1 Sam 10:17-27 – Saul blir kung

Christian Mölk1 Samuelsboken Leave a Comment

17 Samuel kallade samman folket till Herren i Mispa. 18 Han sade till Israels barn: ”Så säger Herren, Israels Gud: Jag förde Israel upp ur Egypten, och jag befriade er från egyptierna och från alla andra kungadömen som förtryckte er. 19 Men i dag har ni förkastat er Gud, som räddade er ur alla era olyckor och svårigheter, och ni har sagt till honom: Sätt en kung över oss. Så träd nu fram inför Herren efter era stammar och era släkter.” 20 Därefter lät Samuel alla Israels stammar gå fram. Då träffades Benjamins stam av lotten. 21 När han sedan lät släkt efter släkt i Benjamins stam gå fram, träffades Matris släkt av lotten. Därpå träffades Saul, Kish son, av lotten, men när de sökte efter honom, kunde de inte finna honom. 22 Och de frågade Herren än en gång: ”Har mannen kommit hit än?” Herren svarade: ”Se, han gömmer sig bland trossen.” 23 De sprang dit och hämtade honom, och när han stod bland folket var han huvudet högre än alla andra. 24 Samuel sade till allt folket: ”Här ser ni den som Herren har utvalt. Det finns ingen som han bland allt folket.” Då jublade alla och ropade: ”Leve konungen!”
25 Samuel förklarade för folket kungadömets rättigheter och skrev upp dem i en bok och lade den inför Herren. Sedan lät Samuel allt folket gå hem, var och en till sitt. 26 Också Saul begav sig hem, till Gibea, och en skara stridsmän vilkas hjärtan Gud hade rört följde honom. 27 Men några onda män sade: ”Hur skall den där kunna rädda oss?” De föraktade honom och bar inte fram några gåvor till honom. Men han låtsades som om han inte märkte det.

 • 22 Och de frågade Herren än en gång: ”Har mannen kommit hit än?” Herren svarade: ”Se, han gömmer sig bland trossen.” 23 De sprang dit och hämtade honom, och när han stod bland folket var han huvudet högre än alla andra. 24 Samuel sade till allt folket: ”Här ser ni den som Herren har utvalt. Det finns ingen som han bland allt folket.” Då jublade alla och ropade: ”Leve konungen!”
  • Offentliggjord
   • Saul blev utvald, smord, bekräftad och utrustad. Nu blir han också till slut offentliggjord.
    • Saul visar på en sund inställning till ledarskapet. Saul gömmer sig och eftersträvar egentligen inte det kungliga ämbetet. Det är bra att Saul inte framhäver sig själv utan väntar på att Gud ska offentliggöra honom.
    • På samma sätt så kanske vi inte eftersträvar en fin uppgift i kyrkan, men om Gud vill lyfta fram oss så bör vi anta utmaningen.
   • Hur många, av Gud utvalda, ”gömmer sig bland trossen”? Tänk om det finns många Gudsmän och Gudskvinnor som Gud har utvalt och utrustat för en fin uppgift, men som aldrig får chansen att tjäna Gud eftersom alltför många som Gud inte har valt ut armbågar sig fram och roffar åt sig de fina uppgifterna i kyrkan?
    • Saul var en snygg och ståtlig ung man som ”såg ut” som en kung. När man väljer ledare i kyrkan är det viktigt att se till de andliga attributen. Kanske finns det utmärkt duktiga andliga ledare ”gömda bland trossen”.

Copyright 2013 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.