Pastor Christian Mölk | Hanna
Currently viewing the tag: "Hanna"

19 De steg alla upp tidigt följande morgon, och sedan de tillbett inför Herren vände de tillbaka och kom hem till Rama. Elkana kände sin hustru Hanna, och Herren kom ihåg henne. 20 Hanna blev havande och födde en son, när tiden var inne. Hon gav honom namnet Samuel, ty hon sade: ”Av Herren har jag begärt honom.” 21 När sedan Elkana med hela sitt hus gav sig i väg för att offra sitt årliga slaktoffer och sitt löftesoffer åt Herren, 22 gick inte Hanna med utan sade till sin man: ”Jag vill vänta tills pojken har blivit avvand. Då skall jag ta honom med mig och föra fram honom inför Herrens ansikte och sedan låta honom stanna där för alltid.” 23 Hennes man Elkana sade till henne: ”Gör vad du finner bäst. Stanna tills du har avvant honom. Må bara Herren uppfylla sitt ord.” Så stannade hustrun hemma och ammade sin son, tills hon hade avvant honom. 24 Men sedan hon hade avvant honom, tog hon honom med sig till Herrens hus. Hon tog också med sig tre tjurar, en efa mjöl och en vinlägel. Hon förde honom in i Herrens hus i Silo. Pojken var då ännu helt ung. 25 De slaktade tjuren och förde sedan fram pojken till Eli. 26 Hon sade: ”Hör på mig, min herre, så sant du lever, min herre, jag är den kvinna som stod här bredvid dig och bad till Herren. 27 Den här pojken bad jag om, och nu har Herren gett mig vad jag begärde. 28 Därför vill jag nu ge honom tillbaka till Herren. Så länge han lever skall han tillhöra Herren.” Och de tillbad Herren där.

 • 20 Hanna blev havande och födde en son, när tiden var inne.
  • Ur något litet kan något stort födas.
  • Hanna kunde inte få barn men hon vände sig till Gud och fick svar på sin bön.
   • Har du en sorg eller ett problem?
    • Lämna över ditt problem till Gud.
    • Då kommer Gud att välsigna dig.
 • Hon gav honom namnet Samuel
  • Namnet Samuel betyder ”bönhörd av Gud”.
 • Jag vill vänta tills pojken har blivit avvand.
  • Hanna står fast vid sitt löfte till Gud och har för avsikt att låta Samuel växa upp hos prästen Eli.
  • I Israel på den här tiden var det rutin att amma barnet tills de var tre år (2 Mack 7:27).
 • 23Hennes man Elkana sade till henne: ”Gör vad du finner bäst. Stanna tills du har avvant honom. Må bara Herren uppfylla sitt ord.”
  • Här är Elkana ett andligt föredöme när han ger ett väldigt gott råd till Hanna.
   • Elkana hade själv inte upplevt Gud på samma sätt som Hanna, men han förstod att hon hade det.
   • Elkana försöker inte bestämma över Hannas beslut om att ge bort Samuel, som ju trots allt även är Elkanas barn. Elkana böjer sig under Guds vilja, trots att han själv inte hade hört Guds röst utan måste lita på att Hanna vet vad hon gör.
 • Och de tillbad Herren där.
  • Elkanas familj hade som vana att tillbe Herren. I positiva, såväl som i negativa, så tillbad de Herren.
Copyright 2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 

