Profetissan Debora

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Domarboken 4:1–16, Domarboken 5 Introduktion: Berättelsen om Debora illustrerar kraften i tro och lydnad mot Gud. Debora, som var en klok och modig ledare, visar att Gud kan använda vem som helst, oavsett kön, för att uppnå sina syften. Hennes berättelse uppmuntrar oss att lita på Guds vägledning och att agera med mod och övertygelse för att fullfölja hans …

Debora – den kvinnliga domaren

Christian MölkAndakter, Biblisk feminism, Blogg Leave a Comment

I min jakt på en “biblisk” feminism (en feminism som med Bibeln som grund skapar förutsättningar för kvinnor att fullt ut tjäna Gud enligt den kallelse Gud ger och med de gåvor den helige Ande utrustar med) är turen kommen till Debora i Domarboken kapitel 4: “Debora, en profetissa, Lappidots hustru, var vid den tiden domare i Israel. Hon brukade …