Markus 14:32-42 – Jesus i Getsemane

Christian MölkMarkus Leave a Comment

“32De kom därefter till ett ställe som heter Getsemane. Jesus sade till sina lärjungar: ”Stanna här, medan jag ber.” 33Och han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Han greps av ängslan och ångest 34och sade till dem: ”Min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka.” 35Han gick lite längre fram och föll ner på jorden …

Markus 14:27-31 – Jesus förutsäger Petrus förnekelse

Christian MölkMarkus Leave a Comment

“27Jesus sade till dem: ”Ni skall alla komma på fall. Det står skrivet: Jag skall slå herden, och fåren skall skingras. 28Men när jag har uppstått, skall jag gå före er till Galileen.” 29Då sade Petrus till honom: ”Även om alla andra överger dig, skall jag inte göra det.” 30Jesus svarade: ”Amen säger jag dig: Just denna natt, innan tuppen …

Markus 14:12-21 – Den sista påskalammsmåltiden

Christian MölkMarkus Leave a Comment

“12På första dagen av det osyrade brödets högtid, när man slaktade påskalammet, frågade hans lärjungar honom: ”Vart vill du att vi skall gå och ställa i ordning, så att du kan äta påskalammet?” 13Då sände han två av sina lärjungar och sade till dem: ”Gå in i staden. Där kommer en man som bär en kruka vatten att möta er. …

Markus 14:10-11 – Judas förråder Jesus

Christian MölkMarkus Leave a Comment

“10Men Judas Iskariot, en av de tolv, gick till översteprästerna för att utlämna Jesus åt dem. 11När de hörde det blev de glada och lovade honom en summa pengar. Sedan sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda honom.”  Men Judas Iskariot, en av de tolv, gick till översteprästerna för att utlämna Jesus åt dem. Enligt Johannes 12:4-7  så var …

Markus 14:3-9 – En kvinna smörjer Jesus

Christian MölkMarkus Leave a Comment

När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus, kom en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sade: ”Varför detta slöseri med oljan! Den hade man kunnat sälja för mer än tre hundra denarer och ge åt …

Markus 14:1-2 – Onda anslag mot Jesus

Christian MölkMarkus Leave a Comment

Det var nu två dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid. Översteprästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att gripa Jesus med list och döda honom. De sade: ”Inte under högtiden, för att det inte skall uppstå oro bland folket.” Det var nu två dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid. Påsk betyder ”gå förbi”, …

Markus 13:24-37 – Människosonens återkomst

Christian MölkMarkus Leave a Comment

24 Men i de dagarna, efter denna nöd, skall solen förmörkas, och månen skall inte ge sitt sken. 25 Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 26 Då skall man få se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. 27 Och då skall han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, …

Markus 13:1-23 – Tiden för templets ödeläggelse

Christian MölkMarkus Leave a Comment

1 När Jesus gick ut från templet, sade en av hans lärjungar till honom: ”Mästare, se vilka stenar och vilka byggnader!” 2 Jesus sade till honom: ”Du ser dessa stora byggnader. Här skall inte sten lämnas på sten, utan allt kommer att brytas ner.” 3 Jesus satt på Oljeberget mitt emot templet, och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med …