1 Sam 10:1-8 – Samuel smörjer Saul till kung

Christian Mölk1 Samuelsboken Leave a Comment

1 Samuel tog sin oljeflaska och göt olja på Sauls huvud, kysste honom och sade: ”Se, Herren har smort dig till furste över sin arvedel. 2 När du går ifrån mig i dag skall du träffa två män vid Rakels grav, i Selsa på Benjamins område. De kommer att säga till dig: Åsninnorna som du gick i väg för att söka har kommit till rätta. Din far tänker därför inte mer på åsninnorna, men han är orolig för er skull och säger: Vad skall jag göra för min son? 3 När du har gått vidare därifrån och kommit till Tabors terebint, skall du där möta tre män på väg upp till Gud i Betel. En av dem bär tre killingar, en bär tre brödkakor och en bär en vinlägel. 4 De skall hälsa vänligt på dig och ge dig två bröd, och du skall ta emot vad de ger. 5 Sedan kommer du till Guds Gibea, där filisteernas postering är. Och när du kommer in i staden, träffar du på en skara profeter, som är på väg ner från offerhöjden med psaltare, pukor, flöjt och harpa framför sig, medan de själva profeterar. 6 Herrens Ande skall komma över dig, och du skall profetera med dem och bli förvandlad till en annan människa. 7 När du ser att dessa tecken inträffar, gör då vad du finner lämpligt att göra, ty Gud är med dig. 8 Och du skall gå före mig till Gilgal. Se, jag skall komma ner till dig för att offra brännoffer och gemenskapsoffer. Du skall vänta i sju dagar, till dess jag kommer till dig och meddelar vad du skall göra.” 

