Pastor Christian Mölk | Lukas1
Currently viewing the tag: "Lukas1"

1En gång när Jesus stod vid sjön Gennesaret och folket trängde sig inpå honom för att höra Guds ord, 2fick han se två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. 3Jesus steg då i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. 4När han hade slutat tala, sade han till Simon: ”Far ut på djupt vatten och lägg ut era nät till fångst.” 5Simon svarade: ”Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på din befallning vill jag lägga ut näten.” 6De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. 7Då vinkade de åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna, så att de var nära att sjunka. 8När Simon Petrus såg det, föll han ner för Jesus och sade: ”Gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa.” 9Ty han och alla som var med honom hade slagits med häpnad över den fångst de hade fått, 10också Jakob och Johannes, Sebedeus söner, som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sade till Simon: ”Frukta inte. Härefter skall du fånga människor.” 11Och de drog upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom.

 • 1En gång när Jesus stod vid sjön Gennesaret och folket trängde sig inpå honom för att höra Guds ord, 2fick han se två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. 3Jesus steg då i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten.
  • Jesus, och flera av de första lärjungarna, bodde i närheten av Gennesarets sjö, eller Galileiska sjön som den är mer känd som.
  • Att arbeta som fiskare var ett hårt yrke på Jesu tid. På natten fiskade man och på dagen rensade och sköljde man näten i förberedelse inför nästa fisketur, och sen sålde eller saltade man fisken. Just detta efterarbete höll fiskarna på med när Jesus kom förbi.
  • Jesus var inte beroende av en kyrka med en predikstol för att undervisa Guds ord. Det viktiga för Jesus är inte formen för budskapet, utan innehållet. På samma sätt bör vi vara noga med att inte fastna för mycket i traditioner så att de blir viktigare än evangeliet i sig självt. Också viktigt att alltid vara beredd att förkunna evangelium vart man än är, oavsett om det är i en kyrka eller i en båt.
   • Idag är det mer normalt att predikanten står upp och lyssnarna sitter ner. Men på Jesu tid var det tvärtom, predikanten satt ner och lyssnarna fick stå.
   • Ibland när Jesus undervisade så kom det så mycket folk som tryckte på att Jesus var tvungen att sätta sig i en båt för att få lite distans och kunde tala så att alla hörde. Förmodligen var den här båten knappt 10 meter och jag ser framför mig hur Jesus sitter på relingen och dinglar med benen i vattnet samtidigt som han undervisar folket som står på stranden.
 • 4När han hade slutat tala, sade han till Simon: ”Far ut på djupt vatten och lägg ut era nät till fångst.” 5Simon svarade: ”Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på din befallning vill jag lägga ut näten.”
  • Simon hade varit givmild gentemot Jesus och lånat honom sin båt, och nu ger Jesus tillbaka genom att välsigna honom med en stor mängd fisk!
   • När vi ger det vi har till Gud så kommer han först att använda det för att visa på evangelium, och sen kommer han att välsigna oss i överflöd.
   • Har du en gåva eller begåvning? Är du duktig på att sjunga? Har du mer pengar än du behöver? Är du duktig på att skriva? Säg till Gud att han gärna får använda det du har, så kommer du att både bli använd och välsignad.
  • Det ter sig nästan lite komiskt att en erfaren fiskare tar emot råd från en snickare i hur man fiskar. Simon kunde ha svarat hånskrattandes att Jesus minsann bara var en snickare som inte vet något om fiske. Men hur duktiga och kunniga vi än är på vår eventuella begåvning, så är det ingenting i jämförelse med om Gud får välsigna oss.
   • Att vara en Jesu lärjunge innebär ibland att, likt Simon Petrus, lyda när Jesus ger instruktioner som till synes går emot bättre vetande. Eftersom Jesus ser den större bilden och har möjlighet att utföra mirakler, så kommer lydnaden i längden att löna sig. Men för stunden kan den innebära rynkade ögonbryn och ifrågasättande kommentarer.
  • Simon kunde också ha svarat att de var trötta efter en hel natts hårt arbete och att det var meningslöst att bege sig ut igen, framförallt inte på dagtid när fisken ändå inte nappar. Men Simon väljer att mot sitt eget bättre vetande ändå lyssna på Jesus. Ibland kan Gud lägga något på vårt hjärta som övergår allt mänskligt förstånd. Då är det inte fel att pröva detta och se om Gud har en välsignelse att erbjuda om vi tror på honom och hans ord.
 • 6De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. 7Då vinkade de åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna, så att de var nära att sjunka.
  • Simon kunde ha sagt nej till Jesus eftersom han hade både mer kunnande och mer erfarenhet än Jesus vad gäller fiske. Men Simon lyssnade på Jesus trots att omständigheterna sa emot, och belönades rikligen för sin tro.
   • Hade Simon inte trott på Jesus eller skyllt på att han inte orkade eftersom han var för trött, så hade han inte fått ta emot denna stora välsignelse.
  • Det är också värt att notera att Simon inte hade kunnat bärga denna stora välsignelse om han inte hade jobbat tillsammans med den andra båten.
