Matteus 4:12-17 – Hedningarnas Galiléen blir Jesu hem

Christian MölkBibelkommentarer, Matteus Leave a Comment

12 När Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad, drog han sig undan till Galileen. 13 Han lämnade Nasaret och bosatte sig i Kapernaum, som ligger vid sjön på Sebulons och Naftalis område, 14 för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: 15 Sebulons och Naftalis land, sjövägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen 16 – det folk som sitter i mörker skall se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga skall ett ljus gå upp. 17 Från den tiden började Jesus predika och säga: ”Omvänd er, ty himmelriket är nu här.” 

 1. När Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad, drog han sig undan till Galileen
  1. Så fort Jesus fick höra att Johannes Döparen hade fängslats så inleder han sin verksamhet i Galiléen.
   1. Evangeliets fiender kan tysta enskilda predikanter, men kan inte tysta evangeliet som helhet. Så fort Johannes tystades, så tog Jesus över.
 2. Galiléen
  1. Enligt den judiske historikern Josefus så bodde vid denna tid väldigt mycket folk i det bördiga Galiléen, upp emot 3 miljoner människor.
  2. Galiléen var ett gränsområde där både judar och hedningar levde.
 3. Nasaret
  1. Trots att Jesus föddes i Bethlehem och senare bosatte sig i Kapernaum, så säger vi ändå ”Jesus från Nasaret”. På Jesu tid var Nasaret en föraktad stad uppe i norr och Jesus har inga problem med att förknippas och identifieras med föraktade människor.
  2. Anledningen att Jesus lämnade Nasaret var pga att de inte tog emot honom (Luk 4:16–30).
  3. Än idag kallar judar kristna för ”nasarener” (Apg 24:5).
 4. Kapernaum
  1. Kapernaum är staden som Matteus beskriver som ”Jesus egen stad” (Matt 9:1) och ligger vid Gennesarets sjö och var på Jesu tid en förhållandevis stor stad med cirka 30 000 invånare.
  2. Kapernaum heter egentligen Kfar Nahum, vilket betyder Nahums by, och är troligtvis uppkallad efter profeten Nahum.
  3. Kapernaum var en lämplig stad som bas för Jesus verksamhet eftersom den hade en blandad befolkning, var en genomfartsled för handel, var relativt stor och hade en synagoga, en romersk militärförläggning och ett tullhus.
  4. Fem av Jesu lärjungar var från Kapernaum; Simon Petrus, Andreas, Matteus (Levi), Johannes och Jakob.
  5. Idag återstår bara ruiner av Kapernaum och är ett typiskt resmål för kristna pilgrimer.
   1. Bland ruinerna finns återstoden av en synagoga från 300-talet som sägs vara byggd ovanpå den synagoga som fanns på Jesu tid.
   2. Katolska kyrkan har även byggt en basilika ovanför det man tror är Petrus hus.
 5. för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja
  1. Matteus har för vana att grunda allt som Jesus gör i Gamla Testamentet och detta är en hänvisning till Jesaja 9:1-7.
  2. En av anledningarna till att Jesus flyttade till Kapernaum var för att ”hedningarna ska få se ett ljus i mörkret”, med andra ord att hela världen, inte bara det judiska folket, ska få höra om hur man blir frälst.
  3. På samma sätt som Jesus flyttade till ett ”mörkt” och ”hedniskt” område så är även vi kristna av idag kallade till att vara ett ”ljus” i en mörk värld. Vart än det finns mörker ska vi kristna bege oss dit för att sprida ljuset från Jesus.
 6. Från den tiden började Jesus predika och säga: ”Omvänd er, ty himmelriket är nu här.”
  1. Jesus förkunnar samma budskap som Johannes Döparen, vilket sänder en tydlig signal till kung Herodes: ”du kan stoppa en evangeliets förkunnare, men du kan inte stoppa evangeliet!”
   1. Även om Johannes och Jesus förkunnar samma sak så finns det en skillnad i att Johannes annonserade att Messias ska komma snart, medan Jesus ÄR Messias.
 7. Omvänd er
  1. Det första ordet i evangeliet är ”omvänd”. Detta är det första ordet som Johannes Döparen, Jesus och lärjungarna förkunnade.
   1. Petrus första uppmaning till de nyfrälsta efter hans första predikan är att de behöver omvända sig (Apg 2:38).
  2. Att omvända sig innebär att ”byta riktning i livet”, att ”vända om”. Om man tidigare har gått på en väg som har lett till fördärvet så behöver man vända sig om och istället gå till Gud.
   1. Om man befinner sig i Stockholm och vill till Göteborg, behöver man först lämna Stockholm för att bege sig till Göteborg. Att omvända sig innebär i denna liknelse att först lämna den plats man befinner sig på för att sen bege sig till den nya platsen.
    1. Lika lite som man kan komma in i Guds rike utan att först omvända sig så kan man heller inte komma till Göteborg om man inte först lämnar Stockholm.
 8. Himmelriket
  1. I de andra evangelierna står det ”Guds rike” istället för ”himmelriket” (Mark 1:15). Detta beror på att en from jude undvek att nämna ordet ”Gud” och sa istället platsen där han bodde, d.v.s. ”himlen”.
  2. Matteus var en jude som skrev sitt evangelium till judar och därför skriver han ”himmelriket” istället för ”Guds rike”, vilket är samma sak.
  3. Detta språkbruk lever kvar i vårt svenska språk idag. Vi pratar om att vi kommer till himlen när vi dör, men egentligen är det ju inte den blå och molnfluffiga atmosfären vi menar, utan vi menar ju att vi kommer till Gud när vi dör. 

Copyright 2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.