Pastor Christian Mölk | Profetiska ord
Currently viewing the tag: "Profetiska ord"

Jag tror att jag har upplevt ett Herrens ord till pingstförsamlingen i Härnösand specifikt, men kanske även pingströrelsen generellt. Jag är ingen profet, men strävar ändå efter att leva nära Gud och lyssna efter Andens röst. Ibland upplever jag tydligt att Gud talar, ibland inte. Jag tror att Gud kan tala generellt till alla kristna men att han talar mer specifikt till vissa. Jag tillhör definitivt den första mer generella kategorin. Därför må du pröva detta extra noga:

Tillbaka till grunden.
Församlingen har en fin yta men under finns många djupa sår och i staden finns många trasiga människor.
Församlingens uppdrag är, och har alltid varit, att gå tillbaka till grunden: “Predika Jesus frimodigt och hjälp de som har det svårt”.
I Sverige finns många olika församlingar och samfund som predikar ett förvirrat budskap om Jesus främmande från Bibeln. Men Pingst bör inte skämmas för att vi håller Guds Ord högt. I ett förvirrat teologiskt landskap bör vi vara den röst som frimodigast predikar Jesus så som han framställs i Bibeln.
Pingst bör heller inte underlåta sig till att bli för fina för sig själva. Vår styrka ligger inte i att vi finns i maktens korridorer, umgås med rätt kontakter, samlar pengar på hög. Vårt uppdrag är att se den svage, att förbehållslöst hjälpa alla som har det svårt, oavsett bakgrund. I ett allt mer polariserat samhälle ska vi vara en röst för missbrukarna, de ensamkommande, alla som på något sätt har det svårt och hamnat i kläm.
Tillbaka till grunden: “Predika Jesus frimodigt och hjälp de som har det svårt”.

 

Idag har jag varit i Stockholm på en första träff med Pingströrelsens nya nationella integrationsråd. Eftersom det kommit så många flyktingar till Sverige och många av dessa har blivit medlemmar i våra församlingar, så ser vi i Pingst ett behov av att jobba med dessa frågor.

Förhoppningsvis kommer varje språkgrupp få en kontaktförsamling som ska gå före, ta initiativ och hjälpa övriga församlingar med nätverk, lärdomar, tips, råd, resurser och kontakter, etc. Jag tror detta kommer att bli riktigt bra för Sveriges pingstförsamlingar!

Men igår, när jag läste Bibeln och reflekterade, så drabbades jag av texten om vinsäckar. I Markus 2:22 säger Jesus: “Ingen häller nytt vin i gamla skinnsäckar. Om man gjorde så, skulle vinet spränga säckarna och både vinet och säckarna förstöras. Nej, nytt vin häller man i nya säckar.”

Den här texten handlar ursprungligen om att det nya som Jesus kommer med inte ryms inom den gammaltestamentliga judiska tempelreligiositeten, utan kommer vara på ett nytt sätt och inkludera alla folk.

Men den här texten drabbade mig på ett profetiskt sätt och jag upplevde att vi inom Pingst behöver allvarligt ställa oss frågan; kommer flyktingväckelsen att rymmas inom Pingströrelsen? Vågar vi omvandla våra församlingar så att de nya svenskarna får plats hos oss? Eller kommer flyktingväckelsen att växa sig stor i egna församlingar utanför den traditionella Pingströrelsen? Är vi beredda att ändra vårt sätt att vara? Är vi beredda att släppa in unga människor med ett nytt tänkesätt? Vågar vi ge människor med annan kulturell bakgrund ansvar i våra församlingar? Vågar vi förändra och anpassa oss så att denna flyktingväckelse kan frodas inom Pingströrelsen eller kommer den att växa sig stor utanför?

När Gud gör någonting nytt utmanas det gamla. Detta har hänt många gånger förut egentligen. När reformationen växte fram rymdes den inte inom Katolska kyrkan. När frikyrkligheten växte fram rymdes den inte inom Svenska kyrkan. När Pingströrelsen växte fram rymdes den inte inom Baptismen. Osv.

Jag tror att vi måste ta oss en allvarlig funderare och eventuellt omvandla våra församlingar med dess traditionella svenska föreningstänk. Men jag vet inte exakt på vilket sätt vi ska göra detta. Jag har mina idéer, är öppen för förslag och är beredd att testa mig fram.

