Pastor Christian Mölk | Frestelse
Currently viewing the tag: "Frestelse"

1 Uppfylld av den helige Ande återvände Jesus från Jordan och fördes av Anden omkring i öknen, 2 där han frestades av djävulen i fyrtio dagar. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var förbi, blev han hungrig. 3 Då sade djävulen till honom: ”Är du Guds Son, så befall att den här stenen blir bröd.” 4 Jesus svarade honom: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd.” 5 Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen 6 och sade: ”Dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig, ty åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. 7 Därför skall allt vara ditt, om du tillber mig.” 8 Jesus svarade: ”Det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.” 9 Sedan förde djävulen honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens utsprång och sade till honom: ”Är du Guds Son, så kasta dig ner härifrån! 10 Det står skrivet: Han skall befalla sina änglar att skydda dig, 11 och De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.” 12 Jesus svarade honom: ”Det är sagt: Du skall inte fresta Herren din Gud.” 13 När djävulen hade frestat honom på alla sätt, lämnade han honom för en tid. 

 1. Den helige Ande
  1. Den helige Ande är en person och en del av Treenigheten.
  2. När Sonen föddes som människa avstod han från sina gudomliga egenskaper, med resultatet att han inte kunde göra någonting i sig själv, i sin egen gudomlighet (Fil 2:6–8). Därmed blev han beroende av sin Fader för att få veta vad han skulle göra (Joh 5:19) och han blev beroende av den helige Ande för att kunna utföra det Fadern befallde (Apg 10:38).
   1. Detta gjorde Jesus för att helt dela våra mänskliga villkor och gå före och visa vägen. Vi är Jesus lärjungar när vi härmar Jesus, lyssnar på Fadern och lever i den helige Andes kraft.
 2. Fördes av Anden omkring i öknen
  1. Gud kan leda oss genom såväl ökenperioder som grönskande och spirande perioder. Man kan inte bestämma hur Gud väljer att leda oss utan vi får vara trofasta och lita på att Gud vet vad han gör och att han aldrig prövar oss över vår förmåga (1 Kor 10:13).
 3. Djävulen
  1. Djävulen beskrivs i Bibeln som en ond fallen ängel, som gör allt han kan för att kontrollera människor, luras och frestas (Hes 35-36, Ef 2:2, 1 Tim 3:7, Apg 10:38, 1 Petr 5:8, Joh 13:2).
   1. Alla som tror på Jesus har dock möjlighet att stå emot Djävulens listiga angrepp och förmå honom att fly (Ef 6:11, Jak 4:7).
 4. Frestades av djävulen i fyrtio dagar
  1. Parallellerna till Gamla Testamentet är många
   1. Mose var på berget Sinai 40 dygn utan att äta eller dricka (2 Mose 34:28).
   2. Elia gick 40 dygn efter en måltid (1 Kung 19:8).
   3. Goliat hånade Israel i 40 dygn (1 Sam 17:16).
  2. Prövningar/frestelser är ett begrepp i Bibeln (peirazo och peirasmos på grekiska) som används på lite olika sätt.
   1. Satan kan fresta oss och förmå oss att falla för våra egna begär (1 Kor 7:5, Jak 1:13–14).
   2. Vi kan fresta Gud (Apg 5:9, 1 Kor 10:9).
   3. Gud kan pröva oss så att vi växer i vår tro (Jak 1:2-3, Hebr 11:17, 1 Petr 1:6).
  3. Gud tillåter att Satan frestar Jesus så att vi kan lära oss att också vi kan stå emot Djävulen.
  4. Satan frestar Jesus med samma frestelser som de Eva föll för, skillnaden är att Jesus står emot.
  5. Jesus är 100 % Gud och 100 % människa. I sin mänsklighet så blev Jesus frestad, men i sin gudomlighet så syndade han inte. Även om Jesus är Gud så kan han ändå ha ”medlidande med våra svagheter”, eftersom han blev ”frestad i allt liksom vi, men utan synd.” (Hebr 4:15).
 5. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var förbi, blev han hungrig. Då sade djävulen till honom: ”Är du Guds Son, så befall att den här stenen blir bröd.” Jesus svarade honom: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd.”
