Pastor Christian Mölk | Nattvard
Currently viewing the tag: "Nattvard"

BibelsamtalNattvard, även känt som Herrens måltid, kvällsmat, kommunion, brödsbrytelse och eukaristi (tacksägelse), är en ceremoni som Jesus instiftade på skärtorsdagen i samband med den judiska påskmåltiden. Nattvarden är ursprungligen en ”kärleksmåltid” där troende samlas för att äta tillsammans och där brödet i måltiden symboliserar Kristi kropp och vinet symboliserar Jesu blod. När vi alla äter varsin del av brödet förstår vi att alla vi kristna är en del av en gemenskap som hör ihop, och när vi dricker vinet förstår vi att det var tack vare Jesu död som vi fick evigt liv. Nattvarden är en symbolisk handling som visar att den som tror på Jesus är en del av det nya förbundet och kommer att delta i den stora messianska ”bröllopsmåltiden” i himmelen. Jesus uppmanade oss att fira nattvard ända tills han kommer tillbaka så att vi ständigt påminner oss om att vi är en gemenskap tack vare Jesu död.

Bibelord

26 Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: “Tag och ät. Detta är min kropp.” 27 Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: “Drick av den alla. 28 Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. 29 Jag säger er: Från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag jag dricker det nytt med er i min Fars rike.”” (Matt 26:26–29)

42 De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. … 46 Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje.” (Apg 2:42, 46)

16 Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? 17 Eftersom brödet är ett, är vi som är många en enda kropp, för alla får vi del av ett och samma bröd.” (1 Kor 10:16–17)

20 Men när ni samlas går det inte att fira Herrens måltid, 21 för när ni äter tar var och en genast för sig av sin egen mat. Den ene är hungrig, den andre berusad. 22 Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och förödmjukar dem som inget har? Vad ska jag säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för det här kan jag inte berömma er. 23 Jag har själv tagit emot från Herren vad jag fört vidare till er: Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, 24 tackade Gud, bröt det och sade: “Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig.” 25 På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: “Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig.” 26 Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. 27 Den som äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt syndar därför mot Herrens kropp och blod. 28 Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. 29 Den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. 30 Därför finns det många svaga och sjuka bland er, och ganska många är insomnade. 31Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa att bli dömda. 32 Men när vi döms fostras vi av Herren, för att inte bli fördömda tillsammans med världen. 33 Alltså, mina bröder: när ni samlas för att äta, så vänta på varandra.” (1 Kor 11:20–33)

53 Jesus svarade: “Jag säger er sanningen: Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er. 54 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. 55 Mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. 56 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom.” (Joh 6:53–56)

Samtalsfrågor

 1. Hur upplever du firandet av nattvard?
 2. Har du varit med om olika sätt att fira nattvard?
 3. Hur tycker du att nattvard bör firas?
 4. Vilka bör delta i nattvarden?
 5. Varför har nattvarden blivit en orsak till splittring kristna emellan?
 6. Är nattvarden enbart symbolisk?
 7. Hur undviker man att man ”äter och dricker en dom över sig”?
 8. Vad finns det för koppling mellan den judiska påskmåltiden och nattvarden?

Fler intressanta bibelord

Mark 14:22-24, Luk 22:17-20, 1 Kor 10:21-22, Joh 6:22–65, Jud 12, 2 Petrus 2:13, Upp 19:9, Jes 25:6, Matt 22:2-14

Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: ”Tag, detta är min kropp.” Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Och han sade till dem: ”Detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många. Amen säger jag er: Jag skall inte dricka av det som vinstocken ger, förrän den dag då jag dricker det nytt i Guds rike.” När de sedan hade sjungit lovsången, gick de ut till Oljeberget.

 • Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: ”Tag, detta är min kropp.”
  • Att tacka Gud, bryta brödet och sen dela ut åt var och en var ett vanligt sätt att inleda en måltid på (Matt 14:9). Påskmåltiden hade dessutom ett antal ord som reciterades för att minnas Israels uttåg ur Egypten.
  • Att brödet ”bryts” och ges åt ”alla” symboliserar att Jesus dog för hela mänskligheten. 
  • Att Jesus erbjuder denna måltid till sina lärjungar visar att Jesus inte tvingar detta på någon, det måste tas emot frivilligt.
  • Jesus kallar sig själv för ”livets bröd” (Joh 6:48).
 • Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Och han sade till dem: ”Detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många.
  • I Gamla Testamentet offrade man en gång om året en get för att ta bort folkets synder och bringa försoning för Israel (3 Mose 16).
   • Jesus är hela mänsklighetens offerlamm som försonade mänskligheten med Gud och tar bort all synd en gång för alla (Joh 1:29, Heb 9:14, 1 Pet 1:18–21).
  • I och med denna måltid byter Jesus fokus från Israels uttåg till sin egen död. På samma sätt som Gud räddade Israel från Egyptens slaveri genom lammets blod så räddar Gud hela mänskligheten från syndens slaveri genom Jesus död på korset.
  • Jeremia profeterade om att Gud skulle instifta ett nytt förbund: “Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. Då skall de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga: ”Lär känna Herren!” Ty alla skall känna mig från den minste bland dem till den störste, säger Herren. Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mer komma ihåg.”(Jer 31:33–34).
   • Detta nya förbund bygger på att Gud förlåter våra synder, lägger sitt ord i våra hjärtan och öppnar upp för en nära relation mellan Gud och människa.
   • Denna första nattvard blir starten på detta nya förbund och de som tar del i nattvarden får också del i förbundet.
 • Jag skall inte dricka av det som vinstocken ger, förrän den dag då jag dricker det nytt i Guds rike.
  • Första gången Jesus kom till jorden planterade han Guds rike och offrade sig för mänskligheten. Andra gången Jesus kommer till jorden kommer han att etablera Guds rike fullt ut och regera som konung (Upp 20:4-6).

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

42 De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. 43 Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. 44 Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. 45 De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde. 46 Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. 47 De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. 

 • De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.
  • Pingstdagen började med att lärjungarna bad till Gud, fortsatte med att de blev uppfyllda med Anden som i sin tur ledde till att Petrus predikade om den korsfäste Jesus, som i sin tur ledde till att 3000 blev frälsta och som i sin tur ledde till detta. Vilken fantastisk dag!
  • Apostlarna fick i uppdrag av Jesus att lära ut vad Jesus har befallt (Matt 28:20). Apostlarnas lära finns idag bevarad som Nya Testamentet.
  • Den gemenskap som finns emellan kristna är mer än att bara ha ”trevligt” tillsammans, det är en gemenskap formad av den helige Ande (2 Kor 13:13).
  • Det var vanligt i den judiska gemenskapen att man åt tillsammans som ett tecken på gemenskap och vänskap. Det var i en sådan gemenskapsmåltid som Jesus instiftade nattvarden. De kristna fortsatte att äta tillsammans som ett tecken på gemenskap och firade även nattvarden i denna måltid. (Se 1 Kor 11:17-34).
  • Lärjungarna följde de bestämda judiska bönetiderna (Apg 3:1) men bad också spontant tillsammans (Apg 4:24).
 • Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna.
  • Även om Gud är kärlek och den kristna gemenskapen är fantastisk, så finns det också ett allvar i den kristna tron. Gud är fruktans-värd och hans närvaro kan få den mäktigaste människa att skaka som ett asplöv (2 Krön 20:29).
 • Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde.
  • Detta annorlunda sätt att vara församling var unik för församlingen i Jerusalem och berodde förmodligen på att de var övertygade om att Jesus alldeles strax skulle komma tillbaka (2 Petr 3:9) och att många av de nya lärjungarna var från andra länder och var i behov av ekonomisk stöttning om de skulle stanna kvar i Jerusalem.
  • Den här egendomsgemenskapen var frivillig (Apg 5:4) och visar hur oerhört självuppoffrande de första kristna var. Att andra människor hade det bra blev viktigare än att själv ha det bra.
 • Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.
  • De första kristna hade en fantastisk daglig gemenskap som innehöll bön, glädje och mat. Detta ledde till att de prisade Gud, var omtyckta av folk runtomkring och att folk blev frälsta varje dag.
  • Det var Gud själv som såg till att församlingen ökade.
  • Det faktum att de kristna varje dag var i templet och att de var omtyckta av folket visar att de ännu så länge betraktades av andra och sig själva som en inomjudisk rörelse.

Läs resten av Apostlagärningarna från Christian Mölks Bibelkommentarer.

Copyright 2011-2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.