Andlig krigföring

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalÄnda sedan Satans uppror mot Gud har kampen mot det onda varit en tragisk verklighet för den troende. Även om Jesus på korset har triumferat över Djävulen och hans demoner, så fortsätter Djävulen att ställa till det för kristna på effektivast möjliga sätt, antingen genom våldsamma förföljelser, syndens lockelser, villoläror eller genom att försätta Guds folk i en apatisk tillvaro där man till slut slutar tro på Guds under och möjligheter. Den troende kan dock troget lita på att Gud redan har segrat och att Guds rike till fullo snart kommer att bli synligt för alla. Den andliga striden går framförallt ut på att för det första stå fast i den tro man har och inte låta sig luras till att synda, tro på villoläror eller bli apatisk, och för det andra att gå ut och sprida evangelium i ord och handling.

Bibelord

10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. 13 Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. 14 Stå alltså fasta, med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. 15 Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. 16 Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. 18 Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga.” (Ef 6:10–18)

13 Vaka, stå fasta i tron, var modiga och starka!” (1 Kor 16:13)

Den som ägnar sig åt synd är av djävulen, för djävulen har syndat ända från begynnelsen. Men Guds Son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar.” (1 Joh 3:8)

31 Nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens furste kastas ut.” (Joh 12:31)

15 Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset.” (Kol 2:15)

10 Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas, och ni kommer att lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona.” (Upp 2:10)

12 Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda.” (2 Tim 3:12)

Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka.” (1 Pet 5:8)

12 Synden ska därför inte regera i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. 13 Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten, utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten.” (Rom 6:12–13)

Det var därför som jag, när jag inte längre stod ut, sände bud för att få veta hur det var med er tro. Kanske hade frestaren frestat er och vårt arbete varit förgäves?” (1 Tess 3:5)

För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna.” (2 Kor 11:4)

27 Ingen kan gå in i den starkes hus och plundra honom på det som är hans utan att först binda den starke. Sedan kan han plundra hans hus.” (Mark 3:27)

Samtalsfrågor

  1. På vilka olika sätt försöker Djävulen ställa till det för oss kristna?
  2. Hur ska man strida mot Djävulen?
  3. Hur kan man hjälpa någon som håller på att gå under i kampen mot Djävulen?
  4. Har du någon erfarenhet av andlig kamp?
  5. Finns det en risk att man överbetonar eller underbetonar den andliga kampen?

Fler intressanta bibelord

2 Pet 2:4, Jes 14:12–15, Upp 12:7–9, 2 Kor 10:3–4, Job 2:7, Upp 12:13, Kol 1:13, 2 Kor 4:4

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.