Nu grät Hanna och ville inte äta något. 8 Då sade hennes man Elkana till henne: ”Hanna, varför gråter du? Varför äter du inte? Varför är du så ledsen? Är inte jag mer för dig än tio söner?” 9 Sedan de hade ätit och druckit i Silo, reste sig Hanna och gick till Herrens tempel, där prästen Eli satt på sin stol vid dörren. 10 Hon var djupt bedrövad och började be till Herren under häftig gråt. 11 Hon gav ett löfte och sade: ”Herre Sebaot, om du vill se till din tjänarinnas lidande och komma ihåg mig och inte glömma din tjänarinna utan ge henne en son, då skall jag ge honom åt Herren för hela hans liv, och ingen rakkniv skall komma på hans huvud.” 12 När hon länge bad inför Herren, gav Eli akt på hennes mun. 13 Hanna talade i sitt hjärta, och bara hennes läppar rörde sig, men hennes röst hördes inte. Då trodde Eli att hon var drucken. 14 Därför sade han till henne: ”Hur länge skall du bära dig åt som en drucken? Se till att ruset går av dig!” 15 ”Nej, min herre”, svarade Hanna, ”jag är en hårt prövad kvinna. Vin och starka drycker har jag inte druckit, men jag utgöt min själ för Herren. 16 Tag inte din tjänarinna för en dålig kvinna, det är på grund av min stora sorg och smärta som jag har talat ända till denna stund.” 17 Då svarade Eli henne: ”Gå i frid och må Israels Gud ge dig vad du har bett honom om.” 18 Hon sade: ”Låt din tjänarinna finna nåd för dina ögon”. Så gick hon sin väg och tog sig mat och såg inte längre sorgsen ut.