   • På samma sätt bör vi idag inte vara missunnsamma när en annan kyrka blir välsignad med väckelse, utan istället försöka hjälpa varandra.
 • 8När Simon Petrus såg det, föll han ner för Jesus och sade: ”Gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa.” 9Ty han och alla som var med honom hade slagits med häpnad över den fångst de hade fått, 10också Jakob och Johannes, Sebedeus söner, som fiskade i lag med Simon.
  • Jesus hade tidigare helat Simon Petrus svärmor (Luk 4:38-39), men det miraklet ledde inte till att Simon fullt ut gav sitt liv till Jesus. Kanske hade Simon svårt att riktigt förstå helande-miraklet eftersom han var okunnig vad gäller sjukdom och läkedom. Men detta fiske-mirakel verkar ha berört honom ända in i själen eftersom han som erfaren fiskare visste hur mirakulöst detta var.
   • Det är en sak att bli förundrad när Jesus gör ett mirakel med någon annan, men en helt annan sak när Jesus gör ett mirakel med mig själv.
  • I vers 5 tilltalar Simon Jesus som ”Mästare”, vilket betyder ungefär ”chef”. Efter att ha upplevt detta mirakel tilltalar Simon nu Jesus som ”Herre” i vers 8. Efter att ha upplevt ett personligt mirakel förändras Simons syn på Jesus och han börjar förstå vem Jesus verkligen är. Mitt bland sprattlande fiskar och glädjerop över den mirakulösa storfångsten stillar sig Simon och böjer knä inför Jesus.
   • Men problemet för Simon är att ju klarare han ser vem Jesus är, desto större upplever han kontrasten mellan Jesus helighet och sin egen syndighet. När Simon verkligen förstår att Jesus är en Gudsman anser han sig själv inte tillräckligt värdig att vara i Guds närhet och vill därför att Jesus ska lämna hans båt. Petrus verkar tro att Gud är en avlägsen helig och arg Gud som hellre straffar syndare än upprättar dem.
    • Men samtidigt verkar det finnas en längtan inom Simon att få ta del av Jesu helighet, en längtan som hindrar Simon att själv gå bort från Jesus. Istället sitter han kvar och ber Jesus lämna, kanske i en förhoppning om att han inte alls ska lämna.
   • Som tur är för Simon så ser Jesus med kärleksfulla ögon bortom Petrus synd och erbjuder en möjlighet till upprättelse istället för straff. Gud är medveten om vår synd men har inte kommit för att straffa oss utan för att förlåta oss och skapa någonting nytt. När Simon enbart såg sin egen synd i mötet med Jesus, så såg Jesus istället en möjlighet till upprättelse.
   • Simons reaktion i mötet med Herren blir att be Jesus gå eftersom Simon tror att bara värdiga Gudsmän kan få tjäna Gud. Men det är skillnad på att vara en syndare och förneka det och att vara en syndare och bekänna det. Denna ödmjuka inställning till Jesus gör att Simon nu får erfara att Jesus inte har kommit till jorden för att döma syndare utan för att frälsa och förlåta syndare. När vi ger våra liv till Jesus får inte han del av vår synd, utan vi får istället del av Jesus helighet. Att vi erkänner att vi är syndare i behov av nåd är snarare en förutsättning för tjänstgöring än ett hinder.
   • Simon identifierade sig själv som en ovärdig syndare, men Jesus såg i Simon en möjlighet att förvandla Simon från syndare till ett verktyg för Guds rike. Det är aldrig vår egen självbild som definierar våra möjligheter att tjäna Gud. På så sätt blev Simons medvetenhet om sin egen svaghet den styrka som Gud kunde använda för att leda Simon till att göra Guds verk.
 • Men Jesus sade till Simon: ”Frukta inte. Härefter skall du fånga människor.” 11Och de drog upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom.
  • Även om Gud är värd vår fruktan och vi borde vara rädda för hans väldiga makt, så vill han inte relatera till oss människor utifrån rädsla, utan utifrån förlåtande kärlek. Även om vi kanske ”borde” vara rädda för Gud, så behöver vi det inte.
  • Simons uppdrag skulle från och med nu bli att fiska människor, och den här händelsen lärde Simon en hel del. När Jesus får dirigera så leder det alltid till någon form av välsignelse.
   • På samma sätt ska även vi idag ”fiska människor” genom att lyssna på Jesus undervisning, ställa våra gåvor och begåvningar till Guds förfogande, och lyssna på Jesus när han dirigerar oss mot välsignelsen.
  • Det verkar som att Simon och de andra lärjungarna lämnade den mirakulösa fiskefångsten på stranden när de följde Jesus. Den ekonomiska välsignelsen fiske-miraklet innebar var ingenting i jämförelse med att få förmånen att få följa Jesus och bli hans lärjunge.
   • Betyder detta att alla som vill tjäna Gud måste lämna sitt nuvarande jobb och jobba heltid för Gud? Nej, Jesus undervisade många på stranden, men det var bara Simon Petrus som han, åtminstone vid detta tillfälle, kallade in i heltidstjänst. Och även om Simon lämnade sitt jobb som fiskare så fortsatte exempelvis Paulus med sitt jobb som tältmakare. Det finns många olika sätt att tjäna Gud och man får be Gud om vägledning.
   • Sammanfattningsvis kan vi se att denna lilla text handlar om Jesu kallelse in i heltidstjänst för Guds rike. Men varför fick just Simon Petrus denna kallelse? Jo, han var för det första villig att lyssna på Jesus direktiv, han var för det andra ödmjuk och böjde sig inför Jesus, och han var för det tredje beredd att lämna allt och följa Jesus helhjärtat.