  1. Författaren Lukas, som också är läkare (Kol 4:14), nämner att Jesus blev hungrig när fastedagarna var förbi. Självklart har Jesus känt någon form av hunger även innan, så denna hunger indikerar förmodligen att Jesus nu nått sin kropps fysiska kapacitet och är nära att dö av svält.
   1. En del människor kan klara av att överleva 70 dagar utan mat, medan andra dör efter 17 dagar. Genomsnittet för vad en människa klarar av är dock 40 dagar.
  2. Djävulen ifrågasätter inte huruvida Jesus är Guds Son eller inte, utan frestar honom istället till att avbryta sin fokusering på Gud och istället fokusera egoistiskt på sig själv.
   1. Jesus är måhända hungrig, men han är full av Guds Ande. Värre vore, som det kanske är för många av oss, om Jesus var mätt och belåten, men saknade Guds Ande.
  3. Djävulen frestade Adam och Eva med mat och de föll för frestelsen (1 Mose 3:1-7).
   1. Paulus skriver om Jesus: ”Den siste Adam blev en livgivande ande.”(1 Kor 15:22, 45).
   2. Adam, som en representant för alla människor, syndade när Djävulen frestade och på så sätt kom synd in i världen och förstörde människans relation med Gud.
   3. Jesus står emot Djävulens frestelser och syndar inte. På så sätt kan alla som tror på Jesus få del i Jesus syndfrihet och få en möjlighet till en återupprättad relation med Gud.
  4. Jesus svarade Djävulens frestelse med ett Bibelord (5 Mose 8:3).
   1. Satans frestelse var inte i sig självt fel. Det är inte fel att äta bröd. Men det är bättre att sätta Guds ord högre än våra egna behov.
   2. Paulus undervisar oss att i striden mot Djävulen så är vårt vapen ”Andens svärd som är Guds ord” (Ef 6:17).
   3. I och med att Jesus är Guds Son så kunde han med enkelhet ha befallt Satan att lämna honom i fred och Satan hade omedelbart varit tvungen att lyda. Men här går Jesus in under våra mänskliga villkor och visar oss ett sätt att bekämpa Satan som vi alla troende kan göra.
   4. På samma sätt som Jesus så kan vi stå emot Djävulens frestelser genom att vara väl insatta i Guds ord och på så sätt lista ut att det till synes rimliga förslaget att äta lite bröd egentligen var en frestelse. Men om vi inte är väl insatta i Bibeln så kanske vi inte ens märker att Djävulen lurar och frestar oss.
  5. Vad betyder det här för oss idag?
   1. Jesus lär oss att det finns mer i livet än bara världsliga ting. Det är viktigt att äta mat och bekymra sig om sådant, men det är ännu viktigare att äta sig mätt på Guds ord (Matt 4:4).
    1. Jesus lär oss att prioritera Gud, Bibeln, församlingen, minst lika mycket som alla världsliga bekymmer.
 6. Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen och sade: ”Dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig, ty åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. Därför skall allt vara ditt, om du tillber mig.” Jesus svarade: ”Det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.”
  1. Enligt 1 Joh 5:19 så är ”hela världen i den ondes våld” och enligt Joh 12:31 skall ”denna världens furste kastas ut” och i Uppenbarelsebokens profetiska framtidsskildring står det att ”Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han skall vara konung i evigheternas evigheter.”(Upp 11:15).
   1. Ursprungligen så gav Gud människorna uppdraget att råda och förvalta jorden (1 Mose 1:28), men någonstans på vägen så har Djävulen mer och mer tagit över världen genom att lura människorna att lämna över makten.
   2. När Jesus kom till jorden så hade Djävulen hela världen i sitt våld men i och med Jesus ankomst så breder sig Guds rike ut allt mer på jorden och i framtiden kommer Jesus att totalt regera över hela världen.
   3. I och med Jesu död på korset så är Djävulen besegrad (Kol 2:15) men fortfarande pågår strider.
    1. Ofta jämför man detta med Dagen D under andra världskriget. När de allierade landsteg i Normandie så visste alla att de allierade hade vunnit kriget, men ändå pågick stridigheter i över ett år till.
  2. Djävulen vet att Jesus på något sätt kommer att besegra honom och bli hela världens Herre och försöker därför lura Jesus att ta den snabba vägen och bli Herre utan att dö på korset.
