Vad säger Bibeln om lidande?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalLidande är en del av livet på jorden ända sedan syndafallet. Att bli kristen innebär inte att slippa lidande, snarare kan det orsaka ännu mer lidande och förföljelse, eftersom Satan hatar alla Jesu lärjungar. Men mitt i allt orättvist lidande kan den kristne få stöd, beskydd och hjälp från Gud, något som hjälper den kristne att möta lidandet med frid. Gud kan använda lidandet till att dra oss närmare Gud, till att mana oss till omvändelse om det behövs, till att göra oss ännu bättre på att tjäna Gud och till att utvecklas i vårt lärjungaskap. Genom att stötta och be för de som lider hjälper vi varandra och bär varandras bördor. Genom det lidande Jesus gick igenom och som kulminerade på korset, visade han både sin mänsklighet och sin kärlek till mänskligheten. Genom att offra sig för oss och dö för våra synder öppnade han dörren in till himlen, platsen där inget mer lidande finns.

Bibelord

11 För stunden verkar ingen fostran vara till glädje utan snarare till sorg, men för dem som har tränats genom fostran ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt.” (Heb 12:11)

12 Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda.” (2 Tim 3:12)

16 Men om någon får lida som kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet.” (1 Pet 4:16)

32 Kom ihåg den första tiden när ljuset nådde er. Ni fick utstå hård kamp och mycket lidande. 33 Dels blev ni hånade och plågade och gjorda till offentligt åtlöje, dels stod ni sida vid sida med andra som behandlades så. 34 Ni led med fångarna och accepterade med glädje att bli fråntagna era ägodelar, eftersom ni visste att ni ägde något som är bättre och bestående.” (Heb 10:32–34)

10 Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket. 11 Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. 12 Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.” (Matt 5:10–12)

Det är för er fostran som ni får utstå lidande. Gud behandlar er som sina söner. Vilken son blir inte fostrad av sin far?” (Heb 12:7)

19 Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er.” (Joh 15:19)

19 Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld.” (1 Joh 5:19)

16 Ni kommer att bli förrådda till och med av föräldrar och syskon och släktingar och vänner, och en del av er ska man döda. 17 Och ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull.” (Luk 21:16–17)

Herren sade till Åklagaren: ”Lade du märke till min tjänare Job? På jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Han står fortfarande fast i sin fromhet fastän du uppeggade mig mot honom för att förgöra honom utan skäl.”” (Job 2:3)

71 Det gjorde mig gott att få lida, så att jag fick lära mig dina stadgar.” (Ps 119:71)

20 Mycket får den rättfärdige lida, men Herren räddar honom ur allt.” (Ps 34:20)

21 Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda, och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt.” (Matt 16:21)

23 När han blev hånad svarade han inte med hån, när han fick lida svarade han inte med hot, utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist.” (1 Pet 2:23)

18 Genom att han själv har fått lida och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas.” (Heb 2:18)

Men inte bara det, vi gläder oss också mitt i våra lidanden, för vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss.” (Rom 5:3–5)

67 Innan jag fick lida gick jag vilse, men nu tar jag vara på ditt ord.” (Ps 119:67)

15 Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter.” (Rom 12:15)

18 Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår.” (Rom 8:18)

Och jag hörde en stark röst från tronen: “Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta.”” (Upp 21:3–4)

Samtalsfrågor

  1. Om Gud är god och allsmäktig, varför finns det då så mycket ondska och lidande i världen?
  2. Varför finns det lidande?
  3. Hör synd och lidande ihop?
  4. Vad är fördelarna med lidande?
  5. Har du personlig erfarenhet av lidande?
  6. Hur bör man reagera när man möter lidande?
  7. Hur hjälper vi de som lider?

Fler intressanta bibelord

Ps 22:2, Rom 8:22, Job 2:6–7, 2 Kor 12:7, Joh 15:18–20, 1 Kor 12:26, 2 Kor 4:8–10, Ps 119:50, Apg 14:22, Upp 2:10, 2 Tess 1:4–5, 2 Petr 3:9, 2 Kor 12:9

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.