Tidsåldrar

Christian Mölk Blogg, Teologi Leave a Comment

Hur kommer det sig att det fortfarande finns död, sjukdom och synd trots att Jesus har förlåtit oss, tagit våra sjukdomar på korset och gett oss evigt liv? Varför får vi inte alltid bönesvar? Varför syndar vi fortfarande även efter att vi har blivit förlåtna?

Detta är frågor som jag som pastor ofta får, och jag brukar besvara dem på ungefär samma sätt, nämligen genom att rita den bild du ser här nedan.

Tider

Det korta svaret är att vi som tror på Jesus just nu lever kvar i Världens rike samtidigt som vi har blivit födda på nytt in i Guds rike. Världens rike domineras av våld, synd och död, medan Guds rike domineras av kärlek, förlåtelse och evigt liv. Vi som tror på Jesus har tack vare den helige Ande fått en försmak av Himmelriket men lever samtidigt kvar på denna jord som ett ljus i mörkret. Därför finns det fram tills domedagen (Jesu återkomst) både synd och förlåtelse, både död och liv, både sjukdom och helande. När Jesus kommer tillbaka kommer han att döma synden och låta oss uppstå till evigt liv med en ny uppståndelsekropp.

Det långa svaret är att man skulle kunna dela in jordens och himlens historia i ett antal olika tidsåldrar:

Paradiset

När Gud skapade oss människor så var allt till en början frid och fröjd. Adam och Eva hade en bra relation med Gud, men var som barn som inte kunde skilja mellan gott och ont.

När Adam och Eva syndade genom sin olydnad blev följden och konsekvensen att synd, sjukdom och död blev en tragisk del av mänskligheten.

Världens rike

På grund av synden så är nu ”hela världen i den ondes våld” (1 Joh 5:19). På domedagen kommer Jesus att döma Världen och upprätta Guds rike fullt ut, men eftersom alla människor har syndat så kommer ju alla människor att bli dömda. Som tur är för oss så kom Jesus till jorden ett antal tusen år innan domedagen för att erbjuda oss räddning (frälsning) från domen genom att förlåta oss våra synder.

Lagens tidsålder

Mitt i Världens mörker valde Gud att skapa ett folk som skulle få lära sig Guds vilja och som på så sätt kunde bli ett ljus i mörkret för de andra folken. Genom Israel och Lagen kunde de andra folken få lära känna Gud.

Gud gav detta folk sina instruktioner om hur de skulle stävja synden och hålla den i schack, men tyvärr blev resultatet oftast uppror och avfall. Den lag Gud gav Israel gav snarare insikt om synden än frälsning från den. Det blev uppenbart att ingen människa i egen kraft klarar av att sluta synda och behovet av en frälsare blev skriande.

Guds rike

Lagens tidsålder hade sin tid fram till Johannes Döparen (Luk 16:16) och från och med Jesus Kristus så har Guds rike kommit till Världen (Mark 1:15).

När vi bekänner Jesus som vår Herre lämnar vi vårt gamla världsliga liv bakom oss och blir istället födda på nytt in i Guds rike. Denna övergång från Världens rike till Guds rike symboliseras av att vi lägger ner vårt gamla syndiga liv i dopgraven och uppstår till det nya eviga livet.

Alla har vi fötts som syndiga människor i Världens rike och vi kommer alla att dö som syndare. Men om vi tror på Jesus så föds vi på nytt till ett evigt liv och vi blir frälsta från domen på Herrens dag. Men så länge som vi lever kvar här i Världen så har vi vår bräckliga kropp som på grund av synden kommer så småningom att dö.

Som medborgare i Guds rike lever vi inte längre efter Världens rikes lagar utan efter Guds rikes lagar. Vår herre är inte längre Djävulen utan Jesus Kristus. På grund av detta hatar Världen oss och vi riskerar bli förföljda för vår tro. Men detta ska vi inte frukta eftersom Djävulen bara kan skada vår dödliga kropp, men inte vårt eviga liv.

Som medborgare i Guds rike vill Jesus att vi ska leva annorlunda än Världens medborgare. Jesus exemplifierar detta när han i sin Bergspredikan först lyfter fram hur man lever i Världen (ni har hört att det är sagt) för att sen visa på hur vi ska leva i Guds rike (jag säger er): “Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand. Jag säger er: Stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom.” (Matt 5:38–39)

Sättet att bete sig är fundamentalt annorlunda i Världens rike och i Guds rike. I Världen dominerar synd, våld och död. Den som är starkast har mest makt och man hämnas och slår tillbaka. I Världen pågår just nu en ond våldsspiral som bara fortsätter i all evighet. I Världen löser man sina problem genom våld och att slå tillbaka, något som även vi medborgare i Guds rike frestas att göra eftersom även vi är födda i denna Världen och behöver helgas och utvecklas i vår tro. Men det enda sättet att få slut på våld och hämnd är genom att göra precis som Jesus; vänd andra kinden till, slå inte tillbaka, hämnas inte. Men Världen HATAR detta sätt att tänka eftersom Djävulen förlorar all sin makt om vi väljer att förlåta och att inte slå tillbaka. Om våld inte biter blir ju Djävulen maktlös. Enda sättet att få slut på den onda våldsspiralen är genom att någon väljer att förlåta och inte hämnas. Just detta gjorde Jesus på korset. Jesus kunde ha undkommit döden och med hjälp av sina änglar stoppat de romerska soldaterna som fångade honom. Men Jesus valde att ta straffet för våra synder och på så sätt erbjuda förlåtelse för alla som tror på honom.

Som medborgare i Guds rike kanske vi hade hoppats på att få komma till himlen med en gång, men Jesus vill att vi ska vara kvar i Världen som ett ljus i mörkret. När vi kristna samlas i församlingar och predikar Guds ord, ber för sjuka och hjälper våra medmänniskor blir vi som Guds rikes ambassadörer i Världen. Vårt uppdrag är att sprida Guds rike ut över hela världen och berätta för alla människor att man kan få förlåtelse för sina synder genom att tro på Jesus.

Eftersom vi till vår natur är världsliga syndare så går det emot våra instinkter att vilja förlåta eller vända andra kinden till. Men till vår hjälp har vi fått en försmak av himlen i och med den helige Ande. Han hjälper oss i vår svaghet och formar oss efter Jesu bild så att vi blir mer och mer lika Jesus. Till en början kan det låta helt skogstokigt att inte vilja slå tillbaka när någon slår oss, men ju mer vi mognar i vår tro förstår vi att våld är en del av Världens rike och att vi nu tillhör Guds rike.

Himlen

Guds rike och Himmelriket är två synonyma ord som betyder samma sak. I och med Jesus så har Himlen kommit till jorden. Redan här och nu kan vi få smaka på allt det goda som Himlen har att erbjuda. Redan nu kan vi få se helanden, förlåtelse och kärlek. Men eftersom vi lever kvar i Världens rike så kommer vi även samtidigt få se synd, död och sjukdom (Upp 21:1–5).

Men i Uppenbarelseboken kan vi läsa om hur det kommer att vara efter domedagen, den dag då Jesus dömer synden och fullständigt upprättar sitt rike. Från den dagen komemr det inte längre att finnas någon sorg, död, sjukdom eller plåga. Från den dagen kommer vi att åter få vara med Gud, så som det var i Paradiset, fast nu även med Kunskap om Gud.

Tills dess får vi arbeta för att utbreda Guds rike i Världen samtidigt som vi ber den bön som Jesus lärde oss:

Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.” (Matt 6:10)

 

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.