Interpretation – Konsten att studera Bibeln

Christian MölkBibelskola Leave a Comment

Klicka här för att ladda ner “Interpretation – Konsten att studera Bibeln” som pdf. Introduktion Denna guide till hur man gör en interpretation av en Bibeltext är en förenklad version av Örebro Missionsskolas ”Introduktion till Tolkningsmetodik” skriven av Mikael Tellbe 2006. En fråga man kanske ställer sig innan man påbörjar ett Bibelstudium är: ”Varför krångla till det? Kan man inte …

Den helige Ande i Gamla testamentet

Christian MölkBibelskola, Teologi Leave a Comment

1.     Inledning Precis som vi i det svenska språket har två ord som är olika men som vi ändå har väldigt svårt att på ett enkelt sätt förklara skillnaden på; ande och själ, så har hebreiskan tre olika ord som är lika svåra att skilja på; ruach, nephesh och neshamah. För att kunna göra rättvisa åt mitt tematiska arbete om …

Den svenska frikyrkans framväxt

Christian MölkBibelskola, Blogg, Den kristna tron, Den svenska kyrkan, Kyrkohistoria Leave a Comment

Det svenska enhetssamhället På 1500- 1600- och 1700-talen så präglades Sverige av att vara ett enhetssamhälle; dvs. det skulle finnas en kung, ett folk, ett språk och en religion. Men inte vilken religion som helst, utan den lutherska! Den kyrka som växte fram i detta enhetssamhälle blev en folkkyrka, vilket innebar att hela svenska folket blev ofrivilliga medlemmar i Svenska …