 • 8 Då sade hennes man Elkana till henne: ”Hanna, varför gråter du? Varför äter du inte? Varför är du så ledsen? Är inte jag mer för dig än tio söner?”
  • Elkana försöker säkert vara snäll och tröstar Hanna med att säga ”Varför är du ledsen, du har ju mig?”
   • Inte nog med att Hanna var barnlös och mobbad, hon var även missförstådd av sin man.
 • 10Hon var djupt bedrövad och började be till Herren under häftig gråt.
  • Hanna befann sig i en mycket svår situation, och när det är som allra värst, då gör hon det enda rätta; hon vänder sig till Gud i bön.
  • Du kanske är i en besvärlig situation? Gör som Hanna; vänd dig till Gud.
 • 11 Hon gav ett löfte och sade: ”Herre Sebaot, om du vill se till din tjänarinnas lidande och komma ihåg mig och inte glömma din tjänarinna utan ge henne en son, då skall jag ge honom åt Herren för hela hans liv, och ingen rakkniv skall komma på hans huvud.”
  • Herre Sebaot betyder “härskarornas Herre” eller “arméernas Herre”.
   • Hanna kände sig attackerad av Peninna och dessutom missförstådd av sin egen man och hon kallar Gud Sebaot därför att hon vet att hur mycket attacker hon än får utstå, så är Gud alltid starkare.
  • Att ”ingen rakkniv skall komma på hans huvud” betyder att Hanna gjorde ett ”nasirlöfte” som är beskrivet i 4 Mose 6:1-8.
   • Att vara nasir innebar att man lät håret växa, att man avstod från starka drycker och att man var ”helgad åt Herren”.
   • En nästan identisk historia är berättelsen om Simson vars föräldrar också var barnlösa men som fick Simson och som då gjorde honom till en nasir (Dom 13:2-5).
   • Fyra kristna avslutar sitt nasirlöfte i Apg 21:23-24.
  • Hanna ger Gud ett löfte; om Gud ger henne en son, ska hon ge sonen tillbaka till Gud.
   • Men Gud hade redan en plan, Gud ville nämligen använda Samuel för att rädda hela Israel från filistéerna, men Gud tvingar sig aldrig på oss människor.
    • Gud vill att vi frivilligt ska ge det vi äger och har till Gud så att han kan använda det.
    • Hanna hade troligtvis bett den här bönen om att få ett barn många gånger, men det är först nu som hon verkligen lämnar allt till Gud, och det är precis det som Gud hela tiden har väntat på.
   • Jag tror inte att Hanna hade varit beredd att ge bort sin son på det här sättet om hon inte hade varit så här förtvivlad och desperat.
    • Så även om det kan upplevas jobbigt för stunden, så kan faktiskt Gud driva oss till ett läge, då du och jag är beredda att ge allt till Gud.
    • Det bästa hade ju naturligtvis varit om vi hade gett allt till Gud, innan vi är nere på våra knän, men oftast fungerar vi människor så, att så länge som allt i livet fungerar bra och livet är härligt, då tänker vi inte så mycket på Gud.
    • Men när livet kraschar samman och allt blir jobbigt, då är vi oftast snabba att vända oss till Gud.
    • Lika sega som vi människor är i att vända oss till Gud när livet går bra, lika snabba är vi i att vända oss till Gud när livet är jobbigt.
    • Vi borde lära oss att hitta en balans o vända oss till Gud både när det går bra i livet och när det går mindre bra.
 • 12 När hon länge bad inför Herren, gav Eli akt på hennes mun. 13 Hanna talade i sitt hjärta, och bara hennes läppar rörde sig, men hennes röst hördes inte. Då trodde Eli att hon var drucken. 14Därför sade han till henne: ”Hur länge skall du bära dig åt som en drucken? Se till att ruset går av dig!”
  • Inte nog med att Hanna är barnlös, mobbad av Peninna och missförstådd av sin man, nu får hon dessutom skäll av prästen!
   • Men när alla andra är emot Hanna, då är Gud med henne. När alla missförstår, då förstår Gud.
 • 15 ”Nej, min herre”, svarade Hanna, ”jag är en hårt prövad kvinna. Vin och starka drycker har jag inte druckit, men jag utgöt min själ för Herren. 16 Tag inte din tjänarinna för en dålig kvinna, det är på grund av min stora sorg och smärta som jag har talat ända till denna stund.” 17Då svarade Eli henne: ”Gå i frid och må Israels Gud ge dig vad du har bett honom om.”
  • Hanna försvarar sig och säger att hon inte alls har druckit, utan att hon ber i sorg.
   • Då svarar en förvånad Eli att Gud kommer att ge henne vad hon bett om!
   • Hanna blir glad och släpper då sorgen.
  • Tänk vad som hade hänt om Hanna inte hade vänt sig till Gud?
   • Då hade hon stängt inne sin sorg och förtvivlan i sitt hjärta.
   • Då hade hon inte fått sitt bönesvar.
   • Då hade hon, med tiden, blivit en bitter och arg människa.
  • Har du en sorg eller något liknande som du går och bär på?
   • Släpp ut det!
   • Vänd dig till Gud och gråt ut, lämna över din bön till Gud, stäng det inte inom dig.
 • 18 Hon sade: ”Låt din tjänarinna finna nåd för dina ögon”. Så gick hon sin väg och tog sig mat och såg inte längre sorgsen ut.
  • Hanna tror på prästens ord och går iväg glad!
   • På något sätt så förstod Hanna att det inte bara var prästen Elis ord utan att även Gud stod bakom.
   • Bara för att en präst eller pastor säger något, så måste det ju inte automatiskt stämma, men Hanna verkar ha fått en övernaturlig insikt i att det här var ett löfte från Gud!

Copyright 2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 

1 I Ramatajim-Sofim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var son till Jeroham, son till Elihu, son till Tohu, son till Suf, en efraimit. 2 Elkana hade två hustrur. Den ena hette Hanna och den andra Peninna. Peninna hade barn, men Hanna hade inga. 3 Elkana gav sig år efter år i väg från sin stad för att tillbe och offra åt Herren Sebaot i Silo, där Elis båda söner Hofni och Pinehas var Herrens präster. 4 Den dag Elkana bar fram sitt offer brukade han ge sin hustru Peninna och alla hennes söner och döttrar var sin del av offret. 5 Men åt Hanna gav han en dubbelt så stor del, ty han hade henne kär, även om Herren hade gjort henne ofruktsam. 6 För att göra henne upprörd brukade hennes medtävlerska retas mycket med henne, därför att Herren hade gjort henne ofruktsam. 7 Detta pågick år efter år. Varje gång Hanna gick upp till Herrens hus retades Peninna med henne på samma sätt.