I Apostlagärningarna kapitel 12 kan vi läsa om när aposteln Petrus satt fängslad i väntan på sin avrättning. Hans liv var i stort sett slut. Kung Herodes med sina soldater hade vunnit, hoppet var ute, och det enda som återstod var att be till Gud om ett mirakel.

Men när alla fängelsedörrar är stängda är fönstret mot himlen alltid öppet. Kung Herodes hade ett fängelse och soldater som sina vapen, men församlingens vapen var bön.

Församlingen bad och en ängel kommer och räddar Petrus. Men församlingen, som inte verkar ha haft någon tro på bönesvar, har svårt att tro att Petrus verkligen blivit fri och kommit till dem. De släpper först inte in honom, och tjänsteflickan Rode blir kallad tokig som kommer med de goda nyheterna. Det verkar ha varit lättare för Petrus att komma ut ur fängelset, än in i kyrkan.

Till slut tar församlingen iallafall emot Petrus och han vittnar för dem om sin mirakulösa flykt.

Jag tror att denna Bibeltext är profetisk på många sätt:

För det första, när alla våra nyfrälsta konvertiter riskerar deportation och sätts i förvar likt Petrus sattes i fängelse, så är bön ibland det enda som återstår för oss att göra. Men bön är ingen liten sak. Det står till och med i Bibeln att “mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön”. Så samla din församling och be tillsammans! Det gjorde vi när jag var pastor i Timrå Pingst när en av våra medlemmar togs av polisen och skickades till förvaret i Gävle. Några dagar senare var han fri och hans ärende var öppnat igen.

För det andra, många pingstförsamlingar har bett om väckelse i många, många år nu. Vi har bett och bett, men frågan är om vi ser att vi redan har fått bönesvar? Väckelsen står utanför vår kyrka, knackar på och försöker komma in. En del, likt du och tjänsteflickan Rode, har sett det och försöker väcka resten av församlingen. Bönesvaret har kommit till oss i form av mängder av flyktingar som vill bli kristna. Släpper vi in dem? Låter vi dem få bli en integrerad del av församlingen eller blir de en liten subgrupp i källaren? Lyssnar vi på deras vittnesbörd om deras mirakulösa flykt?

Apostlagärningarna 12:1-19

1Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. 2Och Jakob, Johannes bror, lät han avrätta med svärd. 3När han såg att detta vann bifall hos judarna, fortsatte han och lät gripa också Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. 4Sedan han gripit honom satte han honom i fängelse och gav i uppdrag åt fyra vaktavdelningar, om vardera fyra man, att bevaka honom. Efter påsken ville han ställa honom inför folket. 5Petrus hölls därför kvar i fängelset, och församlingen bad uthålligt till Gud för honom. 6Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta, låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. 7Och se, en Herrens ängel stod där, och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sade: ”Skynda dig upp!” Då föll kedjorna från Petrus händer, 8och ängeln sade till honom: ”Sätt på dig bältet och ta på dig sandalerna.” Petrus gjorde det, och ängeln sade: ”Ta på dig manteln och följ mig.” 9Petrus gick ut och följde honom, men han förstod inte att det som skedde genom ängeln var verkligt utan trodde att han såg en syn. 10De gick förbi den första vakten och så den andra och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata, och plötsligt lämnade ängeln honom. 11När Petrus blev sig själv igen sade han: ”Nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig ur Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig.” 12Då han nu insåg vad som hänt, gick han till Marias hus, hon som var mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många församlade och bad. 13Petrus bultade på porten, och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att öppna. 14När hon kände igen Petrus röst, blev hon så glad att hon i stället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför porten. 15De sade till henne: ”Du är tokig!” Men hon höll fast vid att det var så, och då sade de: ”Det är hans ängel.” 16Under tiden fortsatte Petrus att bulta, och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han. 17Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta, och så förklarade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sade: ”Berätta detta för Jakob och de andra bröderna.” Sedan gick han ut och begav sig till en annan plats. 18På morgonen blev det stor förvirring bland soldaterna. Vad hade det blivit av Petrus? 19När så Herodes skickade bud efter honom och inte fick tag i honom, förhörde han vakterna och befallde att de skulle föras bort. Därefter lämnade han Judeen och for ner till Cesarea och uppehöll sig där.(Apg 12:1–19)

Ute på en promenad i höstvackra Vivstavarv. 

Ute på en promenad i höstvackra Vivstavarv.

I våras/somras upplevde jag i min ande att det var en andlig utveckling på gång i min tjänst för Gud. Jag visste inte vad det var, så jag bestämde mig för att söka Gud extra mycket under en period. Jag tog långa bönepromenader varje morgon. Jag frågade Gud men upplevde inget konkret svar.