51När tiden för hans bortgång var inne, vände han sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit upp. 52Han sände budbärare framför sig, och de gav sig i väg och gick in i en samaritisk by för att förbereda hans ankomst. 53Men folket tog inte emot honom, eftersom han var på väg till Jerusalem. 54När hans lärjungar Jakob och Johannes såg det, sade de: ”Herre, vill du att vi skall kalla ner eld från himlen som förtär dem?” 55Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem. 56Och de gick vidare till en annan by. 57Medan de vandrade vägen fram, sade någon till honom: ”Jag vill följa dig vart du än går.” 58Jesus svarade honom: ”Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget att vila huvudet mot.” 59Till en annan sade han: ”Följ mig!” Mannen svarade: ”Herre, låt mig först gå och begrava min far.” 60Jesus sade till honom: ”Låt de döda begrava sina döda, men gå du och predika Guds rike!” 61En annan sade: ”Jag vill följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av min familj.” 62Jesus svarade: ”Ingen som ser sig om sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike.”

 • 51När tiden för hans bortgång var inne, vände han sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit upp.
  • En mer ordagrann översättning av ordet ”bortgång” är ”upphöjelse”, vilket är en hänvisning till Jesus upphöjelse på korsets trä, Jesu seger, Jesu uppståndelse och Jesu himmelsfärd.
  • Jesus är en förebild på alla sätt. I detta avsnitt kan vi lära oss att vara ”fast besluten” att fullfölja det uppdrag Gud har gett oss. Även om vi vet att det innebär lidande så ska vi gå på den väg Gud har kallat oss in på.
   • Som pastor och ledare i en församling kan jag vittna om att det finns få tillfällen som gör mig så glad som när någon åtar sig en uppgift som man sen ”fast beslutsamt” genomför, vare sig det går bra eller dåligt, vare sig det är kul eller tråkigt. Att troget fullfölja sin uppgift är ett tecken på mognad som krävs av den som vill vara ledare i Guds församling. Den som ger upp vid minsta motgång kommer inte att anförtros ledarskap.
  • Jesus var ”fast besluten” att genomföra sitt uppdrag trots att nästintill alla försökte övertala honom att ge upp:
   • Jesu fiende Djävulen försökte fresta honom (Matt 4:1–11).
   • Jesus vän Petrus försökte övertala honom (Matt 16:21-23).
   • Jesus själv tvivlade inför sitt lidande (Matt 26:37-39, Luk 22:29-44).
   • Pontius Pilatus försökte frige Jesus (Joh 18:28-40).
 • 52Han sände budbärare framför sig, och de gav sig i väg och gick in i en samaritisk by för att förbereda hans ankomst. 53Men folket tog inte emot honom, eftersom han var på väg till Jerusalem.
  • Efter att det norra riket, Israel, fallit och intagits av assyrierna år 721 f.Kr., så fördes de flesta från de 10 norra stammarna bort i fångenskap och assimilierades med den övriga befolkningen i Assyrien. För att ytterligare uppblanda den israelitiska befolkningen fördes andra folkslag till Israel och som sen gifte sig med de israeliter som fanns kvar. Ättlingarna till detta blandfolk är samarierna, uppkallade efter den israelitiske kungen Omris huvudstad. Några israelitiska präster tilläts finnas kvar för att lära det nya samariska folket hur man tillber Israels Gud. (2 Kung 17).
   • Samarierna har en egen version av Moseböckerna och tillber Gud på sitt eget berg Gerissim, istället för i Jerusalem (Joh 4:20).
   • På grund av den historiska konflikten (Esr 4) och det faktum att Samarierna var ett blandfolk, så rådde fientlighet och mycket fördomar mellan judar och samarier. Samarierna brukade heller inte erbjuda resande judar övernattning när de som bodde norr om Samarien, i Galiléen, ville gå ner till Judéen för att fira judiska högtider i Jerusalem. Därför tog de flesta galiléer ofta en omväg för att undvika att gå in i Samarien.
  • Samarierna tog vid detta tillfälle inte emot Jesus och hans resesällskap eftersom de var på väg till Jerusalem. Samarierna lät vid detta tillfälle sina fördomar och gamla fiendskap med judarna hindra dem från att höra evangeliet. Vid ett annat tillfälle, när en samarisk kvinna får chansen att prata i lugn och ro med Jesus (Joh 4:1–42), så leder det till att många samarier tar emot Jesus som sin frälsare.
   • Det vi kan lära oss av Jesus är att inte låta våra fördomar styra vilka vi ska vittna för. Den person man minst skulle kunna tänka sig intresserad av Jesus kanske visar sig vara den första som omvänder sig.
   • Med tanke på detta är det nog ingen slump att Jesus omnämner just Samarien när han uppmanar sina lärjungar att gå ut i hela världen och missionera: “8Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”” (Apg 1:8)
 • 54När hans lärjungar Jakob och Johannes såg det, sade de: ”Herre, vill du att vi skall kalla ner eld från himlen som förtär dem?” 55Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem. 56Och de gick vidare till en annan by.
  • När lärjungarna ser att samarierna inte tar emot Jesus låter de sina fördomar och gamla fientliga historia ta över deras omdöme.
  • De två bröderna Jakob och Johannes kallades av Jesus ”Boanerges”, vilket på svenska betyder ”Åskans söner” (Mark 3:17). De var med andra ord väldigt hetlevrade och hade nära till raseri.
   • Mot denna bakgrund är det ett bevis på Guds möjlighet att förändra en människa att aposteln Johannes sedermera blev känd som ”kärlekens apostel”.
   • Har du ett mindre bra karaktärsdrag? Detta behöver inte vara ett hinder för att bli en lärjunge, men du bör samtidigt be till Jesus att han ska förvandla dig till det bättre.
  • Det misstag Jakob och Johannes gör går att jämföras med 1900-talets ”helvetespredikanter” eller ”domedagsprofeter”.
   • Otaliga gånger har jag läst om s.k. ”profeter” som profeterar om en Guds dom över Sverige på grund av att svenskarna har övergett Gud. Ena gången profeteras det att ryssen kommer, andra gånger är det naturkatastrofer som kommer att drabba oss. Men av denna text kan vi lära oss att Gud inte agerar på detta sätt.
   • Jakob och Johannes fokuserar på samariernas synd och Guds straff istället för att fokusera på Jesu frälsningsmöjlighet och Guds kärlek.
  • Jesus tillrättavisar Jakob och Johannes eftersom de inte verkar ha förstått Jesus uppdrag. Jesus har inte kommit till jorden för att döma alla som gör fel eller för att straffa alla syndare. Jesus har kommit för att erbjuda frälsning åt alla människor och rädda alla som tror på honom.
   • 16Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.” (Joh 3:16–17)
