1 Sam 11:1-15 – Saul besegrar ammoniterna

Christian Mölk 1 Samuelsboken, Andakter Leave a Comment

1 Ammoniten Nahas drog upp och belägrade Jabesh i Gilead. Då sade alla män i Jabesh till Nahas: ”Slut förbund med oss, så skall vi tjäna dig.” 2 Ammoniten Nahas svarade dem: ”På det villkoret skall jag sluta förbund med er, att jag får sticka ut högra ögat på er alla och därmed dra skam över hela Israel.” 3 De …

1 Sam 10:17-27 – Saul blir kung

Christian Mölk 1 Samuelsboken Leave a Comment

17 Samuel kallade samman folket till Herren i Mispa. 18 Han sade till Israels barn: ”Så säger Herren, Israels Gud: Jag förde Israel upp ur Egypten, och jag befriade er från egyptierna och från alla andra kungadömen som förtryckte er. 19 Men i dag har ni förkastat er Gud, som räddade er ur alla era olyckor och svårigheter, och ni …

1 Sam 10:9-16 – Sauls hjärta förvandlas

Christian Mölk 1 Samuelsboken Leave a Comment

9 När Saul vände sig om för att gå ifrån Samuel, förvandlade Gud hans hjärta. Alla dessa tecken inträffade samma dag. 10 När de kom till Gibea kom en skara profeter emot honom. Då föll Guds Ande över honom, och han profeterade mitt ibland dem. 11 Alla som förut kände Saul fick se att han profeterade tillsammans med profeterna, och …

1 Sam 8:1-22 – Israel begär en kung

Christian Mölk 1 Samuelsboken Leave a Comment

1 När Samuel blev gammal satte han sina söner till domare över Israel. 2 Hans förstfödde hette Joel och hans andre son Abia. De var domare i Beer-Sheba. 3 Men hans söner vandrade inte på hans väg utan vek av från den och sökte orätt vinning. De tog mutor och förvrängde lagen. 4 Då samlades alla de äldste i Israel …