   1. Djävulen erbjöd sitt herravälde över jorden till Jesus om han bara vill böja sig inför Djävulen och tillbe honom.
   2. Jesus vet att han kommer att bli Herre över hela världen men att vägen dit går via korset. Hade Jesus tackat ja till detta erbjudande hade vi aldrig kunnat få syndernas förlåtelse.
  3. Jesus hämtar återigen sitt svar från Bibeln (1 Mose 6:13, 2 Mose 34:14) och svarar att man endast skall tjäna och tillbe Gud.
   1. I Nya Testamentet så tillber flera personer Jesus vilket är ett av alla bibliska bevis på att Jesus är Gud (Matt 2:11, Matt 14:33, Matt 28:9, Matt 28:17, Joh 9:38, Hebr 1:6).
   2. Det är samma grekiska ord ”proskyneo” (tillbe på svenska) i samtliga dessa Bibelord. Jesus säger att man endast skall tillbe Gud samtidigt som han själv tar emot tillbedjan.
  4. På ett liknande sätt frestade Djävulen Eva att få makt och ”bli som Gud” om hon bara gjorde som Djävulen sa (1 Mose 3:5).
  5. Vad betyder det här för oss idag?
   1. Den enda vi som kristna fullt ut böjer oss inför, det är Herren Gud.
 7. Sedan förde djävulen honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens utsprång och sade till honom: ”Är du Guds Son, så kasta dig ner härifrån! 10 Det står skrivet: Han skall befalla sina änglar att skydda dig, och De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.” Jesus svarade honom: ”Det är sagt: Du skall inte fresta Herren din Gud.”
  1. Det fanns en judisk tradition att Messias skulle visa sig för Israel ståendes på Jerusalems tempel.
  2. Djävulen kunde inte själv fysiskt knuffa ner Jesus från tempelmuren och måste därför försöka lura Jesus.
  3. Här citerar Djävulen Bibeln (Psalm 91:11-12).
   1. I och med detta förstår vi att det inte räcker med att någon citerar Bibeln för att det som sägs ska stämma. Bara för att någon kan Bibeln utantill så betyder inte det att den personen har rätt tolkning.
    1. Genom att lära känna Gud och läsa Bibeln med Jesus i centrum så ökar chanserna att förstår Bibeln på rätt sätt.
  4. Jesus svarar återigen Djävulen med ett Bibelord (5 Mose 6:16).
   1. Det räcker inte bara med att rapa en massa Bibelord för att få en rätt förståelse av ”hela Guds vilja och plan” (Apg 20:27). Jesus visste hur man ”rätt delar sanningens ord” (2 Tim 2:15) och låter sig därför inte luras av Djävulens förvrängda Bibeltolkning.
  5. Djävulen försökte lura Jesus att tvinga Gud att utföra ett spektakulärt mirakel.
   1. Vi kan aldrig tvinga Gud att göra ett mirakel, för det vore att ”fresta Herren din Gud”.
  6. På ett liknande sätt försökte Djävulen lura Eva att de inte skulle dö (1 Mose 3:3). Eva föll för frestelsen men Jesus stod emot.
  7. Vad betyder det här för oss idag?
   1. Vi ska tro och lita på att Gud vill göra mirakler mitt ibland oss. Men vi måste komma ihåg vem det är som är Gud och vem det är som är människa. Vi måste acceptera det som Gud gör med oss och vi kan inte tvinga Gud att göra något.
 8. När djävulen hade frestat honom på alla sätt, lämnade han honom för en tid.
  1. Precis som det står i Jakob 4:7 Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.” så stod Jesus emot Djävulen vilket ledde till att han så småningom lämnade Jesus.
   1. På samma sätt kan vi idag stå emot Djävulen när han försöker lura oss att gå emot Guds vilja. Om man aldrig står emot Djävulens frestelser så kommer han bara att fortsätta att fresta.
  2. Jesus var ”uppfylld av den helige Ande”, samtidigt som han var väl insatt i Guds ord.
   1. Att enbart vara uppfylld av den helige Ande utan att vara insatt i Guds ord gör att man lätt svävar iväg i sin andlighet.
   2. Att enbart vara insatt i Guds ord utan att vara uppfylld av den helige Ande kan leda till att man behandlar Bibeln som en fakta- eller sagobok utan någon förankring till verkligheten.
   3. Att, som Jesus, vara både uppfylld av den helige Ande och väl insatt i Guds ord är en oslagbar kombination som är att rekommendera till alla som vill vara Jesu lärjungar.

