Matteus 4:12-17 – Hedningarnas Galiléen blir Jesu hem

Christian Mölk Bibelkommentarer, Matteus Leave a Comment

12 När Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad, drog han sig undan till Galileen. 13 Han lämnade Nasaret och bosatte sig i Kapernaum, som ligger vid sjön på Sebulons och Naftalis område, 14 för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: 15 Sebulons och Naftalis land, sjövägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen 16 …

Markus

Christian Mölk Bibelkommentarer Leave a Comment

Kapitel Markus 1 Markus 2 Markus 3 Markus 4 Markus 5 Markus 6 Markus 7 Markus 8 Markus 9 Markus 10 Markus 11 Markus 12 Markus 13 Markus 14 Markus 15 Markus 16 Avsnitt Predikningar