   • Det vi kan lära oss av detta är att inte ständigt leta fel hos andra människor bara för sakens skull. Vi borde vara väl medvetna om att alla människor, inklusive oss själva, har fel och begår synder. Men istället för att ständigt påpeka varandras brister borde vi istället fokusera på att växa i vår tro, studera Bibeln tillsammans, be för varandra, osv.
   • Men även om man inte ska fokusera på det negativa, så ska man inte låtsas som att det inte finns någon synd. Ibland måste man tillrättavisa den som gör fel, precis som ju Jesus gör här. Men lägg märke till att Jesus inte tillrättavisar samarierna utan bara sina egna lärjungar. Man kan inte kräva lika mycket av icke-kristna som av lärjungar.
  • En församling bör vara inställd på att det omkringliggande samhället mycket väl kan avvisa det kristna budskapet. Detta borde inte förvåna oss eller göra oss arga, utan istället leda till att vi ber för samhället och visar så mycket kärlek som vi kan.
   • Jesus kunde bli arg på religiösa hycklare som hindrade människor att möta Gud, men han blev sällan arg på vanligt folk som inte förstod bättre. När Jesus väl kom fram till Jerusalem visste han att han skulle bli avvisad, men blev inte arg, utan grät istället (Luk 19:41-44). När Stefanus stenas för sin tro på Jesus, så blir han inte arg, utan ber istället för sina mördare (Apg 7:59–60).
    • När vi möter förföljelse bör vi alltså inte svara med hat eller en dömande attityd, utan med bön och kärlek, och istället överlåta domen åt Gud när tiden är inne.
   • Den kristne som drabbas av syndares synder bör göra som Jesus, dvs. gå därifrån utan att hämnas och istället överlåta hämnden åt Gud:
    • 19Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren.” (Rom 12:19)
 • 57Medan de vandrade vägen fram, sade någon till honom: ”Jag vill följa dig vart du än går.” 58Jesus svarade honom: ”Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget att vila huvudet mot.”
  • Jesus levde ett relativt enkelt liv med få tillgångar, inget eget hus och ständigt i beroende av att Gud försörjde honom. Ett sådant liv är knappast attraktivt för en person med världsliga ambitioner som vill bli rik eller framgångsrik. Men med tanke på alla mirakler och den goda undervisningen Jesus predikade, så var det tidvis väldigt många som ville följa Jesus.
   • Kanske drogs många till Jesus för att han för tillfället var ”populär” eller stod för något ”modernt”.
   • För att inte skapa felaktiga förväntningar eller förhastade beslut så är Jesus tydlig från början med att ett lärjungaskap i hans efterföljd inte är någon lätt sak som kommer att leda till världslig eller mänsklig framgång och rikedom. Tvärtom finns det en risk att det kommer att leda till stora uppoffringar.
    • Jesus exemplifierar dessa uppoffringar med att inte ens han själv, som ju är ledare för denna rörelse, har något fint hus eller världsligt sett rik tillvaro.
   • Det vi kan lära oss av Jesus är att när folk är intresserade av den kristna tron bör vi inte försöka locka dem med falska förhoppningar om ett mänskligt sett framgångsrikt liv, utan istället berätta sanningen om andlig tillväxt men världsligt lidande.
   • Vi kan också lära oss att lärjungaskapet mycket väl kan komma att innebära att man inte har möjlighet att köpa ett lika fint hus som alla andra medel-Svenssons. Som Jesu lärjunge kanske man tvingas välja mellan en framgångsrik karriär och ett uppoffrande liv.
 • 59Till en annan sade han: ”Följ mig!” Mannen svarade: ”Herre, låt mig först gå och begrava min far.” 60Jesus sade till honom: ”Låt de döda begrava sina döda, men gå du och predika Guds rike!”
  • I det förra exemplet var det en man som bad om att få följa Jesus. I detta exempel är det Jesus som ber en man att följa honom. För den som är evangelist är det viktigt att kunna se och avgöra när det passar att fråga någon om de vill bli kristna eller när man bör invänta att personen själv kommer fram till det beslutet.
  • Mannen i detta exempel vill gärna följa Jesus men inte riktigt än. Om mannen i det förra exemplet var för snabb att följa Jesus så är denne man för långsam att följa Jesus.
  • En judisk begravningsritual kunde ta 12 månader för en nära anhörig att utföra. Att vänta med att följa Jesus tills hela ritualen är utförd kunde med andra ord leda till att man helt missade möjligheten att bli en lärjunge.
   • Av detta kan vi lära oss att vi inte ska låta mänskliga traditioner stå i vägen för att följa Jesus.
  • I Nepal, ett land jag spenderat en hel del tid i, ska den äldste sonen enligt den hinduiska traditionen utföra en hinduisk begravningsritual när hans föräldrar dör. Denna ritual gör så att föräldrarna kommer till den hinduiska himlen. När en nepales blir kristen vill han av förklarliga skäl inte utföra denna hinduiska ritual vilket ofta leder till att föräldrarna tar avstånd från sin son, kastar ut honom från hemmet och gör honom arvlös. I ett fattigt samhälle där barnen bor hemma även efter att de har gift sig i syfte att ta hand om sina föräldrar när de blir gamla samt att hjälpa varandra med försörjningen, så kan sådana här splittringar vara katastrofala. Därför väntar många unga nepaleser med att bli kristna tills efter deras föräldrar har dött så att de ska kunna utföra den hinduiska begravningsritualen. Denna Bibelvers blir med andra ord väldigt dagsaktuell i Nepal om man jämför med Sverige.
 • 61En annan sade: ”Jag vill följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av min familj.” 62Jesus svarade: ”Ingen som ser sig om sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike.”
  • När tiden väl är inne att bli kristen, då ska man inte vela eller ta ett halvhjärtat beslut.
  • Ibland har jag stött på människor som gärna vill bli kristna, men som först vill leva ute i världen en stund. De vill gärna följa Jesus men först vill de hitta en flickvän eller göra allt roligt som kompisarna gör. Sen när man blir lite äldre kan man lugna ner sig och börja gå till kyrkan. Men med en sådan inställning har man redan visat att man anser att Världens rike är en bättre plats att vara på än Guds rike.
  • När bönder på Jesu tid skulle plöja åkern var han tvungen att fästa blicken vid något längre fram, t.ex. ett träd, så att raderna skulle bli raka. Om bonden tappade fokus och började titta tillbaka så plöjde han snett.
   • Om vi vill följa Jesus ska vi fästa vår blick på Jesus och inte titta tillbaka på vårat gamla liv.
   • Jesus exemplifierar just detta när han i vers 51 ”vände sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit upp”.
    • Som Jesu lärjungar gör vi rätt i att fast beslutsamt följa Jesus genom att när Jesus kallar direkt lämna vårt gamla syndiga liv bakom oss och fästa vår blick på Jesus och det uppdrag han ger oss. ­­­­