 • Bakgrund
  • Profeten Samuel föds in i en väldigt besvärlig period i Israels historia, mitt emellan Domartiden och Kungatiden, för cirka 3000 år sedan.
  • Filistéerna hade invandrat från ön Kreta (Amos 9:7) och var militärt sett överlägsna Israel tack vare sina moderna vapen; svärd, sköldar och spjut.
  • Gud kunde naturligtvis själv ha stigit ner till jorden och hjälpt Israel, men i de allra flesta fall så vill Gud använda oss människor för att rädda oss.
   • I den här specifika situationen så har Gud tänkt använda Samuel för att rädda Israel, men Samuel är inte född än och hans mamma Hanna kan inte få barn…
 • 1I Ramatajim-Sofim i Efraims bergsbygd
  • Ramatajim-Sofim låg på en höjd cirka 4 mil norr om Jerusalem och kan vara Arimatea som Josef från Arimatea kom ifrån (Mark 15:43).
 • Silo
  • Staden Silo var under 400 år det religiösa centret i Israel innan Jerusalem. I Silo fanns tabernaklet och arken.
 • 2Elkana hade två hustrur.
  • Elkana var egentligen levit, men kallades efraimit eftersom han bodde i Efraim (1 Krön 6:16–30).
  • Även om Elkana hade två fruar så förespråkar inte Bibeln polygami, utan tvärtom, Gud vill att man ska vara en man och en kvinna i ett äktenskap (1 Mose 2:24).
  • Nästan varje gång som någon i Bibeln tar sig mer än en fru så slutar det med någon form av elände (1 Mose 21:8-21).
   • Bibeln är inte en berättelse om perfekta människor som aldrig gör fel, utan tvärtom så är Bibeln full av berättelser om människor som väldigt ofta gör sådant som Gud inte vill.
 • Peninna
  • Till en början så är det lätt att tro att Gud är orättvis när han ger mobbaren Peninna en massa barn, medan Hanna, som verkar vara en from kvinna, inte får några barn.
   • Men som tur är för oss allihopa, så är Gud god och kan mycket väl tänka sig att välsigna även människor som inte är perfekta, till och med sådana som beter sig illa.
   • Om Gud skulle lämna oss och helt sluta välsigna oss så fort som vi är taskiga mot någon så skulle ingen människa kunna ha någon relation med Gud alls.
 • Hanna
  • Det var Herren som hade gjort Hanna barnlös (se fler exempel på detta: 1 Mose 20:18, 1 Mose 29:31, 1 Mose 30:22).
   • Gud är inte en avlägsen Gud som bara lyssnar på våra böner om vi skriker tillräckligt högt. Gud är inte bara kungars och pastorers Gud. Gud är delaktig även i en enkel och barnlös kvinnas liv.
   • Till en början kan det verka hjärtlöst av Gud att göra Hanna barnlös, men Gud har alltid ett syfte med det han gör och ser alltid längre än vad vi gör.
   • Tänk dig ett hungrigt barn som skriker efter mackor. I ugnen står barnets favoritmat och är snart färdigt och om barnet bara väntar så blir det snart favoritmaten. Om barnet äter sig mätt på mackor så missar den ju det veckans godaste middag. Om man inte ser det längre perspektivet är det lätt hänt att man missar vad Gud vill ge.
  • Många människor kan nog till viss del känna igen sig i Hannas situation; att bli mobbad och att vara barnlös. Men för att till fullo förstå Hannas besvärliga situation måste vi förstå att läget för en kvinna i Israel vid den här tiden inte var samma som för en kvinna i Sverige idag.
   • Idag kan en kvinna skaffa sig en utbildning och ett jobb och ha ett bra och innehållsrikt liv även utan barn. Men på Hannas tid så handlade livet om att skaffa barn åt sin man så att han får arvingar så att hans namn kan leva vidare.
   • För Hanna var det inte bara en personlig sorg att vara barnlös, utan hon kände förmodligen av pressen från hennes man, släkten och människor runtomkring. 

 

Copyright 2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.