1 Kung 17:1-7 – Elia vid bäcken Kerit

Christian Mölk1 Kungaboken, Andakter, Bibelkommentarer Leave a Comment

1Tisbiten Elia, som förut hade uppehållit sig i Gilead, sade till Ahab: ”Så sant Herren, Israels Gud, lever, honom som jag tjänar: Under de här åren skall varken dagg eller regn falla, om inte jag säger det.” 2Och Herrens ord kom till honom: 3”Gå bort härifrån och bege dig österut och göm dig vid bäcken Kerit öster om Jordan. 4Du skall dricka ur bäcken och jag har befallt korparna att ge dig att äta där.” 5Då gick han bort och gjorde som Herren hade befallt. Han gick till bäcken Kerit öster om Jordan och stannade där. 6Korparna kom till honom med bröd och kött på morgonen och med bröd och kött på aftonen, och han drack ur bäcken. 7Men efter någon tid torkade bäcken ut, därför att det inte regnade i landet.

 • 1Tisbiten Elia, som förut hade uppehållit sig i Gilead, sade till Ahab: ”Så sant Herren, Israels Gud, lever, honom som jag tjänar: Under de här åren skall varken dagg eller regn falla, om inte jag säger det.”
  • Namnet ”Elia” betyder ”Yahweh är min Gud”. Det är väldigt vanligt att bibliska personers namn anger syftet med deras liv. Exempelvis betyder Jesus namn ”Gud frälser”, vilket ju var Jesus uppdrag, att frälsa oss människor. Elias namn blir således en tydlig signal till Israels folk att sluta tillbe Baal och istället återvända till att tillbe Yahweh.
   • Elia blir kallad som profet i en tid då i stort sett hela Israel hade övergett Gud och istället börjat tillbe avguden Baal (1 Kung 19:10). Israels kung Ahab och hans drottning Isebel lät uppväcka Guds vrede mer ”än någon av de israelitiska kungar som hade varit före honom” (1 Kung 16:33).
    • Under denna ogudaktiga tid i Israels historia hade enbart 7000 män inte böjt knä för Baal (1 Kung 19:18).
   • Avguden ”Baal” var en kananeisk fruktbarhetsgud och namnet kan översättas till ”herre”. Israel dyrkade Baal för att få regn, goda skördar, osv.
    • Baalsdyrkan var ett återkommande problem för Israels folk som frestades av de omkringliggande folkens avgudadyrkan.
    • Det är ingen slump att Gud straffar Israel med just torka eftersom Baal ansågs ha makt över vädret. I och med detta visar Gud Israel att Baal är maktlös i jämförelse med Yahweh och att Israel därmed borde återvända till honom, även om de egentligen inte vill det så åtminstone för att få regn, vilket ju var orsaken till att de dyrkade Baal.
   • Det är lätt hänt att tro att Elia var någon slags übermänniska som bara behövde be en liten bön så slutade det regna på över 3 år, men i Jakobs brev så ser vi att Elia bara var en vanlig människa som vi (Jak 5:16–18).
 • 2Och Herrens ord kom till honom: 3”Gå bort härifrån och bege dig österut och göm dig vid bäcken Kerit öster om Jordan.
  • I och med att Elia hade orsakat en svår torka över Israel så svävade han i livsfara och Gud sände Elia till en liten bäck för att gömma honom.
   • Elia hade hastigt blivit en känd profet i landet, och genom att gömma Elia vid en bäck lär Gud Elia vikten av att vara ensam med Gud.
    • Kanske hade Elia hellre fortsatt predika för folket och berätta om Guds plan för Israel, men vid bäcken Kerit får Elia lära sig att arbetet för Gud aldrig får bli viktigare än livet med Gud.
    • Det är nog ingen slump att Jesus jämför strömmar av vatten med den helige Ande (Joh 7:37–39). Den som vill arbeta för Gud behöver hitta en egen gömd plats där man kan få vara ensam med Gud och hämta kraft.
   • Även om Gud visste allt detta i förväg så berättade han inte allt för Elia med en gång, utan lät Elia få veta en sak i taget. Först när Elia lydde Gud och gjorde som Gud hade befallt så fick han veta nästa steg.
    • Även idag leder Gud oss steg för steg och låter oss få veta en sak i taget. Det kan vara väldigt frustrerande men leder till att vi blir beroende av Gud och måste lita på hans omsorg.