Copyright 2015 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

43Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. 44Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar? 45En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. 46Varför kallar ni mig ’Herre, Herre’, när ni inte gör vad jag säger? 47Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem – vem han är lik, det skall jag visa er. 48Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt. 49Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset.

 • 43Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. 44Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar?
  • Det finns en mängd olika sorters träd som alla ger olika frukt, men när ett fruktträd bär dålig frukt blir det till ingen nytta.
  • För den som är en syndare är det inte konstigt att bära fram syndig frukt, men för den som är en förlåten lärjunge borde det vara naturligt att vara kärleksfull, prata gott om andra, vara generös, vittna om Jesus, osv.
 • 45En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.
  • Det är viktigt att inte försöka tvinga på en förändring utifrån eftersom det då lätt blir gärningslära. Man ska alltså inte försöka förändra sitt hjärta genom att tvinga sig själv att bara prata gott, utan tvärtom be till Gud om ett förändrat hjärta så kommer det leda till att man pratar gott.
   • Det är inte goda gärningar som skapar en tro utan tvärtom tron som skapar goda gärningar.
 • 46Varför kallar ni mig ’Herre, Herre’, när ni inte gör vad jag säger?
  • En lärjunge behöver bekänna sin tro både med ord och med handling.
   • Att bara göra gott men inte bekänna Jesus som Herre leder inte till frälsning, men att bara bekänna Jesus som Herre utan att göra gott gör dig inte till en lärjunge, även om du måhända är frälst.
 • 47Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem – vem han är lik, det skall jag visa er.
  • Den som vill bli Jesu lärjunge bör 1) komma till Jesus, 2) lyssna på Jesus och 3) handla efter Jesus ord.
   • De som bara kommit till steg 1 är de som har blivit frälsta men som aldrig går till kyrkan eller ens läser sin Bibel.
   • De som har kommit till steg 2 är kyrkans bänknötare som har blivit frälsta och som går till gudstjänsten av tradition, men som aldrig gör någonting av sin tro.
   • De som har kommit till steg 3 är Jesu lärjungar. De har mött Jesus, läser aktivt sin Bibel och försöker att praktisera Jesus budskap i handling.
 • 48Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt. 49Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset.”
  • Från utsidan såg de två husen likadana ut, men när floden kom märktes skillnaden.
  • Alla människor drabbas av bekymmer och prövningar, det är tämligen svårt att undvika. Men när vi prövas så märker vi också att tron håller! Den som har byggt sitt liv på klippan, Jesus, kommer att klara alla stormar, floder och oväder som man får möta genom livet.
   • Om man är osäker på om man har byggt sitt liv på klippan så bör man pröva om huset håller innan man råkar ut för den ofrånkomliga stormen. Jesus liknelse bör få oss att fundera på våra liv och utvärdera vårt eventuella lärjungaskap. Den som hör Jesu varningsord men inte bryr sig kommer heller inte att klara sig när floden väl kommer.