Men även om jag inte har hört Guds tydliga röst, så behöver jag knappast ha den profetiska gåvan för att inse att detta nya Gud la på mitt hjärta i våras/somras handlar om att Gud har på ett nytt sätt börjat använda mig med integration i Pingströrelsen:

 • Jag kommer att tala om “Att vinna asylsökande och nysvenskar” på några konferenser, bl.a. den stora pingstpastorskonferensen Pingst Pastor i Stockholm i januari.
 • Jag har blivit sammankallande för Norrlands Integrationsråd, som samtalar om hur vi jobbar bättre med integrationen i våra norrländska pingstförsamlingar och på Lapplandsveckan.
 • Pastorer ute i landet hör av sig till mig och frågar om råd om och på vilket sätt man ska leda asylsökande till frälsning.
 • Jag har fått leda många asylsökande till frälsning och dop.

Jag tror att det är detta som är den utveckling i min tjänst som Gud påbörjade i våras/somras. Gud vill använda mig på integrationsområdet verkar det som. Jag är VÄLDIGT glad över detta, men känner samtidigt att det övergår min kompetens. Jag har därför fortsatt med mina bönepromenader. Nu ber jag inte längre lika mycket om att få veta vad Gud har på gång, utan om hjälp och kraft att klara av detta nya. Martin Luther lär ju en gång ha sagt “Jag har så mycket att göra att jag måste spendera de tre första timmarna i bön!”

Det jag upplever framöver är följande:

 • Den svenska frikyrkan behöver integrera gammelsvenskar med nysvenskar. Våra församlingar har redan börjat bestå av mer och mer utrikes födda. Dessa behöver få bli en naturlig del av församlingsledningen. Kanske behöver vi fundera på att omstrukturera vårt svenska föreningstänk?
 • De stora konferenserna (Lappis, Nyhem, etc) behöver släppa in fler språkgrupper att ha möten och samlingar på sina egna språk samtidigt som de deltar gemensamt med oss svenskar i konferensen.
 • Vi behöver förbereda oss för att en del nyfrälsta asylsökande kommer att skickas tillbaka till sina hemländer. Hur hjälper vi dem? Hur stärker vi de nationella kyrkorna i deras hemländer? Hur hjälper vi dessa nyfrälsta att starta församlingar i sina hemländer? Hur kopplar vi samman dem med andra kristna i dessa länder?
 • Vi behöver föra dialog med Migrationsverket och andra myndigheter för att finna samsyn.
 • Studenter på våra kristna utbildningar behöver forska om de asylsökandes konverteringsprocess.
 • Vi behöver bygga upp nätverk mellan de olika språkgrupperna som nu finns i våra kyrkor.
 • Vi behöver ge de nyfrälsta resurser och adekvat utbildning i hur de når sitt eget folk, både här i Sverige och i sitt hemland.

Detta var några saker jag upplevt hittills. Det kommer säkert mera. Dock finns det inte en chans att jag ska kunna hinna göra allt detta själv, så vi måste samarbeta om vi vill se detta förverkligat i Sverige. Därför avslutar jag detta personliga blogginlägg med följande bön:

Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut! Se, jag sänder er som lamm in bland vargar. (Luk 10:2–3)

När jag var ungdomspastor i Bankeryd fick jag personligen uppleva detta med “Kunskapens ord” som omnämns av Paulus som en av de andliga nådegåvorna i 1 Kor 12:8:

4Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme. 5Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. 6Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. 7Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta. 8Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. 9En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, 10en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål.(1Kor 12:4–10)

Inför min sista termin som ungdomspastor så bad jag till Gud och frågade om han ville jag skulle göra något speciellt under min sista tid. Som svar fick jag att jag på ungdomssamlingarna skulle predika utifrån Apostlagärningarna och sen när jag var klar skulle stå kvar på scenen och lyssna på Guds Ande och då skulle han tala genom mig till ungdomarna. När det väl var dags och jag hade predikat första kapitlet i Apostlagärningarna så gjorde jag precis som Gud hade sagt, jag stod kvar på scenen och lyssnade, men jag visste inte om Gud verkligen skulle säga något. Men efter en liten stund så fick jag ett budskap som jag berättade för ungdomarna. Efter ungdomssamlingen kom det sen fram en av ungdomarna och berättade att budskapet var riktat till just den personen och att hon verkligen hade behövt höra det just då. Fredag efter fredag fortsatte detta och Guds Ande talade varje fredag hela den terminen och i stort varje fredag kom det fram någon av ungdomarna som berättade att budskapet var just till dem.

