Vad säger Bibeln om lärjungaskap?

Christian Mölk Bibelsamtal Leave a Comment

Lärjungaskap innebär att ge sig själv till fullo åt Herren och sträva efter att följa och efterlikna Jesus genom att med hjälp av den helige Ande helga sig från synd, studera Bibeln, be och praktisera det Jesus instruerade alla hans lärjungar att göra. Ett aktivt lärjungaskap har sin naturliga utgångspunkt i församlingen, men bör också jobbas med individuellt. Lärjungaskap kan …

I Kristus

Christian Mölk Bibelsamtal Leave a Comment

Innan en människa blir frälst så är man ”i Adam”, men i och med att man tror på Jesus och bekänner att Jesus Kristus är Herre tar man klivet in i Guds rike och är ”i Kristus”. Detta innebär dels att man lär känna Kristus genom att dela både hans uppståndelse och lidande, men också att man befinner sig under …