1 Sam 3:1-21 – Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölk1 Samuelsboken Leave a Comment

1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli. Herrens ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se. 3 Guds lampa hade ännu inte slocknat, och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod. 4 Då kallade Herren på Samuel. ”Här är jag,” svarade Samuel. 5 Därefter skyndade han sig till Eli och sade: ”Här är jag, du ropade på mig.” Men han svarade: ”Jag har inte ropat. Gå tillbaka och lägg dig.” Och han gick och lade sig.

6 Herren kallade än en gång på Samuel, och Samuel steg upp och gick till Eli och sade: ”Här är jag, du ropade på mig.” Men han svarade: ”Jag har inte ropat, min son. Gå tillbaka och lägg dig.” 7 Samuel kände ännu inte Herren, och Herrens ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom.

8 Herren kallade på Samuel för tredje gången, och han steg upp och gick till Eli och sade: ”Här är jag, du ropade på mig.” Då förstod Eli att det var Herren som kallade på den unge pojken. 9 Därför sade han till Samuel: ”Gå och lägg dig, och om han ropar på dig, så säg: Tala Herre, din tjänare hör.” Och Samuel gick och lade sig på sin plats. 10 Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut: ”Samuel! Samuel!” Samuel svarade: ”Tala, din tjänare hör.”

11 Då sade Herren till Samuel: ”Se, jag skall i Israel göra något som kommer att ge eko i båda öronen på var och en som får höra det. 12 På den dagen skall jag låta komma över Eli allt vad jag har talat mot hans hus, från det första till det sista. 13 Jag har kungjort för honom att jag skall döma hans hus till evig tid på grund av den synd han kände till, nämligen att hans söner drog förbannelse över sig, utan att han tillrättavisade dem. 14 Därför har jag också med ed betygat om Elis hus att dess missgärning aldrig någonsin skall försonas, vare sig med slaktoffer eller med någon annan offergåva.”

15 Samuel låg kvar till morgonen då han öppnade dörrarna till Herrens hus. Han var rädd för att berätta synen för Eli. 16 Men Eli ropade på Samuel: ”Samuel, min son!” Han svarade: ”Här är jag.” 17 Då sade Eli: ”Vad var det han sade till dig? Dölj det inte för mig! Må Gud straffa dig både nu och senare, om du döljer för mig något enda ord av det han sade till dig.” 18 Samuel talade då om allt för honom och dolde ingenting. Eli sade: ”Han är Herren. Han må göra det som är gott i hans ögon.”

19 Och Samuel växte upp, och Herren var med honom och han lät ingenting av allt vad han sagt falla till marken. 20 Hela Israel, från Dan ända till Beer-Sheba, förstod att Samuel var betrodd att vara en Herrens profet. 21 Och Herren fortsatte att visa sig i Silo, ty Herren uppenbarade sig för Samuel i Silo genom Herrens ord. 

 • Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli.
  • Pojken Samuel växer upp hos prästen Eli eftersom hans mamma Hanna egentligen var ofruktsam men mirakulöst blev gravid. Eftersom Hanna hade fått sitt barn av Gud så valde hon att ge tillbaka Samuel till Gud och därmed låta honom växa upp bland prästerna (1 Sam 1).
   • På samma sätt bör även vi idag överlämna våra barn till Herren och be Gud välsigna barnen (Mark 10:13-16).
   • I jämförelse med Elis två söner så är Samuel en stark kontrast. Eli misslyckades att uppfostra sina två egna söner men gör ett bra jobb med Samuel.
  • Vi vet inte exakt hur gammal pojken Samuel var vid detta tillfälle, men enligt den judiske historikern Josefus så var han tolv år gammal.
  • Förmodligen tjänstgjorde Samuel genom att utföra diverse praktiska sysslor som att till exempel ”öppna dörrarna till Herrens hus” som vi kan läsa om i vers 15.
 • Herrens ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga.
  • Enda gången då Gud talade i Samuelsboken innan detta tillfälle är när Gud dömer prästen Eli och hans söner för deras syndiga liv (1 Sam 2:27).
  • Om Guds folk ärligt och ödmjukt söker Gud så kommer han att svara (Jer 29:12-13), så förmodligen talade inte Gud eftersom både folket och prästerskapet var så pass långt borta från Gud att de var ointresserade av Guds röst.
  • En del av orsaken till att Israel befann sig i en mörk period var att Elis två söner, Hofni och Pinehas, missbrukade sitt prästämbete och låg med kvinnor som tjänstgjorde vid uppenbarelsetältet (1 Sam 2).
   • Eli blev varnad av en gudsman på grund av detta beteende (1 Sam 2:27ff) men han lyckades inte få sina söner att sluta.
   • Eli var både förälder och chef över sina två söner och hade på så sätt ett dubbelt ansvar för att tillrättavisa sina söner.
    • Föräldrar har det största ansvaret, men även det största inflytandet, över barnens andliga utveckling. Ett barn påverkas betydligt mer av sina föräldrars religiositet än av pastorns eller söndagsskolans. En förälder som inte läser Bibeln eller ber med sina barn utan överlämnar det åt söndagsskolan kommer troligtvis inte få se sina barn lära sig att läsa Bibeln och be.
   • När Gud sänder en profet med ett domsord så finns det alltid tid att omvända sig innan domen kommer (Jona 3:10).
   • Det är nog ingen slump att Samuel och Elis två söner nämns omväxlande i dessa kapitel. Samuels fromma liv blir en stark kontrast till Elis två söners orättfärdiga liv. Det går inte att leva ett egoistiskt och begärsfyllt liv om man har för avsikt att tjäna Gud.
    • Samuel gjorde som Gud sa och levde ett liv som ärade Gud vilket resulterade i att Gud anförtrodde sitt ord till Samuel och lät honom vara en profet.
    • Elis två söner levde ett korrumperat och begärsfyllt liv vilket resulterade i att de så småningom försvann från scenen.
 • Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se.
  • På samma sätt som prästen Eli hade börjat bli blind så var även Israel andligt sett blint.
  • För den som söker Gud av hela sitt hjärta så kommer Gud att låta sig själv bli funnen.
 • Då kallade Herren på Samuel.
  • Prästen Eli lyssnade inte på gudsmannen så nu talar Gud genom en liten pojke. Gud har många sätt att tala till oss och om vi inte lyssnar en första gång är det inte omöjligt att han talar till oss en andra gång på ett nytt sätt.
  • Gud talar till oss människor på olika sätt. Bland annat så kan Gud tala till oss genom en tydlig och hörbar röst, genom Bibelord eller genom våra tankar.
   • Hur vet man att det faktiskt är Guds röst man hör och inte sina egna tankar? Personligen så tycker jag det ibland är svårt att avgöra. Ibland upplever jag övertydligt att det är Gud som talar men ibland så har jag svårt att veta om det inte är mina egna tankar jag hör. Det bästa sättet att ta reda på om det är Gud som talar eller inte är att prova! Framför det som du tror är Guds budskap till den berörda personen och var noga med att påpeka att du är osäker på om det är Guds röst eller inte och be personen ifråga att pröva om budskapet var från Gud eller inte. Ju mer man övar och lyssnar desto mer brukar Gud tala och desto säkrare blir man.
  • Att döma av Samuels reaktion så verkar det som att Gud här talade till Samuel med en hörbar röst.
 • ”Här är jag,” svarade Samuel.
  • Även om Samuel inte förstår att det är Gud som talar så är hans svar på Guds tilltal alldeles ypperligt bra!
  • Även Abraham (1 Mose 22:1), Jakob (1 Mose 46:2), Moses (2 Mose 3:4), Jesaja (Jes 6:8) och Ananias (Apg 9:10) svarade på detta sätt.
 • Därefter skyndade han sig till Eli och sade: ”Här är jag, du ropade på mig.” Men han svarade: ”Jag har inte ropat. Gå tillbaka och lägg dig.” Och han gick och lade sig.
  • Även om Samuel missuppfattade situationen så gör han ändå rätt utefter sin kunskap. Samuel förstod ju inte att det var Gud som talade så han rusar pliktskyldigt till Eli, som ju är blind och kanske är i behov av hjälp.
 • Herren kallade än en gång på Samuel
  • Samuel dissade inte Gud när han sprang iväg till Eli, han förstod helt enkelt inte att det var Gud som talade. Gud såg Samuels hjärta och talade därför en gång till.
  • Det är inte helt ovanligt att när väl Gud talar till oss, så bekräftar han det också genom att antingen säga det en gång till, att en vän har fått samma budskap eller på något annat sätt. Om man är osäker på om det är Gud som har talat eller inte så är det inte fel att be Gud om någon sorts bekräftelse på att man verkligen har hört rätt.
   • Att man är osäker på om man har hört rätt eller inte betyder inte nödvändigtvis att man betvivlar att Gud kan tala, utan att man betvivlar att man själv kan höra.