Exempel 1: “Någon har lekt med knivar”

Ett exempel på ett “Kunskapens ord” som jag fick var: “Någon har lekt med knivar”. När jag sa till ungdomarna att jag upplevde att detta var ett budskap från Gud till någon av ungdomarna, så kom det så småningom fram en tjej till mig som berättade att budskapet var till hennes vän. Vi gick tillsammans till henne där hon satt och grät längst bak i kyrkan. Hon hade funderat på att ta livet av sig den kvällen men av någon outgrundlig anledning istället gått till kyrkan och blivit träffad av den profetiska hälsningen. Vi samtalade och det visade sig att anledningen till att hon alltid hade långärmade tröjor på sig var att hon brukade skära sig på armarna. Hon mådde dåligt och hanterade det genom att skära sig med knivar. Hon hade dolt detta för sina föräldrar och alla oss vuxna i kyrkan under flera år, men Gud hade uppenbarat det genom Kunskapens ord till mig. Detta gjorde att vi startade en process i församlingen där vi blandade in professionella själavårdare samt upptäckte att det var fler unga tjejer som också skar sig. Många av dessa tjejer fick en hjälp som de inte hade fått om inte Gud uppenbarat detta problem.

Exempel 2: Gud helade höft och knä

En fredagsmorgon våren 2007, när jag förberedde mig inför kvällens Ungdomssamling, så upplevde jag att Gud ville att jag skulle predika om helande. Jag tyckte detta verkade lite märkligt eftersom jag visserligen har bett för många sjuka och en del har blivit botade, men jag har aldrig riktigt känt mig som någon helandepredikant direkt. Men jag förberedde mig genom att skriva en predikan om Kvinnan med blödarsjuka, en av mina absoluta favorittexter i Bibeln. När det var dags att gå iväg till Ungdomssamlingen så passade jag på att fråga Gud om det var något speciellt han ville hela under kvällen, och medan jag gick så fick jag plötsligt ont i vänster höft och så småningom spred det sig ner till knät. Jag brukar aldrig få ont där så jag tyckte det var lite konstigt… Kom dock att tänka på att jag faktiskt har hört flera helandepredikanter säga att Gud på detta sätt ibland visar vad han kommer att hela. Så när jag hade predikat färdigt sa jag till ungdomarna att jag trodde att Gud ville hela någon som hade ont i vänster höft och ner i knät… Gissa om jag blev förvånad när det visade sig att det faktiskt var någon som hade ont i just vänster höft och knä!! Så jag bad en kort, naiv och enkel bön om helande och sen frågade jag hur det kändes i höften och knät. Det kändes bättre sa personen ifråga, och då frågade jag om hon kunde prova att göra något som hon inte kunde göra innan, och det gick väldigt bra, för hon var helad!!! En vecka senare, nästa Ungdomssamling, så tänkte jag att jag skulle fråga om hon fortfarande mådde bra och så vidare. Man hör ju nämligen ibland att folk tror sig bli friska efter bön, men att de egentligen inte blev det. När jag frågade hur hon mådde nu en vecka senare så fick jag som svar: “Jag har ont överallt!” Ojdå, tänkte jag! Men innan jag hann tänka vidare sa hon: “Jag har inte kunnat sporta på 1 år på grund av mitt knäproblem, så nu har jag sportat varenda dag i en vecka och har träningsvärk överallt!” Gissa om jag blev glad?!

Trädgården

Till saken hör också att de första gångerna jag lyssnade på Guds Ande så fick jag se en inre andlig syn av en trädgård. Till en början trodde jag att detta var ett budskap till någon utav ungdomarna, men eftersom bilden återkom varje fredag så förstod jag till slut att denna bild var ett budskap från Gud till mig! Innebörden i bilden var att Gud lät mig gå in i hans egen privata trädgård, dvs. församlingen, och när jag fick dessa Kunskapens ord till ungdomarna så var det som att jag fick gå in i hans trädgård och ansa fruktträden och blommorna så att de skulle kunna växa till sin fulla potential och kunna ge god frukt. Ibland behöver vi kristna bli uppmärksammade på exempelvis vår egen synd eller något i vårat liv som vi behöver göra upp med, dvs. bli ”ansade” av Guds Ande.

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.