är primärt defensiv och syftar till att hjälpa oss att stå fasta, inte att gå ut och attackera oprovocerat. Men om vi aktivt arbetar med att sprida evangeliet så får vi räkna med att Djävulen kommer att försöka stoppa oss, och för att inte ge upp vid dessa attacker så behöver vi Guds vapenrustning.
  • Paulus skrev brevet till Efesus när han satt i fångenskap i Rom. Han har därför förmodligen hämtat bildspråket både från sin läsning av profeten Jesaja och från de romerska soldater som vaktade honom.
   • Jesaja profeterar om Messias att ”rättfärdighet skall vara bältet runt hans midja, trofasthet bältet om hans höfter” (Jes 11:5) och att Gud klär sig i ”rättfärdighet som i ett pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i hämndens dräkt som i en livklädnad och svepte in sig i nitälskan som i en mantel.” (Jes 59:17)
   • Paulus uppmuntrar oss till att ”klä oss i ljusets vapenrustning” (Rom 13:12), att ställa våra lemmar i Guds tjänst ”som vapen åt rättfärdigheten” (Rom 6:13), att ta ”rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand” (2Kor 6:7) och ha ”tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm” (1Thess 5:8).
 • Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.
  • Innan Paulus beskriver vapenrustningen så skriver han att vi behöver ”bli starka i Herren”. En soldatutrustning på en svag och otränad kropp hjälper inte den svage särskilt mycket. Man ger inte en otränad lumpare all soldatutrustning direkt och skickar honom in i en strid utan att först ha lärt honom att skjuta. Men en stark och vältränad soldat med rätt utrustning är redo att möta vilket motstånd som helst.
   • Hur bra rustning kung Saul än hade, så var den för stor och otymplig för lille David i hans kamp mot Goliat (1Sam 17:38-39).
  • Om man har tänkt bestiga Kebnekaise räcker det inte med att bara ha rätt utrustning, rätt skor och väska, du behöver också vara hyfsat vältränad. Annars ger du upp halvvägs, oavsett hur bra utrustning du har.
  • Innan man är redo att hantera motstånd behöver man lär känna Jesus och växa i sin personliga tro genom Bibel och bön. En stark tro kombinerat med rätt andliga utrustning är en bra kombination för att möta vilket motstånd som helst.
 • Stå emot
  • Andlig krigföring handlar inte först och främst om att offensivt attackera och inta fienden, utan om att defensivt stå emot de angrepp man utsätts för från Djävulen. Det offensiva uppdraget är att gå ut i hela världen och berätta om Jesus och sprida Guds rike. När vi möter motstånd ska vi stå emot angreppen så att vi kan fortsätta fullgöra uppdraget.
 • Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna.
  • Den kristna kampen är inte mot människor, även om de ser oss som sina fiender, utan mot Djävulen och hans demoniska hantlangare. Våra vapen är inte svärd, gevär och kanoner, utan Bibel, bön och kärlek (2Kor 10:4, Rom 12:17-21).
 • Sanningen som bälte
  • På Bibelns tid när det vanliga klädesplagget var ett långt tygstycke. När man satt ner eller slappnade av, så tog man av bältet. Skulle man förbereda sig för att arbeta eller göra något så var man tvungen att ta på sig bältet och spänna upp kläderna. Att ”spänna bältet om livet” blev därför ett uttryck som uppmanar till beredskap och för att sätta i gång och arbeta eller kämpa (2Mos 12:11, Luk 12:35, 1Pet 1:13).
   • Ett liknande uttryck på svenska när man möter ett problem värre än vanligt skulle kanske kunna vara att ”ta i med hårdhandskarna”.
  • Det grekiska ordet ”alēthĕia” betyder ”sanning”, någonting som verkligen har hänt på det sätt som berättas. Kvinnan med blödarsjuka berättade ”hela sanningen” för Jesus i samband med att hon blev frälst (Mark 5:33). Jesus beskrivs i Nya testamentet som Sanningen med stort S (Joh 14:6), en sanning som vi kommer att få och som kommer att göra oss fria (Joh 8:32).
  • Den första betydelsen av att spänna sanningen som bälte runt livet är att grunden för det kristna arbetet alltid måste vara Jesus som Herre och Frälsare. Att missionera och arbeta för Guds rike utan att tro på Jesus skapar ett skevt fokus och ett skevt resultat.
