1 Kung 17:1-7 – Elia vid bäcken Kerit

1Tisbiten Elia, som förut hade uppehållit sig i Gilead, sade till Ahab: ”Så sant Herren, Israels Gud, lever, honom som jag tjänar: Under de här åren skall varken dagg eller regn falla, om inte jag säger det.” 2Och Herrens ord kom till honom: 3”Gå bort härifrån och bege dig österut och göm dig vid bäcken Kerit öster om Jordan. 4Du …

Filemon

Kapitel Filemon Avsnitt Predikningar

1 Tessalonikerbrevet

Kapitel 1 Tessalonikerbrevet 1 1 Tessalonikerbrevet 2 1 Tessalonikerbrevet 3 1 Tessalonikerbrevet 4 1 Tessalonikerbrevet 5 Avsnitt

Lukas

Avsnitt Predikningar