Slaget vid Jeriko

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Josua 6 Introduktion: I berättelsen om slaget vid Jeriko lär vi oss att Gud kämpar för sitt folk och ger dem seger när de lyder hans befallningar med tro och mod. Vi lär oss också om vikten av att lita på Guds kraft, följa hans instruktioner och ta emot hans mirakulösa ingripande i tider av utmaningar. Nyckelvers: “Då höjde …

2 Kung 2:19–22 – Vattnet vid Jeriko

Christian Mölk2 Kungaboken, Bibelkommentarer Leave a Comment

19Männen i staden sade till Elisa: ”Staden har ett bra läge, som min herre ser, men vattnet är dåligt och jorden bär ingen frukt.” Den urgamla staden hade nyligen återuppbyggts (1 Kung 16:34) men var fortfarande i behov av bra vatten. Josua hade på sin tid svurit en ed över Jeriko som blev till en förbannelse för staden (Jos 6:26). …

Markus 10:46-52 – Jesus botar den blinde Bartimeus

Christian MölkAndakter, Markus Leave a Comment

46 De kom till Jeriko. Och när Jesus lämnade staden tillsammans med sina lärjungar och en stor folkskara, satt en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, Timeus son. 47 Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret som kom, började han ropa: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!” 48 Många sade till honom strängt att han skulle tiga. …