Copyright 2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 

Bibeln säger inget konkret alls om onani.

Den Bibeltext som man dock oftast brukar hänvisa till vad gäller onani är berättelsen om Onan:

 • “Juda tog åt Er, sin förstfödde, en hustru som hette Tamar. Men Er, Judas förstfödde, var ond i Herrens ögon och Herren dödade honom. Då sade Juda till Onan: ”Gå in till din brors hustru, gift dig med henne i din brors ställe och skaffa avkomma åt din bror.” Men eftersom Onan visste att avkomman inte skulle bli hans egen, lät han säden spillas på jorden varje gång han låg med sin brors hustru, detta för att inte ge avkomma åt sin bror. Det Onan gjorde var ont i Herrens ögon, och han dödade också honom.” (1 Moseboken 38:6–10).

Det är Onan som har gett namn åt “onani” på svenska, men eftersom Onan hade sex med Tamar så handlar denna text onekligen inte om onani.

För att förstå felet som Onan gör så måste man först förstå vad ett “levirat-äktenskap” är. Om en man dör barnlös så var det enligt 5 Mose 25:5-6 hans närmsta broders plikt att se till så att hans ätt levde vidare genom att gifta sig med änkan. När Onan lät “säden spillas på jorden” så innebär det att han vägrade skaffa en avkomma åt sin bror och utnyttjade istället sin brors änka till egen sexuell njutning.

En annan text som ibland åberopas är:

 • “Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer till Gehenna.” (Matteusevangeliet 5:27–30).

Inte heller denna text handlar uttryckligen om onani. Det Jesus varnar för här är att det inte bara är fel att vara otrogen i handling utan att det också är fel att vara otrogen i hjärtat.

Bibeln tar alltså inte upp detta med onani men varnar för att känna begär till en kvinna som inte är din.

42Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom är det bättre att en kvarnsten läggs om hans hals och han kastas i havet. 43Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma till Gehenna, till elden som aldrig släcks. 45Och om din fot förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet halt än att ha båda fötterna i behåll och kastas i Gehenna. 47Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det! Det är bättre för dig att gå in i Guds rike med ett öga än att med båda ögonen i behåll kastas i Gehenna, 48där deras mask inte dör och elden inte släcks. 49Ty var och en skall saltas med eld. 50Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur skall ni då få det salt igen? Ha salt i er och håll fred med varandra!”” 

 • Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom är det bättre att en kvarnsten läggs om hans hals och han kastas i havet.
  • Detta uttalande är en typisk hyperbol, en ”en överdrivande liknelse med syfte att skapa en oväntad reaktion hos åhörarna”. Hyperboler var vanliga på Jesu tid och var väldigt användbara när Jesus ville chocka åhörarna i syfte att skapa en reflektion. En hyperbol är inte tänkt att tolkas bokstavligt, utan i detta fall syftar liknelsen till att Jesu lärjungar ska förstå det stora allvaret i att förleda någon annan att synda.
  • De små som nämns är antingen barn eller nya i tron. Dessa har inte hunnit mogna tillräckligt i sin tro för att kunna stå på egna ben eller vara tillräckligt starka för att stå emot frestelser.
  • Att kasta någon i havet med en kvarnsten runt halsen var en romersk och grekisk avrättningsmetod.
 • Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma till Gehenna, till elden som aldrig släcks.
  • Jesus är återigen inte bokstavlig när han uppmanar sina lärjungar att hugga av sina händer, utan använder ännu en ”hyperbol”, dvs. ett chockerande språk för att hans lärjungar ska förstå det stora allvaret.
   • Om man mot all förmodan skulle få för sig att hugga av sig sin hand för att man blir frestad, så uppstår ju problemet med att även den andra handen kan förleda till synd, och hur ska man då hugga av den handen om man bara har en hand kvar?
   • Jesus poäng är alltså inte att man bokstavligt ska hugga av sig sina kroppsdelar utan att om man är i en situation där man är utsatt för frestelser bör man göra allt man kan för att ta sig därifrån så att man inte kan falla för frestelsen (1 Mose 39:11-12, 1 Kor 6:18).
 • Gehenna (Hinnom-dalen), är en dal i Jerusalem.
  • Enligt en teori användes Hinnom-dalen som Jerusalems sopstation där man brände skräp. Eldarna var ständigt igång och fungerade därför som en bild på helvetet. Dock finns det inget Bibelstöd för denna teori.
  • Hinnom-dalen användes under gammaltestamentlig tid till att offra barn till avguden Molok (Jer 32:35).
  • Gehenna är ingen trevlig plats, så Jesus varnar sina lärjungar för att utföra synder som leder till Gehenna (Matt 5:22) och uppmanar till att frukta den Gud som har makt att döma människor till Gehenna (Luk 12:5).
  • Helvetet är tänkt för Djävulen och hans änglar (Matt 25:41), men är också en plats dit människor som inte tillhör Gud kommer (Matt 13:40-42).
   • Jesus har fått makten att döma människor (Joh 5:27) och han kommer att döma de ogudaktiga till Gehenna (Upp 21:8).
    • De som tror på Jesus kommer dock att få evigt liv (Joh 3:36) och komma till paradiset (Luk 23:43).
 • Ty var och en skall saltas med eld.
  • I Gamla Testamentet skulle alla matoffer saltas innan de offrades (3 Mose 2:13).
   • På samma sätt kommer Jesus lärjungar att fungera som ett levande offer till Gud som ”saltas” genom prövningar (Rom 12:1, 1 Pet 4:12).
  • Den prövningens eld som Jesus lärjungar går igenom är att föredra framför den eviga eldn som de ogudaktiga hamnar i.
 • Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur skall ni då få det salt igen? Ha salt i er och håll fred med varandra!
  • Salt har främst två användningsområden; smaksättning och konservering.
   • Salt ger smak åt vad det än saltas på. Mat kan förvandlas från helt smaklöst till fantastiskt gott enbart med lite salt, men salt som mister sin sälta blir lika värdelöst som sand.
    • Guds folk är jordens salt och borde ge smak åt en livlös värld genom att sprida evangeliet om Jesus.
   • Salt har en bevarande och konserverande effekt.
    • Guds folk är jordens salt och bör se till så att världen inte ruttnar i synd genom att exempelvis arbeta för en rättvisare värld, engagera sig politiskt och genom att finnas på alla olika sorters arbetsplatser. Om en kristen finns på en viss plats har han/hon en stor möjlighet att förbättra den miljön genom att sprida kärlekt och därmed se till så att inte synden tar över för mycket.
  • Gud har instiftat ett saltförbund med Israel (4 Mose 18:19) och gett Israel till Messias genom ett saltförbund (2 Krön 13:5).
   • Israel och Messias är tänkta att fungera som salt åt resten av världen.
  • En lärjunge bör se till så att han har salt i sig så att han kan betjäna resten av världen genom att sprida Guds rike.
   • Om lärjungarna bråkar om vem som är störst riskerar de att förlora sin sälta och därmed inte fungera som salt bör fungera.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Genast förde Anden honom ut i öknen, och han vistades i öknen under fyrtio dagar och frestades av Satan. Där levde han bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom.

 • Anden
  • När Sonen föddes som människa antog han en ”tjänares gestalt då han blev människa” (Fil 2:6–8), och gjorde sig själv därmed frivilligt beroende av sin Fader för att få veta vad han skulle göra (Joh 5:19) och beroende av den helige Ande för att kunna utföra det Fadern befallde (Apg 10:38).
   • Detta gjorde Jesus för att helt dela våra mänskliga villkor och gå före och visa vägen. Vi är Jesus lärjungar när vi härmar Jesus, lyssnar på Fadern och lever i den helige Andes kraft.
 • Fyrtio dagar
  • Parallellerna till Gamla Testamentet är många:
   • Mose var på berget Sinai 40 dygn utan att äta eller dricka (2 Mose 34:28).
   • Elia gick 40 dygn efter en måltid (1 Kung 19:8).
   • Goliat hånade Israel i 40 dygn (1 Sam 17:16).
 • Frestades av Satan
  • Satan frestar Jesus med samma frestelser som de Eva föll för, skillnaden är att Jesus står emot.
  • Jesus blev frestad vilket visar att han är en människa.
  • Jesus stod emot frestelserna och syndade inte vilket visar att han är Gud.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.