David och Goliat

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: 1Samuelsboken 17 Introduktion: I berättelsen om David och Goliat ser vi att Gud kan ge de svaga kraft att övervinna till synes oöverstigliga hinder när de litar på honom och handlar i tro. Vi lär oss om vikten av mod, tro och tillit till Guds styrka när vi möter utmaningar. Nyckelvers: “David svarade filistén: “Du kommer mot mig med …

1 Sam 17:1-58 – David och Goliat

Christian Mölk1 Samuelsboken, Bibelkommentarer Leave a Comment

1Filisteerna samlade sina härar till strid. De samlades vid det Soko som hör till Juda och slog läger mellan Soko och Aseka, vid Efes-Dammin. 2Saul och Israels män hade också samlats och slagit läger i Terebintdalen. De ställde upp sig till strid mot filisteerna. 3Filisteerna stod på berget vid ena sidan, och israeliterna stod på berget vid andra sidan, så …