2 Sam 9:1-13 – Mefiboset

Christian Mölk2 Samuelsboken, Bibelkommentarer Leave a Comment

1David frågade: ”Finns det ännu någon kvar av Sauls hus, som jag kan visa godhet mot för Jonatans skull?” På Gamla testamentets tid var det inte alls ovanligt att det första en ny kung gjorde när han tillträdde var att avrätta hela den gamla kungadynastin i syfte att undvika en framtida revolt (2Kung 11). Om det fanns levande manliga ättlingar …

Nåd

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

Gud skapade kärleksfullt människan till sin avbild, men människan syndade och gick bort ifrån Gud. Ända sedan syndafallet har synden förstört människan och separerat mänskligheten från Gud. I och med Jesu död på korset och vår tro på Jesus så ger Gud oss oförtjänt nåd genom att dels förlåta oss våra synder, men också förvandla oss från syndare till heliga, …