Matteus 13:33-35 – Liknelsen om surdegen

Christian MölkBibelkommentarer, Matteus Leave a Comment

33Ännu en liknelse framställde han för dem: ”Himmelriket är likt en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl, till dess alltsammans blir syrat.” 34Allt detta talade Jesus till folket i liknelser. Han talade endast i liknelser till dem, 35för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten: Jag vill öppna min mun för att tala i liknelser. Jag skall förkunna vad som har varit dolt sedan världens skapelse.” 

 • ”Himmelriket är likt en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl, till dess alltsammans blir syrat.”
  • Om ”åkern” var en kontroversiell bild för judarna i vers 31 så var även ordet ”surdeg” ett laddat och kontroversiellt ord. Surdeg symboliserade ofta ondska i Gamla Testamentet och fick heller inte användas under firandet av påsken. Även i Nya Testamentet används surdeg som symbol för något negativt när Jesus varnar för fariséernas och sadducéernas lära.
  • Det är ingen liten mängd deg som Jesus beskriver, det blir nämligen 50 kg bröd, vilket är tillräckligt för en festmåltid. Så återigen ser vi att Jesus börjar med något försvinnande litet för att beskriva Guds rikes ringa begynnelse men tar i med stora mått för att beskriva resultatet av Guds rike. Det är det här som är en av ”himmelrikets hemligheter” som de som inte är kristna inte förstår. Till en början kan Guds rike anses vara obetydligt och inte värt att lägga märke till, men med tiden kommer det att växa sig starkare och större än någon kunde ana.
  • Om liknelsen om senapsfröet beskriver Guds rikes stora tillväxt så beskriver liknelsen om surdegen även Guds rikes kraft att förvandla. Degen blir inte bara större, den blir även helt genomsyrad av surdegen. Inte nog med att Guds rike bara kommer att växa sig stort, det kommer också, likt surdegen som genomsyrar hela degen, även genomsyra hela samhället.
 • Nu när det har gått 2000 år sen Jesus berättade de här liknelserna måste man ju fråga sig om tidens gång har bekräftat Jesus ord? Min enkla slutsats är att Guds rike har växt ofantligt mycket från att ha varit en samling fiskare från den galileiska landsbygden till att nu vara den största religion världen någonsin skådat med drygt 2 miljarder trosbekännare från i stort sett alla folk världen över. Så storleksmässigt och antalsmässigt stämmer Jesus liknelser väldigt bra med hur världen ser ut idag även om det naturligtvis finns mycket kvar att göra. Missionsorganisationer världen över arbetar för att slutgiltigt nå ut med evangelium till jordens alla folk.
  • Har Guds rike genomsyrat samhället? Man kan konstatera att FN:s ”Allmänna Förklaring till Mänskliga Rättigheter” helt klart har påverkats av de tio budorden. I de flesta av de europeiska länderna finns det politiska partier med kristen grund. Församlingar och missionsorganisationer jobbar aktivt med att inte bara sprida budskapet om frälsning utan även jobba för mänskliga rättigheter, jordbruksreformer och bättre sjukvård världen över.
  • Vad får dessa liknelser för konsekvenser för oss idag? Jo, även vi måste arbeta för Guds rikes spridning även om vi inte omedelbart ser resultat och även om vi får lida för Guds rike.

Copyright 2013 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.