 

Copyright 2015 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

27Men till er som lyssnar säger jag: Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. 28Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er. 29Om någon slår dig på den ena kinden, så vänd också den andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom också ta din livklädnad. 30Ge åt var och en som ber dig, och om någon tar ifrån dig vad som är ditt, så kräv det inte tillbaka. 31Allt vad ni vill att människor skall göra er, det skall ni göra dem. 32Om ni älskar dem som älskar er, skall ni ha tack för det? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. 33Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, skall ni ha tack för det? Så handlar också syndare. 34Och om ni lånar åt dem som ni hoppas skall betala tillbaka, skall ni ha tack för det? Också syndare lånar åt syndare för att få tillbaka vad de lånat ut. 35Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen något. Då skall er lön bli stor, och ni skall vara den Högstes barn, eftersom han är god mot de otacksamma och onda. 36Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig.

 • 27Men till er som lyssnar säger jag:
  • Oavsett om man är kristen eller inte, så är det lätt hänt att Jesu undervisning går en förbi. Det kan uppfattas som svårt, alldeles för radikalt, konstigt, osv. Det finns nämligen en risk att Jesu budskap kommer att påverka livet så mycket att det kommer bli obekvämt att följa Jesus eftersom man redan har det så bra, rent världsligt sett. Men Jesus budskap om Guds rike är radikalt och obekvämt för alla som lever kvar, helt eller delvis, i Världens rike. Men för de som är beredda att lyssna finns här undervisning som är ”sötare än honung” (Ps 119:103).
 • Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. 28Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er.
  • Mycket i Jesu slättpredikan går tvärtemot vår syndiga mänskliga natur, exempelvis att göra gott mot någon som behandlar oss illa. Men det är exakt så som Jesus uppmanar oss att leva eftersom vi inte längre är medborgare i Världens rike utan i Guds rike. Vi ska inte längre bete oss som de syndare vi en gång var, utan som de Guds barn vi nu är födda till att vara.
   • Det är väldigt lätt att bli kristen, man behöver bara tro på Jesus, men det är väldigt svårt att leva som kristen, och man kommer att behöva jobba hela sitt liv med att med Andens hjälp försöka lära av Jesus så att vi långsamt men säkert förvandlas till det vi en gång skapades till att vara; nämligen Guds avbild.
  • Jesus upplyser sina lärjungar om att de kommer att ha fiender ute i världen. Möjligtvis var detta inte lika chockartat som Jesu ord om att man dessutom ska älska sina fiender! Detta oerhört enkla bud är lika simpelt som svårt, och går tvärt emot allt världsligt tänkande. Men Jesus vill att hans lärjungar ska behandla alla människor gott, även fiender, och istället överlåta vår sak åt vår rättvise och barmhärtige Gud. På så sätt kanske Gud kommer att förvandla dessa fiender till vänner så småningom.
   • Den kärlek Jesus menar att vi ska ha gentemot våra fiender är inte någon slags inre känsla, utan istället tre tydliga tillvägagångssätt: gör gott, välsigna och be.
    • Att ”göra gott” mot sin fiende innebär att man ger dem det de behöver, något Paulus skriver om i Romarbrevet: ”om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud.” (Rom 12:20).
    • När Gud välsignar oss så skapar det förökning och mångfald (1 Mos 1:22), tillrättavisning (Psalm 1:1-3), salighet, glädje och förlåtelse (Rom 4:6-8). På samma sätt som Gud vill välsigna oss med allt detta, ska vi försöka göra vad vi kan för att människor ska ha framgång i sina liv.
    • På korset ger Jesus ett ultimat exempel på hur man ber för sina fiender: “Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.” (Luk 23:34a)
 • 29Om någon slår dig på den ena kinden, så vänd också den andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom också ta din livklädnad.
  • Jesus var ett perfekt föredöme på att vända andra kinden till. När folk baktalade honom, kallade honom för frossare och drinkare, oäkta barn, hädare, osv, då bemötte inte Jesus det med att tala illa tillbaka, utan med att bota sjuka, driva ut demoner och förkunna Guds rike.
   • En första tolkning av principen om att vända andra kinden till handlar om att bryta våldsspiralen. Det slag på kinden som Jesus talar om här handlar inte om att kristna aldrig får försvara sig om någon vill slå oss, utan om en mer generell princip om att få slut på allt våld som finns överallt. Våld föder våld och hämnd föder hämnd, men den som inte slår tillbaka utan istället överlåter hämnden åt Gud kommer att få se ett slut på våldet (Rom 12:17-21).
    • Även här är Jesus det bästa exemplet på att vända andra kinden till, när han inte gör motstånd när han spikas upp på korset utan istället förlåter sina förövare och på så sätt skapar försoning och förlåtelse åt alla.
   • En andra tolkning av principen om att vända andra kinden till handlar om jämlikhet. Matteus skriver nämligen i sin Bergspredikan att: ”om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom” (Matt 5:38).
