1Kor 16:1–4 – Avslutning

Christian Mölk1 Korinthierbrevet, Bibelkommentarer Leave a Comment

1 När det gäller insamlingen till de heliga ska ni göra så som jag har föreskrivit församlingarna i Galatien. 2 På första veckodagen ska var och en av er hemma lägga undan och samla vad han lyckas få ihop, så att insamlingarna inte görs först vid min ankomst. 3 När jag kommer ska jag skicka dem ni finner lämpliga, försedda …

1Kor 14:26–40 – Ordning vid gudstjänsten

Christian Mölk1 Korinthierbrevet, Bibelkommentarer, Biblisk feminism Leave a Comment

26 Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. 1Kor 14:26 27 Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala, en i sänder, och någon ska uttyda. 28 Finns det ingen som uttyder …

1Kor 14:1–25 – Profetians gåva och tungotal

Christian Mölk1 Korinthierbrevet, Bibelkommentarer Leave a Comment

1 Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. 2 Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud, för ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande. 3 Men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. 4 Den som talar tungomål bygger upp …

1Kor 12:1–11 – Andens gåvor

Christian Mölk1 Korinthierbrevet, Bibelkommentarer Leave a Comment

1 När det gäller de andliga gåvorna, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga. 2 Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. 3 Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds Ande säger: “Förbannelse över Jesus”, och att ingen kan säga “Jesus är Herren” annat än i kraft av …