2 Sam 9:1-13 – Mefiboset

Christian Mölk2 Samuelsboken, Bibelkommentarer 2 Comments

1David frågade: ”Finns det ännu någon kvar av Sauls hus, som jag kan visa godhet mot för Jonatans skull?” På Gamla testamentets tid var det inte alls ovanligt att det första en ny kung gjorde när han tillträdde var att avrätta hela den gamla kungadynastin i syfte att undvika en framtida revolt (2Kung 11). Om det fanns levande manliga ättlingar …