    • När man slår någon på käften så slår man normalt sett på den vänstra kinden, men eftersom Jesus specifikt nämner ett slag på den högra kinden, förstår vi att han troligtvis menar ett slag med baksidan av handen. Ett sådant slag användes på Jesu tid av högre stående människor när de slog vad de ansåg var lägre stående människor, exempelvis en slav. Men om en slav efter ett sådant slag då vänder upp sin vänstra kind visar han med all önskvärd tydlighet att han inte betraktar sig själv som en slav och önskar bli betraktad på samma jämlika villkor som alla andra. Den som slog har då två möjligheter; antingen sluta slå sin slav eller börja betrakta honom som en fri man. Båda dessa alternativ torde vara bättre än att bli slagen som en slav.
   • En tredje tolkning av principen om att vända andra kinden till handlar om uteslutning ur den judiska gemenskapen. Ett liknande slag kan ha använts för att symboliskt avlägsna någon från synagogan och den judiska religiösa gemenskapen (Joh 18:22, Apg 23:2, 1 Esdras 4:30). Lärjungarna råkade ständigt ut för detta men bemötte det genom att sprida evangeliet ännu mer. De slog inte tillbaka utan försökte istället ”besegra det onda med det goda” (Rom 12:21).
  • ”Manteln” syftar på det yttre klädesplagg som man bar på Jesu tid och ”livklädnaden” var det klädesplagg man hade närmast kroppen.
   • Enligt Mose lag var det förbjudet att ta någons mantel (5 Mose 24:10–13), men om någon insisterade på att ta din mantel skulle man erbjuda även sin livklädnad eftersom man då skulle bli naken och på så sätt skapa skam även hos den som ser dig (1 Mos 9:20–23).
 • 30Ge åt var och en som ber dig, och om någon tar ifrån dig vad som är ditt, så kräv det inte tillbaka.
  • Man kan bara praktisera dessa Guds rikes-principer om man helt och fullt litar på att Gud försörjer. För den som litar på att Gud ger allt det man behöver, är det inte något större bekymmer om någon tar ens pengar eller ägodelar.
  • Den enda begränsning som finns för denna princip, är kärleken. Det är inte kärlek att ge ett barn en motorsåg även om barnet ber snällt. Det är viktigt att leva efter alla Slättpredikans principer i kärlek.
 • 31Allt vad ni vill att människor skall göra er, det skall ni göra dem.
  • Detta Jesu uttalande har gått till historien som ”den gyllene regeln”. Före Jesus var en liknande princip känd; ”gör inte mot andra det du inte vill att dem ska göra mot dig”, även kallad ”silverregeln”. Bland annat uttryckte sig den kände rabbinen Hillel den äldre på detta vis (Talmud, Shabbat 31a).
   • En del har velat förminska betydelsen av Jesu positiva version av den redan kända ”silverregeln”, men då glömmer man lätt att silverregeln leder till att ingen gör någonting gott mot någon annan utan man låter bara bli att göra ont. Jesus gyllene regel skapar istället ett samhälle där alla försöker göra det som är gott istället för att bara försöka låta bli att göra det som är ont.
   • Om man applicerar silverregeln och den gyllene regeln på berättelsen om den barmhärtige samariten och sen jämför, så ser vi att de som gick förbi den misshandlade mannen uppfyllde silverregeln eftersom de inte gjorde något ont mot mannen utan bara gick förbi. Men den barmhärtige samariten uppfyllde den gyllene regeln eftersom han hjälpte den misshandlade mannen och gjorde det som är gott. Den praktiska skillnaden mellan silverregeln och den gyllene regeln är alltså enormt stor, till och med livsavgörande för somliga.
  • Om alla människor följde den gyllene regeln skulle vi aldrig ha några krig, inbrott, slagsmål osv.
 • 32Om ni älskar dem som älskar er, skall ni ha tack för det? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. 33Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, skall ni ha tack för det? Så handlar också syndare. 34Och om ni lånar åt dem som ni hoppas skall betala tillbaka, skall ni ha tack för det? Också syndare lånar åt syndare för att få tillbaka vad de lånat ut.
  • I denna slättpredikan så undervisar Jesus hur man ska leva i Guds rike till skillnad mot Världens rike. Att bara älska de som älskar tillbaka är ingen princip i Guds rike utan en princip i Världens rike. Det är naturligtvis inte fel att älska de som älskar tillbaka, men en medborgare i Guds rike behöver sträcka sig längre och även älska den som hatar dig.
   • Bara för att man har en viss moral eller följer vissa regler betyder inte det att man är gudfruktig. Även kriminella kan ha regler och en hederskodex, men det betyder inte att de är rättfärdiga. Den som tillhör Guds rike behöver leva på ett annat sätt än den som tillhör Världens rike eftersom man tillhör ett annat rike.
 • 35Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen något. Då skall er lön bli stor, och ni skall vara den Högstes barn, eftersom han är god mot de otacksamma och onda. 36Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig.
  • Ett barn har ofta en hel del likheter med sina föräldrar och ett Guds barn bör därmed vara som sin Fader i himlen. Den som lever efter Guds rikes principer visar att den försöker leva som Jesus och visar därmed att man är född på nytt som ett Guds barn i Guds rike.