 • 1 Samuel tog sin oljeflaska och göt olja på Sauls huvud, kysste honom och sade: ”Se, Herren har smort dig till furste över sin arvedel.
  • Utvald
   • Saul var utvald av Gud till att bli kung över Israel och ledare över Guds folk.
    • Även du och jag kan få ett uppdrag av Gud. Rent allmänt så har alla kristna fått i uppdrag att berätta om Jesus och sprida Guds rike, men Gud kan också kalla var och en av oss till enskilda specifika uppgifter.
    • Hur vet man om Gud har gett mig en specifik uppgift?
     • Om du ofta tänker och/eller stör dig på att exempelvis ”församlingen borde be mer!” eller ”församlingen borde evangelisera mer!”, då beror detta förmodligen på att Gud har kallat just dig till detta. Du upplever dessa känslor därför att Gud manar just dig till att ”be mer” eller ”evangelisera mer”.
      • Personligen tror jag att Gud har manat mig till olika uppgifter under olika perioder. När jag vid 18 års ålder var en nybliven lärjunge brann mitt hjärta för evangelisation och jag vittnade om Jesus för allt och alla, i tid och otid. När jag läste på Bjärka-Säbys Bibelskola ledde Gud mig in i en tid av bön och jag tog ofta långa bönepromenader där jag samtalade länge med Gud om allt och inget. När jag jobbade som ungdomspastor i Bankeryd utvecklade Gud mig till en herde, jag fick lära mig att ta hand om ungdomarna och hjälpa dem att växa i tron. På Örebro Missionsskola öppnade Gud mina ögon för det bibliska lärandet och jag satsade mycket av min tid på att försöka bli bättre på att predika.
     • Ofta är det lättare för folk runtomkring att se vad du har fått för gåva och uppgift från Gud. Fråga dina nära och kära vad de tror att Gud har kallat dig till att göra och vilka gåvor Gud kan ha gett dig.
      • Gud har gett alla människor naturliga och medfödda gåvor, såsom exempelvis musikalitet, humor eller fingerfärdighet. Dessa naturliga gåvor vill Gud att du ska använda i hans rikes tjänst.
      • Gud kan även ge alla på Jesus troende övernaturliga gåvor. Dessa gåvor är inte medfödda utan ges av den helige Ande utefter vad Han anser bäst:
       • “Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta. Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en.” (1Kor 12:4–11)
     • Om du verkligen inte har en aning om vilken uppgift Gud har kallat dig till så kan du söka Guds vilja genom att be och fasta. Prata helt enkelt med Gud och be honom ge dig en uppgift och utrusta dig med de rätta gåvorna för uppdraget. Om du inte får något svar från Gud alls och du inte har en aning om vad Gud har kallat dig till, förbered dig då allmänt på att kunna tjäna Gud på bästa sätt och invänta Guds rätta tid. När tiden är inne så kommer Gud att visa för dig vad just du ska göra.
  • Smord
   • I det gammaltestamentliga Israel så smordes man till kung ungefär på samma sätt som man i Europa ”kröns” till kung.
    • Att bli smord med olja såsom Saul blir här är en symbolisk handling som demonstrerar vad den helige Ande gör i Sauls hjärta. Saul blir här smord med olja på utsidan, men blir om några versar smord av den helige Ande på insidan (1 Sam 10:10).
    • När Gud ger någon ett uppdrag ger han också den kraft som behövs för den uppgift man har fått. Nu när Saul ska bli kung över Israel så får han också ta emot den helige Andes kraft.
   • När Gud gav någon en viktig uppgift så var det vanligt att dessa personer blev ”smorda” till uppgiften. Exempelvis smordes präster in till sitt ämbete (2 Mose28:41) och profeter (1 Kung 19:16). 
    • Ibland hälldes oljan över prästerna (2 Mose 29:7), ibland stänktes den på prästerna (2 Mose 29:21).
    • Receptet på smörjelseolja finns i 2 Mose 30:22-33.
   • Jesus smordes med den helige Andes kraft (Apg 10:38) och även vi kristna idag kan bli smorda med den helige Ande (1 Joh 2:20).
    • I det nya förbundet kan ALLA bli smorda! Gud vill att vi ska leva ett kristet liv som egentligen är mer än vad vi klarar av i oss själva och därmed gör oss beroende av Guds kraft. Gud vill ge oss kraft till att leva ett andligt och mirakulöst liv.
     • Vi har flera exempel på detta i Bibeln: den lille herdepojken David vinner över jätten Goliat i en tvekamp, Paulus, förföljaren av kristna, blir en hängiven missionär, Hanna tjänade Gud med fastor och böner natt och dag vid templet (Luk 2:36–38).
    • Att bli smord med den helige Ande handlar, precis som i Gamla Testamentet, om att få kraft av Gud till den uppgift man får. Precis som Saul fick kraft av Gud till att bli en bra kung över Israel, så kan vi få kraft av Gud till att bli bra på den uppgift vi får av Gud.
    • Enligt Paulus i 1 Kor 12 så tillhör alla vi kristna en och samma (Kristi) kropp, men vi är olika delar i denna kropp och har med andra ord olika uppgifter. För att kunna fungera på ett bra sätt i dessa uppgifter så utrustar den helige Ande oss med olika nådegåvor.
    • På samma sätt som att en motor utan olja går dåligt och riskerar slitas ut så kan man uppleva att det kristna livet går ”trögt” om man inte blir smord av den helige Ande till den uppgift man har. Utan den helige Ande kan det kännas som att man kämpar i motvind och välsignelsen uteblir, men med den helige Ande så går det lättare, man får mer kraft och olika sorters välsignelser flödar över.
    • Vill du bli smord med den helige Ande och få kraft in i ditt kristna liv och till den uppgift du har? Be då Gud om att få bli uppfylld med den helige Ande.
    • Vet du inte vilken uppgift Gud har gett dig? Be då att Gud uppenbarar detta för dig eller ger dig ett uppdrag.
 • kysste honom
  • Inte nog med att Samuel smörjde Saul till kung, han kysste honom också. I och med detta visar Samuel att det inte bara är Gud som kommer att välsigna Saul, även Samuel kommer att stötta honom.
   • Profeten Samuel fanns vid Sauls sida ända tills Saul så småningom bröt Guds bud (1 Sam 13:13-15).
 • ”Se, Herren har smort dig till furste över sin arvedel.
  • Samuel påminner Saul om det nödvändiga faktumet, att Israel är Herrens arvedel. Israels folk tillhör inte Saul, det tillhör Gud. Saul får regera över Israel, men han får aldrig glömma vem Israel tillhör.
 • 3 När du har gått vidare därifrån och kommit till Tabors terebint, skall du där möta tre män på väg upp till Gud i Betel. En av dem bär tre killingar, en bär tre brödkakor och en bär en vinlägel.
  • Bekräftad
   • Profeten Samuel ger Saul ett detaljerat tecken från Gud som kommer att bekräfta vad Gud har gjort med Saul. Denna bekräftelse kommer att ge Saul en trygghet i att Gud verkligen har smort honom till kung. Om Samuels tecken på något sätt inte hade stämt med verkligheten, då kunde Saul förstå att det Samuel hade gjort inte var från Gud.
    • Om någon kommer till dig med ett profetiskt budskap, hur vet man att det verkligen är från Gud och inte är påhittat? Om man är osäker så är det väldigt bra att be Gud om någon form av bekräftelse, precis som Saul här fick.
    • Om man i framtiden börjar tvivla på att Gud verkligen har kallat en till en viss uppgift, då kan det vara skönt att minnas att det bekräftades.
   • Man kan som kristen lära sig att lyssna in Guds röst. Till en början kanske man hör lite mer allmänna budskap som t.ex. att ”jag upplever att någon mår lite dåligt just nu”. Om man är en samling människor är det inte speciellt märkligt om just det budskapet skulle träffa åtminstone någon. Profeten Samuel har genom många års träning lärt sig att detaljerat höra Guds röst. 

Copyright 2013 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
 Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.