  • Den andra betydelsen är att en kristen som vill kämpa den goda kampen måste hålla sig till sanningen, vara ärlig och inte ha en dold agenda. En kristen arbetare kan ha fantastiska svärd och vapen i sin andliga utrustning, vara en duktig evangelist och profet, men om arbetet inte är byggt på sanning och ärlighet kommer det så småningom att falla och rasa ihop som ett korthus. Men den som är genuin och ärlig och gör så gott han kan för att dela evangeliet med sina medmänniskor, kommer att få se god frukt av sitt arbete för Jesus.
  • Sanningens bälte tar man på när man förbereder sig för strid. En kristen arbetare förbereder sig för den andliga striden genom att alltid hålla sig till sanningen och bygga hela sin verksamhet på en genuin ärlighet.
 • Rättfärdighetens pansar
  • De romerska soldaterna bar ett pansar av brons på bröstet och ryggen för att skydda de viktigaste organen i strid. Det gick naturligtvis att dö i strid även när du bar ett pansar, men om du inte gjorde det kunde du dö alldeles för snabbt och enkelt av första bästa hugg.
  • Det grekiska ordet ”dikaiŏsunē”, som översätts till ”rättfärdighet”, innebär att helt enkelt göra det som är rätt, oavsett om man blir förföljd för det eller inte (Matt 5:10).
  • Att ta på sig rättfärdighetens pansar innebär att bestämma sig för att göra det som är rätt, oavsett om man får mothugg, kritik eller får lida för det. Att fortsätta hjälpa flyktingar oavsett om samhället anser det politiskt korrekt eller inte. Att fortsätta predika Guds ords sanning oavsett om samhället ändrar åsikt.
  • Rättfärdighetens pansar tar man på när striden börjar närma sig, när man ser att orosmolnen hopar sig och kritiken börjar tillta. Då ska man fortsätta göra det som är rätt och inte bli en vindflöjel som ändrar åsikt efter den politiskt korrekta opinionen för dagen.
 • Beredskapens skor
  • De romerska soldaterna hade speciella sandaler som kallades ”caligae”. Dessa skor var ofta utrustade med vassa små spikar under, ungefär som dubbdäck på is, vilket gjorde att de kunde stå stadigt och fast, samt att de kunde marschera väldigt långt i en snabb takt i svår terräng.
  • Det grekiska ordet ”hĕtŏimasia” betyder att vara ”beredd”, ”redo” och ”villig”. Ordet används också för att beskriva något som är ”färdigt” och ”står redo”. Exempelvis det rum som Jesus sa åt sina lärjungar att göra i ordning för påskfirande, det var iordningsställt och ”färdigt” och stod ”redo” för lärjungarna (Mark 14:15).
  • Den första betydelsen av att vara ”redo” är att kunna stå orubbligt fast i en strid. För att kunna ”stå fasta” i en strid var dessa ”dubb-skor” ovärderliga för de romerska soldaterna. För att en kristen ska kunna stå fast i sin tro mitt i en andlig kamp är evangeliets ”inre frid” ovärderlig. Denna inre frid får vi därför att vi vet att evangeliet är ”färdigt”, det är redan iordningsställt och fixat av Jesus. Vi behöver inte göra något mer än att ta emot. Har man den inre frid man får från evangeliet, så kan man stå lika orubblig mitt i stridens hetta som en romersk soldat med dubb-skor.
  • Den andra betydelsen av att vara ”redo” är att kunna gå längre och snabbare än någon annan även om terrängen är svår. Att vi har fått ta emot evangeliet och fått frid i vårt hjärta gör att vi vill sprida detta evangelium till fler människor som ännu inte har hört talas om Jesus. Vi är ”beredda” att gå längre än vad vi kan se, att ”gå över bergen” för att ”förkunna frid och frälsning” och ”bära fram goda nyheter”, som Jesaja profeterar (Jes 52:7).
   • ”Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion: ”Din Gud är konung!”” (Jes 52:7)
  • Beredskapens skor tar man på när det är dags att bege sig till striden. När man förstår att det kommer att bli tufft behöver man be till Herren om den inre frid som bara Jesus kan ge.
 • Trons sköld
  • I början av slaget innan kampen man mot man, så kunde fienden skicka i väg ett pilregn över motståndaren. De romerska soldaterna hade då varsin sköld att hålla upp som skydd. Extra effektivt blev skyddet när soldaterna bildade den så kallade ”sköldpaddeformationen” genom att sätta ihop sköldarna och hjälpas åt att skydda varandra. Det främsta ledet håller skölden framför sig och de bakre leden håller sina sköldar ovanför huvudena.
   • Eftersom sköldarna ofta var gjorda i trä sköt fienden ibland brinnande pilar för att sätta eld på sköldarna. De romerska soldaterna hade därför ofta lindat in sina träsköldar i blött läder för att elden snabbt skulle slockna.