 

Copyright 2015 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

20Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade: ”Saliga är ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. 21Saliga är ni som nu hungrar, ni skall bli mättade. Saliga är ni som nu gråter, ni skall skratta. 22Saliga är ni, när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar er, allt för Människosonens skull. 23Gläd er på den dagen, ja, hoppa av glädje! Ty se, er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. 24Men ve er, ni rika! Ni har fått ut er tröst. 25Ve er, ni som nu är mätta! Ni kommer att hungra. Ve er, ni som nu skrattar! Ni kommer att sörja och gråta. 26Ve er, när alla människor talar väl om er! På samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna.

 • Saliga är ni som är fattiga, er tillhör Guds rike.
  • Ordet ”salig” på grekiska är ”makarios” och betyder ungefär ”glad”, ”lycklig” eller ”lyckosam”. Men att vara ”salig” innebär inte att man är glad en liten stund för att sen bli ledsen när något tråkigt händer, utan den lycka som salighet är bärare utav är en lycka som står över svårigheter och som kan glädjas i Gud oavsett omständigheter.
   • Lägg väl märke till att det står ”saliga är ni…”. Den salighet som en medborgare i Guds rike utlovas är inte något som ligger i framtiden, utan något som vi har tillgång till redan här och nu!
  • Vi ser i Bergspredikan (Matt 5:3), att den fattigdom Jesus åsyftar inte nödvändigtvis är en materiell fattigdom, utan en andlig: ”Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket” (Matt 5:3).
   • Även den som är materiellt rik kan vara fattig i anden.
   • Det grekiska ordet för ”fattig” är ”ptochos” och betyder inte bara att man har dåligt med pengar, utan att man är helt utfattig som en tiggare på gatan.
   • Att vara utfattig innebär att man inte äger någonting själv utan är helt beroende av andra människors generositet. På samma sätt innebär andlig fattighet, att man inte äger någon andlig kraft i sig själv, utan är helt beroende av Guds generositet.
   • Att vara fattig i anden innebär alltså att man inser att man är beroende av Gud och ständigt kommer till honom för att be om hans generösa gåvor.
    • När vi tvärtom tror att vi är andligt rika och inte behöver Gud, då har vi heller inte tillgång till Guds rike.
   • Men även om Jesus här pratar om andlig fattigdom, så kan det vara värt att tillägga att materiell rikedom kan vara ett hinder för att närma sig Gud. Inte för att pengarna i sig självt är ett hinder, utan för att rikedomen skapar en bekvämlighet som gör att man inte vill närma sig Gud eller känner något behov av Gud.
 • 21Saliga är ni som nu hungrar, ni skall bli mättade.
  • Den som hungrar efter Gud som en vrålhungrig man hungrar efter mat kommer att göra allt för att få bli ”mätt”. Den som inte är hungrig anstränger sig heller inte speciellt mycket för att få sin hunger mättad.
   • Gud är inte långt borta från oss, det enda som egentligen hindrar oss från att möta Gud är vår egen bekvämlighet.
   • Jesu liknelse med mat är väldigt bra eftersom vi de facto är beroende av regelbunden mat för vår egen överlevnad och känner direkt när vi behöver få i oss mat.
    • På samma sätt bör vi inse att vi är beroende av att regelbundet få möta Gud, höra hans Ord, få förbön, osv. Vi bör också leva så nära Gud att vi direkt märker när vi inte har ”ätit” på länge.
 • Saliga är ni som nu gråter, ni skall skratta.
  • Att möta en helig Gud innebär också att man inser sin egen synd. Men den som på ett äkta sätt gråter över sin egen synd och ångrar sina misstag kommer snart att glädjas och skratta när man tar emot Guds förlåtelse!
 • 22Saliga är ni, när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar er, allt för Människosonens skull. 23Gläd er på den dagen, ja, hoppa av glädje! Ty se, er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna.
  • Det kan vara svårt att förstå att någon skulle vilja hata människor som är fattiga, hungrar och gråter, men tyvärr dröjde det inte lång tid innan de tidiga kristna fick lida förföljelse för sin tro.
  • Men även om vi kristna får lida för vår tro ska vi vara glada i vårt inre eftersom vi vet att vi kommer få vår lön i himlen.
  • Jesus ställer sina lärjungar i samma led som Gamla testamentets profeter. Gud har alltid kallat människor att följa honom och förkunna hans budskap, något som i princip alltid har lett till förföljelse.
 • 24Men ve er, ni rika! Ni har fått ut er tröst. 25Ve er, ni som nu är mätta! Ni kommer att hungra. Ve er, ni som nu skrattar! Ni kommer att sörja och gråta. 26Ve er, när alla människor talar väl om er! På samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna.
  • Att vara rik, mätt och glad är ju normalt sett något väldigt positivt, men Jesus vänder upp och ner på detta resonemang. Om man har allt man behöver men inte tillhör Guds rike så är alla ens rikedomar bara fåfänglig världslig njutning.
   • Den som verkligen vill bli rik, mätt och hungrig bör söka detta hos Gud eftersom det endast är Gud som på djupet kan erbjuda detta.
   • Den person som är fattig, hungrig och gråter är mycket mer salig än den som är rik, mätt och glad, eftersom den personen tillhör Guds rike.

 

Copyright 2015 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.