Födda i synd

Christian MölkTankar om bön 1 Comment

“Se, i synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv.” (Ps 51:7) Den här reflektionen tar sin början i vår mänsklighets arma tragedi. Vi människor är födda i synd och är i ett nästintill obegripligt stort behov av frälsning. På alla områden. Att inte inse detta leder till att man tror sig klara sig …

Förhärliga ditt namn

Christian MölkTankar om bön Leave a Comment

“Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.” (Joh 15:7–8) Jesu ord ”be om vad ni vill, och ni skall få det” klingar fram och tillbaks i mitt huvud likt pendeln på ett gammalt …