  • Det grekiska ordet ”pistis” översätter vi oftast till ”tro” på svenska. När vi kommer till tro på Jesus som vår Herre och Frälsare så blir vi frälsta och får våra namn skrivna i Livets bok. Vi har blivit födda på nytt och lever i tro på att få komma till himlen den dag då vi dör. Vi lever kvar här i världen i väntan på uppståndelsens dag. Vi vet att Jesus har förlåtit oss våra synder och att den helige Ande har påbörjat ett verk av helgelse inom oss.
   • Men allt detta sker i tro. Det är lätt hänt att någon påminner oss om våra tidigare synder, ifrågasätter vår frälsning och får oss att börja tvivla. Elaka ord kan skapa förvirring, få oss att tappa modet och ge upp. Orden skjuts mot oss som brinnande pilar och skulle de få fäste i våra liv skulle de kunna få oss helt ur balans så att vi ger upp. Men vi ska inte lyssna på fiendens förtal om oss, utan i stället stå fasta i vår tro på Jesus. När Djävulen påminner oss om vår bakgrund ska vi påminna honom om hans framtid. När människor kallar oss för det ena och det andra, så ska vi komma ihåg vem vi är i Kristus.
  • Precis som de romerska soldaterna så behöver också vi hjälpa varandra att hålla uppe trons sköld ovanför varandra. Vi behöver påminna varandra om vad Jesus har gjort i våra liv, att vi har fått våra synder förlåtna, att den helige Ande har förvandlat oss, att vi har börjat leva det frälsta livet redan här och nu, och att vi kommer att få se det fullt ut när Jesus kommer tillbaka.
  • Trons sköld tar man fram när man ser fienden på avstånd, när glåporden börjar hagla och kritiken börjar svida.
 • Frälsningens hjälm
  • De romerska hjälmarna var ofta gjorda i brons och läder. De skyddade ett av kroppens allra viktigaste delar, huvudet, men togs normalt sett bara på i samband med striden.
  • Det grekiska ordet ”sōtēriŏn” betyder i det här sammanhanget den ”frälsning” Jesus ger oss i och med sin död och uppståndelse.
  • Paulus skriver till församlingen i Thessaloniki om ”hoppet om frälsning som hjälm” (1Thess 5:8). När fienden attackerar oss med glåpord, när Djävulen försöker få oss ur balans, då kan vi ändå stå fasta och vara trygga i att Jesus inte bara har frälst oss i teorin, utan även kommer att vinna seger och ge oss frälsning i praktiken.
   • “Herre, Herre, min frälsnings starkhet, du skyddar mitt huvud på stridens dag.” (Ps 140:8)
  • Frälsningens hjälm tar man på sig när striden är nära, när fienden vill få oss bort från striden med ett enda rejält hugg. Men tack vare frälsningens hjälm vet vi att ingenting kan ”skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre” (Rom 8:39).
 • Andens svärd, som är Guds ord
  • De romerska svärden användes framför allt i närstrid och var relativt korta, bara 60 cm, i syfte att vara extra smidiga och hanterbara när de användes i gruppformation.
  • När striden väl rasar, då är det inte längre tid för att förbereda sig utan för att aktivt kämpa kampen. Det enda offensiva vapen vi har fått i det här sammanhanget är ”Guds ord”. Precis som när Djävulen frestade Jesus ute i öknen och försökte förmå honom att ge upp och han svarade genom att citera Bibeln, så ska vi också svara Djävulen med Bibelord (Matt 4:1-11, Mark 1:12-13, Luk 4:1-13).
   • Om Djävulen säger att vår synd är för stor för Gud att förlåta, då kan vi citera: “Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.” (Jes 1:18b)
   • Om vår fiende försöker förbjuda oss att vittna, då kan vi läsa: “Döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud?” (Apg 4:19b)
   • Om vi får höra att vi är för odugliga för att kunna tjäna Herren, då ska vi svara: “För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.” (Matt 19:26b)
   • Om fienden menar att vi är fula och värdelösa, då ska vi svara: “Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl.” (Ps 139:14)
   • Om Djävulen påstår att vi inte borde evangelisera och missionera, då ska vi citera Jesus som efter sin frestelse citerade Jesaja: “Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.” (Luk 4:18–19)
  • Andens svärd använder man i stridens hetta när man överöses med jobbiga tankar och frätande glåpord. När det är som värst behöver man sätta sig med sin Bibel och påminna sig själv om vem man är i Kristus och tydligt förklara det för fienden.
Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.