Markus 1:1 – Jesus namn och titel

Christian Mölk Markus Leave a Comment

Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. Evangeliet är ett grekiskt ord som kort och gott betyder ”goda nyheter”. Vi har på svenska blivit så vana vid det grekiska ordet att det finns en risk att vi tappar dess betydelse, nämligen att Jesus innebär ”goda nyheter”. Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare ropar …