 • Samuel kände ännu inte Herren
  • Trots att Samuel växte upp bland präster, tjänstgjorde inför Herren och dessutom verkar ha varit en from liten pojke, så kände han ändå ännu inte Herren.
  • På samma sätt så kan man idag växa upp i en kristen familj, gå till kyrkan varje söndag och kunna Bibelns budskap, men ändå inte ha gett sitt liv till Gud.
  • Det är rätt och riktigt att uppfostra sina barn på bästa möjliga rättfärdiga sätt, men det är ändå upp till varje enskild människa att ge sitt liv till Gud och bli en Jesu lärjunge.
  • Vi ser i denna text att det var Gud som först sökte Samuel, inte tvärtom. Enligt Jesus så kan ingen människa komma till Jesus om inte Fadern ”drar honom” (Joh 6:44) och säkerligen hade Samuels mamma Hanna bett många gånger för sin lille son Samuel, och nu får hon bönesvar.
 • Då förstod Eli att det var Herren som kallade på den unge pojken. 9 Därför sade han till Samuel: ”Gå och lägg dig, och om han ropar på dig, så säg: Tala Herre, din tjänare hör.”
  • Prästen Eli ger här pojken Samuel goda råd. Eli säger åt Samuel att göra sig tillgänglig för Guds röst, invänta Guds ord och att svara ödmjukt och respektfullt om Gud skulle tala igen.
   • För att kunna lyssna på Guds röst så är det bra om man gör sig själv tillgänglig. Samuel går tillbaka till sitt rum och väntar på att Gud ska tala. Lever man ett allt för stressigt liv och aldrig kan sitta still, då är risken stor att man sällan hör Guds röst.
   • När Gud väl talade så ville Eli att Samuel skulle säga ”din tjänare hör”. Det är viktigt att förstå att det är Gud som har makt och att vi i jämförelse med Gud är väldigt små.
 • Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut: ”Samuel! Samuel!” Samuel svarade: ”Tala, din tjänare hör.”
  • Det är väldigt intressant att det står ”Då kom Herren och ställde sig där”. Det verkar alltså som att detta var en fysisk manifestation av Gud. Kanske var det Jesus som på något sätt visade sig för Samuel?
 • Då sade Herren till Samuel: ”Se, jag skall i Israel göra något som kommer att ge eko i båda öronen på var och en som får höra det.
  • Att det Gud ska göra kommer att ge ”eko i båda öronen” var ett uttryck för att det som komma skall är stort och fruktansvärt (2 Kung 21:12).
  • Det budskap som Gud vill att Samuel ska förmedla till Eli är ett fruktansvärt domsord över Eli och hans släkt.
 • Därför har jag också med ed betygat om Elis hus att dess missgärning aldrig någonsin skall försonas, vare sig med slaktoffer eller med någon annan offergåva.”
  • Eli har tidigare fått ett varningens ord från gudsmannen, men ändå inte omvänt sig och nu är det försent.
  • På samma sätt bör vi idag tänka att så länge som vi lever så har vi tid att omvända oss och börja tro på Jesus. Men när detta liv är slut och vi får komma inför Herren så är det försent att omvända sig. Nu är tiden för försoning, nu är tiden för omvändelse, passa på medan det fortfarande erbjuds nåd!
  • Det som sen hände med Eli och hans släkt var att han själv föll baklänges och bröt nacken (1 Sam 4:18), hans två söner dog i kriget (1 Sam 4:17), många av hans ättlingar dödades vid Nob (1 Sam 22:17-19) och överstepräst-tjänsten överfördes till släkten Zadok (1 Kung 2:26-27, 35).
 • Då sade Eli: ”Vad var det han sade till dig? Dölj det inte för mig! Må Gud straffa dig både nu och senare, om du döljer för mig något enda ord av det han sade till dig.” 18 Samuel talade då om allt för honom och dolde ingenting.
  • Lille Samuel måste ha bävat inför att framföra detta. Det är mycket lättare och roligare att framföra glada, positiva budskap från Herren, men en profet måste också kunna framföra ett varningens ord. En profet som aldrig vågar säga som det verkligen är riskerar att förleda de berörda människorna till att fortsätta leva ett liv i synd.
   • En profet som inte berättar hela sanningen är som en läkare som undersöker oss och konstaterar att vi har en dödlig sjukdom men ändå berättar att vi är helt friska. På samma sätt som en läkare har ett ansvar att förmedla hela sanningen om vår hälsa så har en profet och en predikan ett ansvar att förkunna hela Guds ord, inte bara det positiva.
  • Vad skulle du göra om någon berättade för dig att du är en syndare? Skulle du skjuta det ifrån dig och svara: ”man är ju bara en människa!”?
   • När vi blir överbevisade om att vi är syndare så är det viktigt att vi omvänder oss och bekänner vår synd. Då kan man få syndernas förlåtelse och få ett nytt och bättre liv.
   • Det positiva med Eli var att han var öppen för Guds ord, han ville lyssna till Gud, det negativa är att han tyvärr inte förändrade sitt liv som ett gensvar till Guds ord.
 • Hela Israel, från Dan ända till Beer-Sheba, förstod att Samuel var betrodd att vara en Herrens profet.
  • Dan var en stad längst upp i norr i Israel och Beer-Sheba en stad längst i söder. Uttrycket ”från Dan till Beer-Sheba” var alltså ett uttryck i stil med vårt svenska ”från norr till söder”. Uttrycket betyder ”hela Israel”.
 • Och Herren fortsatte att visa sig i Silo, ty Herren uppenbarade sig för Samuel i Silo genom Herrens ord.
  • Gud uppenbarar sig allra oftast genom sitt ”ord”, alltså genom Bibeln.
  • Att lyssna på en predikan eller läsa Bibeln innebär inte bara att man lär sig mer om den kristna tron, det innebär först och främst att man kan få möta Gud genom Bibelns ord.
  • Om du vill möta Herren genom Bibelns ord så bör du lyssna på Elis råd till Samuel i vers 9; att göra sig tillgänglig för Guds röst, invänta Guds ord och att svara ödmjukt och respektfullt om Gud talar.

 

Copyright 2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.