     • Vad hade hänt om vi hade fått veta hela Guds plan i förväg? Förmodligen hade vi då backat ur eftersom vi inte känner att vi klarar av någonting så stort.
     • Det är ofta först i backspegeln som vi kan konstatera hur underbart Gud har lett oss hela tiden. Det är ofta först när vi ser tillbaka på vårat liv som vi inser att många av de svårigheter vi gick igenom egentligen var bra för oss och gjorde så att vi växte i vår tro eller lärde oss att förtrösta mer på Gud.
    • Gud använder Elias tid vid bäcken Kerit för att lära Elia ännu mer om hur man är en Guds tjänare. Men Elia behövde inte vara fullärd innan Gud kallade honom in i tjänst, utan Gud utvecklade Elia allteftersom.
 • 4Du skall dricka ur bäcken och jag har befallt korparna att ge dig att äta där.
  • I en tid av torka fick Elia sitta vid en vattenbäck. På detta sätt lärde Gud Elia att vara beroende av Gud för sin försörjning.
  • Korpar var enligt Lagen en ”styggelse” (3 Mos 11:15) och nu låter Gud Elia få sin mat serverad av ”orena djur”. En övernitisk bokstavstrogen paragrafryttare kanske skulle haft svårt att acceptera att Gud gör på detta vis, men här tvingas Elia inse det som Jesus lärde fariseerna: Gud är ”Herre över sabbeten” (Mark 2:28) eller det som Paulus lärde korinthierna: ”bokstaven dödar, men Anden ger liv” (2 Kor3:6). Hade Elia följt ”bokstaven” så hade han dött av svält, men eftersom han förstod att det var Gud som gav honom maten så åt han och fick liv.
   • På samma sätt behöver vi idag lära oss att även om det är fel att exempelvis dricka sig berusad på alkohol så ska vi inte anse de med alkoholproblem så ”orena” att vi inte ens kan umgås med dem. Eller hur skulle vi reagera om någon med en snus under läppen predikade för oss?
   • En lärdom från korpen är att Gud kan använda även ett orent verktyg för sin heliga vilja. Även om exempelvis en predikant predikar Guds ord på ett fantastiskt bra sätt, så behöver inte det betyda att predikanten är genomhelig och därmed bör vi inte upphöja predikanten.
    • Vi bör inte heller anse oss själva så orena att vi inte tror att Gud kan använda oss. Om Gud kan använda orena djur för att ge mat åt Guds tjänare så kan han använda oss syndare till att ge Guds ord till Guds folk.
   • Namnet ”Kerit” betyder ”att skära av” eller ”hugga”, vilket skulle kunna innebära att Gud fick möjlighet att forma och förädla Elia genom att ta bort de negativa och destruktiva karaktärsdrag som Elia hade.
 • 6Korparna kom till honom med bröd och kött på morgonen och med bröd och kött på aftonen, och han drack ur bäcken.
  • På samma sätt som Gud försörjde Israel med mat när de befann sig i öknen så försörjer Gud nu Elia. Gud gör inte bara sina mirakler med nationen Israel, utan även med individen Elia.
   • På samma sätt kan vi förvänta oss att Gud kan göra stora mirakler även med människor som inte jobbar som pastorer eller missionärer. Visst, Gud vill göra stora mirakler med oss som helhet, men han vill även göra stora mirakler i ditt personliga liv.
  • Om vi ser på Elias vistelse vid Kerit som en symbolisk plats där varje troende får vara ensam med Gud, då symboliserar brödet Bibeln och vattnet Anden. Varje morgon och varje kväll är det nyttigt och bra för varje person som vill tjäna Gud att stilla sig i ensamhet och läsa Bibeln och bli uppfylld av Guds Ande.
 • 7Men efter någon tid torkade bäcken ut, därför att det inte regnade i landet.
  • Det måste ha varit en svår prövning för Elia att bibehålla sin förtröstan på Guds försorg när han ser hur bäcken sakta men säkert torkade ut. Men Elia höll ut och litade på att Gud så småningom skulle visa på någonting nytt när tiden var inne.
  • Elia visste att det inte skulle regna förrän han ”säger det”, men ändå avstår Elia från att be till Gud om vatten trots att han själv riskerar att dö av törst.

Copyright 2015 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.