Den nya skapelsen

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalGuds frälsningsverk är större än att bara frälsa de troendes själar. Gud kommer vid tidens slut att återupprätta allting, både himmel och jord, människor och djur, och göra allting nytt. Istället för att ta oss ut ur en dömd värld så kommer Gud att återupprätta skapelsen, ta bort all synd och ondska och istället låta godhet, kärlek och rättfärdighet råda. När den troende människan dör så kommer man till Jesus, men i samband med Jesu återkomst till jorden så kommer alla troende att uppstå, få en ny kropp och få vara med om den nya skapelsen då Gud kommer ner till oss människor och bor tillsammans med oss i sin stad Jerusalem. Redan vid Jesu första ankomst till jorden har Guds rike börjat spridas ut över världen, och vid hans andra ankomst kommer Jesus att lägga alla sina fiender under sina fötter, alla kommer att bekänna att Jesus är Herre, Guds vilja kommer att råda på jorden så som den gör i himlen, och en ängel kommer att proklamera: ”Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han skall vara konung i evigheternas evigheter.” (Upp 11:15)

Bibelord

19 Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. 20 Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om 21 att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. 22 Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas.” (Rom 8:19–22)

10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. 11 När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva 12 medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta! 13 Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.” (2 Pet 3:10–13)

17 Se, jag skapar nya himlar och en ny jord, och man ska inte mer minnas det förgångna eller tänka på det.” (Jes 65:17)

1 Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen: “Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta.” Och han som satt på tronen sade: “Se, jag gör allting nytt.” Och han sade: “Skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna.”” (Upp 21:1–5)

27 Aldrig ska något orent komma in i den, och inte heller den som ägnar sig åt skändlighet och lögn, utan bara de som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet.” (Upp 21:27)

Vargar ska bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans, och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta, deras ungar ska ligga tillsammans, och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens håla, ett avvant barn räcka ut handen mot giftormens öga. Ingenstans på mitt heliga berg ska man göra något ont eller förstöra något, för landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet.” (Jes 11:6–9)

Samtalsfrågor

  1. Hur föreställer du dig ”himlen”?
  2. Har du någon personlig erfarenhet av att himmelriket/Guds rike redan börjat komma till jorden?
  3. Kommer världen att förstöras eller förnyas?
  4. Vad ska vi kristna göra i tiden mellan Jesus första och andra ankomst?
  5. Borde vi ta hand om skapelsen bättre?

Fler intressanta bibelord

Jes 66:22, Hos 2:18, Hes 48:35, Apg 3:21, Fil 1:23, 1 Kor 15:25, Upp 11:15, Matt 6:10

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.