Vad säger Bibeln om evangelisation?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalEvangelisation är att på ett eller annat sätt berätta om de goda nyheterna, dvs. att Guds rike nu är här, att Jesus dog och uppstod för våra synder, att man kan bli frälst genom att tro på Jesus Kristus, att man kan få evigt liv och få komma till himlen. I samband med att man förkunnar evangeliet så är mirakler en bekräftelse på att Guds rike verkligen har kommit. Jesus gav uppdraget att predika evangelium till sina lärjungar och den helige Ande leder oss i det arbetet än idag.

Bibelord

35 Jesus gick omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor.” (Matt 9:35)

14 Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.” (Matt 24:14)

20 Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.” (Mark 16:20)

Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” (Apg 1:8)

för vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan också med kraft och den helige Ande och full visshet. Ni vet ju hur vi levde bland er för er skull.” (1 Tess 1:5)

19 De som hade skingrats genom förföljelsen som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antiokia, och de förkunnade ordet endast för judar. 20 Men bland dem fanns några från Cypern och Kyrene, och när de kom till Antiokia började de tala även till grekerna och förkunna evangeliet om Herren Jesus. 21 Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren.” (Apg 11:19–21)

hur jag genom en uppenbarelse fick lära känna den hemlighet som jag redan i korthet har beskrivit. När ni läser detta kan ni förstå min insikt i Kristi hemlighet. 5 I forna generationer var den inte känd för människor så som den nu har uppenbarats genom Anden för hans heliga apostlar och profeter: att hedningarna har samma arv som vi, tillhör samma kropp och har del i samma löfte i Kristus Jesus genom evangeliet.” (Ef 3:3–6)

Be också för oss, att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet” (Kol 4:3a)

Samtalsfrågor

  1. Varför var evangeliet tidigare en hemlighet?
  2. Varför är det så viktigt att evangelisera?
  3. På vilka olika sätt kan man evangelisera?
  4. Har du blivit ledd av Guds Ande till att vittna?
  5. När du har evangeliserat, har du även sett evangeliet bekräftat genom något mirakel?

Fler intressanta bibelord

Jes 52:7, Rom 10:15, Gal 1:11–12, Ef 3:8, 1 Kor 15:1–4, Apg 5:42, Mark 16:15

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.