Guds rike

Christian MölkBibelteman, Teologi Leave a Comment

På Jesu tid var det judiska folket ockuperat av Rom och det fanns en stor förväntan på att Gud skulle ingripa genom att sända en Messias som skulle köra ut romarna och återupprätta Israel som en mäktig nation igen. När Jesus träder fram och predikar om Guds rike så tror många att Jesus är denne Messias som med våld ska köra ut romarna och folket försöker även göra honom till kung med våld. Jesus motsätter sig dock detta och predikar att Guds rike inte kommer att komma som folket har tänkt sig, utan på ett helt annat sätt. Istället för krig mot romarna predikar Jesus fred och att man ska vända andra kinden till. Anledningen till detta är att Guds rike inte bara är till för Israel, utan alla nationer ska få del av Messias och Guds rike.

Basileia

De tre begreppen “himmelriket”, “Guds rike” och “riket” används synonymt. När det står ”rike” på svenska så står det ”basileia” på grekiska. Det ordet används för att beskriva en kungs värdighet men även för att beskriva kungens territoriella område, hans kungadöme. Matteus specifika användning av just “himmel”-riket kan syfta på att det är tal om regerande, snarare än område och kan också syfta på att det är ett rike som kommer till jorden ovanifrån, från himlen, och att det inte kan skapas av människor.  Att Matteus väljer att skriva himmelriket istället för Guds rike kan också kopplas till att Matteus var en jude som skrev för en judisk läsekrets. Det judiska folket uttalade inte Guds namn i respekt för Guds helighet. Istället för att uttala Guds namn så kunde de säga ”herre” alternativt platsen där han bodde, alltså ”himlen”.

Den viktiga frågan som ställs angående Guds rike är om man tillhör Guds rike eller inte. Det viktiga är inte att försöka skapa Guds rike utan att tålmodigt låta Gud få verka. Det är ett mirakel att Guds rike formas och växer.

Det finns ett nära samband mellan “Guds rike” och Jesus själv. När Guds rike kom till jorden var det i form av Jesus och vi inväntar Jesu återkomst likväl som vi inväntar det framtida Guds rike.

Vad de olika bibliska författarna skriver om Guds rike

Matteus beskriver himmelriket som att det började tränga fram i och med Johannes Döparens gärning. För att få komma in i himmelriket behöver man omvända sig, bli som barn och ha stor rättfärdighet, och det är svårt för rika att komma in i himmelriket. Väl inne i himmelriket är man fattig i anden, förföljd och får uppdraget att förkunna om himmelriket. Liknelserna beskriver ofta himmelrikets ringa begynnelse men samtidigt dess stora slutprodukt.

Markus beskriver Guds rike som att många vid Jesus tid väntade på Guds rike. När Jesus kom förkunnade han att Guds rike är nära, det tillhör sådana som barnen och det är svårt för rika att komma in. Jesus kommer inte att dricka vin igen förrän i Guds rike.

Lukas beskriver Guds rike som att det hade sin start i och med Johannes Döparen men att det samtidigt är något framtida. Folk väntade på att få se Guds rike komma fysiskt och lärjungarna trodde felaktigt att Jesus skulle upprätta Guds rike när han gick sin sista vandring till Jerusalem. Jesus var sänd för att förkunna budskapet om Guds rike och att det tillhör barnen och de fattiga. Jesus menade också att man inte kan se Guds rike utan att det finns inom de troende och att lärjungarna ska förkunna om Guds rike. Jesus kommer inte att äta påskmåltiden igen förrän den får sin fullkomning i Guds rike och Lukas talar också om en måltid där folk från alla väderstreck kommer att komma för att ligga till bords i Guds rike.

Lukas fortsätter att skriva om Guds rike i Apostlagärningarna och att Jesus talade om Guds rike för lärjungarna efter sin uppståndelse. Filippos predikade om Guds rike i Samarien vilket ledde till att folk döpte sig och Paulus undervisar om att man måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike.

Paulus skriver i sina brev om att Guds rike inte är mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande och att inga orättfärdiga får ärva Guds rike. Guds rike är inte ord, utan kraft och det är Gud som kallar de troende till Guds rike och även förklarar dem värdiga för Guds rike.

Det intressanta med Hebréerbrevet är att den för oss okände författaren citerar Psalm 45:6 vilket ger oss en ledtråd till att talet om riket inte var något nytt som Jesus kom för att förkunna. Även profeten Obadja skriver i vers 21 att ”riket skall tillhöra Herren”.

Jakob poängterar slutligen att Gud har valt ut de fattiga att ärva Guds rike.

Sammanfattning

Hos judarna fanns för 2000 år sedan en förväntan om att Guds rike snart skulle komma. Johannes Döparen proklamerade att himmelriket är nära och det kom sen också i och med att Jesus trädde fram som Messias. För att få komma in i himmelriket krävs omvändelse och att bli som ett barn. Gud kommer att kasta ut fariséerna från riket och istället ge det som arvedel åt de fattiga. Väl inne i himmelriket kommer man både att lida och att förkunna om himmelriket för andra. Vi väntar dock på att få se himmelriket i sin fullbordan där en måltid kommer att äga rum med Jesus och alla troende.

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.