Vad säger Bibeln om profetia?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

Bibelsamtal”Profetia” är ett grekiskt ord som på hebreiska är ”nabi” och som på svenska betyder ”förkunnare”; dvs. en person som för någon annans talan. Gud uppenbarar sin vilja genom människor som är fyllda av Guds Ande och speciellt utvalda. Profeter i Gamla Testamentet var ofta vanliga människor som fick i uppdrag att förmedla Guds ord till Israels folk, framförallt Guds varningar när de inte levde i enlighet med Guds nerskrivna ord. I och med Jesus så uppfylls många av Gamla Testamentets profetior. I Nya Testamentets tid, dvs. idag, är den helige Ande utgjuten ”över allt kött” vilket bl.a. innebär att alla troende kan höra Guds röst och förmedla profetiska budskap. Utöver detta ger även den helige Ande vissa personer ”profetians gåva” vilket innebär att Gud talar mer och tydligare genom dessa personer. Profetiska budskap syftar till att ge församlingen uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Guds profetiska ord måste alltid stämma överens med Guds nerskrivna ord och alla kristna uppmanas att alltid ”pröva allt” profetiskt och behålla det goda.

Bibelord

20 Framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen tolkning. 21 Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.” (2 Pet 1:20–21)

30 Du hade tålamod med dem i många år och förmanade dem med din Ande genom dina profeter, men de lyssnade inte. Då gav du dem i de främmande folkens hand.” (Neh 9:30)

17 Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar.” (Apg 2:17)

 “28 Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, sedan några till att göra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, styra och tala olika slags tungomål. 29 Alla är väl inte apostlar? Alla är väl inte profeter? Alla är väl inte lärare? Alla gör väl inte kraftgärningar?” (1 Kor 12:28–29)

26 Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse.” (1 Kor 14:26)

Men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill gärna att ni alla talar tungomål, men ännu hellre att ni profeterar. Den som profeterar är viktigare än den som talar tungomål, ifall han inte uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd.” (1 Kor 14:3–5)

20 Förakta inte profetior, 21 men pröva allt, behåll det goda” (1 Tess 5:20–21)

22 När profeten talar i Herrens namn och det han säger inte sker eller kommer, då är det något som Herren inte har talat. Profeten har talat i övermod. Du ska inte vara rädd för honom.” (5 Mos 18:22)

 Samtalsfrågor

  1. Finns det några skillnader på en profet i Gamla respektive Nya Testamentet?
  2. Vad är syftet med profetians gåva i Nya Testamentet?
  3. Har du någon gång hört ett profetiskt budskap?
  4. Har du någon gång upplevt att Gud har talat till dig?
  5. Hur vet man om man har fått profetians gåva?
  6. Varför är det så viktigt att denna gåva används i församlingen?
  7. Hur vet man om ett profetiskt budskap verkligen kommer från Gud?

Fler intressanta bibelord

Jer 1:4–10, 5 Mose 18:22, Luk 24:44, Heb 1:1, Jer 30:3, Hes 11:24-25, 1 Kor 13:1-2, 2 Mose 7:1, Ef 4:11, Apg 21:8–9, Apg 11:27–28

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.