Pastor Christian Mölk | Templet
Currently viewing the tag: "Templet"

41 Hans föräldrar gick varje år vid påskhögtiden upp till Jerusalem. 42 När Jesus var tolv år gick de som vanligt upp till högtiden. 43 Då festdagarna var över och de vände hem, stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem, utan att hans föräldrar visste om det. 44 De trodde att han var med i ressällskapet och gick en hel dag innan de började söka efter honom bland släktingar och bekanta. 45 När de inte fann honom, vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom. 46 Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt ibland lärarna och lyssnade på dem och frågade dem. 47 Och alla som hörde honom häpnade över hans förståndiga svar. 48 När föräldrarna fick se honom blev de bestörta, och hans mor sade till honom: ”Mitt barn, varför har du gjort så här mot oss? Din far och jag har varit oroliga och letat efter dig.” 49 Då sade han till dem: ”Varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min Fader?” 50 Men de förstod inte vad han sade till dem. 51 Sedan följde han med dem ner till Nasaret, och han var alltid lydig mot dem. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. 52 Och Jesus växte till i vishet, i ålder och välbehag inför Gud och människor. 

 • Hans föräldrar gick varje år vid påskhögtiden upp till Jerusalem.
  • Josef och Maria bodde i Nasaret, norr om Jerusalem, så varför står det då att de gick ”upp” till Jerusalem? Jo, för att Jerusalem ligger på en höjd.
  • Enligt 2 Mose 34:22-23 skulle alla Israels män fira tre högtider varje år; påsk, pingst och lövhyddohögtiden.
  • Precis som det är beskrivet i Moseboken så firade Josef och Maria påsk varje år (2 Mose 23:15) på den plats som Gud själv hade valt ut; Jerusalem (5 Mose16:2).
   • Påsken firades bara en dag men följdes sedan av en sju dagar lång festlighet som hette ”det osyrade brödets högtid” (Luk 22:1).
  • Det faktum att Jesus föräldrar gick ”varje år” till påskhögtiden betyder att de var fromma och religiösa judar.
  • Josef, Maria, Jesus, och förmodligen Jesus halvsyskon (Matt 13:55-56) hade begett sig till Jerusalem som pilgrimer för att fira denna högtid.
   • Förmodligen var det ett stort och kostsamt projekt för en snickarfamilj att lämna sitt hus och sitt jobb en hel vecka.
   • Trots detta ser vi att familjen prioriterade Guds vilja framför sin egen ekonomi, de valde att bry sig om det andliga och inte bara det värdsliga.
   • På samma sätt bör även vi idag tänka igenom hur vi prioriterar vår tid. Givetvis ska man arbeta och försörja sin familj, men man får ändå inte glömma bort att bry sig om även det andliga. Det är viktigt att planera och sätta av tid för att gå på gudstjänst och vara med vår Fader.
 • När Jesus var tolv år
  • Vi vet i princip ingenting om Jesus liv från det att han var bebis till att han blev vuxen, förutom denna lilla text.
   • Anledningen till denna lucka i Jesus liv är för att vi inte behöver veta. Bibeln är inte en historisk faktaskildring utan berättar och lyfter fram det som vi behöver veta.
   • Johannes skriver i sitt evangelium: ”Jesus gjorde också mycket annat. Om varje händelse skulle skrivas ner, tror jag att inte ens hela världen kunde rymma de böcker som då skulle skrivas.” (Joh 21:25).
  • På Medeltiden hade en judisk tradition utvecklats där judiska pojkar vid fem års ålder börjar lära sig Torah, de fem Moseböckerna, och som sen vid tretton års ålder genomgick sin ”bar-mitzvah” och därmed blev personligt ansvarig att lyda Torah, Lagen.
   • Vi vet inte om denna tradition var i bruk redan på Jesu tid, men kanske fanns det något liknande.
  • Enligt en judisk tradition så skulle man börja lära sig sin faders yrke när man var tolv år, och det är just precis det som Jesus gör när han ”ägnar sig åt det som tillhör sin Fader.”
 • Då festdagarna var över och de vände hem, stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem, utan att hans föräldrar visste om det.
  • När judar från Galiléen gick till Jerusalem för att fira en högtid gick de ofta i större resesällskap och det verkar som att Josef och Maria utgick ifrån att Jesus befann sig någonstans i detta resesällskap. Troligtvis hade Jesus några som han umgicks med och som hans föräldrar utgick ifrån att han var med när de begav sig hemåt.
  • Det faktum att Josef och Maria missade att Jesus inte fanns med i resesällskapet på vägen hem visar oss att de litade på Jesus.
   • Både Josef och Maria visste sen tidigare att det var något väldigt speciellt med Jesus (Matt 1:21–23, Luk 1:31–33), men än så länge hade de ju fortfarande ett föräldraansvar för Jesus.
 • Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt ibland lärarna och lyssnade på dem och frågade dem. Och alla som hörde honom häpnade över hans förståndiga svar.
  • Det är anmärkningsvärt att Josef och Maria letar i Jerusalem i tre dagar innan de börjar leta i templet. Sammantaget så var Jesus borta i fem dagar.
   • Jesus var högst troligtvis medveten om att de letade efter honom och därför förstår vi att Jesus försökte visa sina föräldrar något.
  • Jesus var oerhört intresserad av att prata om Gud och Bibeln. Inte nog med att han lyssnade på lärarna, han ställde dessutom frågor och diskuterade med dem.
   • På samma sätt bör även vi idag lära oss av Jesu exempel och vara lika vetgiriga vad gäller Bibeln så att vi inte kan få nog av att diskutera om Gud.
   • Personligen har jag blivit drabbad av en kärlek till Bibeln och jag spenderar mycket av min tid och tankemöda på att forska i Skrifterna och lära mig mer om Jesus. Mina Bibelkommentarer är ett resultat av denna nyfikenhet.
  • Dessa judiska rabbiner och lärare var extremt kunniga i Guds ord, ändå ”häpnade” de över Jesus ”förståndiga svar”. Detta berodde på att Jesus hade en unik relation med Gud.
   • Av detta kan vi lära oss den viktiga lärdomen att man kan lära sig mer om Gud genom att umgås och spendera tid med honom, än att läsa och studera teologi.
   • Som troende så kan man lära känna Gud på riktigt och ha en levande relation med honom.
 • Då sade han till dem: ”Varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min Fader?
  • På Jesu tid var det vanligt att man hade samma yrke som sin far, och Jesus jobbade ju mycket riktigt även som snickare (Mark 6:3), precis som Josef (Matt 13:55), men här visar Jesus att han även är medveten om vad han kommer att syssla med i framtiden.
   • Jesus är Guds Son och gör Gud Faderns vilja här på jorden (Luk 10:22, Luk 22:29, Joh 1:18, Joh 3:35, Joh 5:19–20, Joh 5:36).
   • Det här är för övrigt sista gången som Josef är med i handlingen i Bibeln. Det verkar som att Josef gick bort någon gång efter denna händelse.
  • I och med att Jesus redan vid tolv års ålder hade växt så mycket i sin andlighet att han redan nu visste vilket stort uppdrag som låg framför honom, så blir Jesus förvånad över att hans föräldrar inte direkt går till templet när de letar efter honom.
   • Både Josef och Maria hade mött en ängel och bevittnat miraklet med jungfrufödelsen och visste därmed att det var något väldigt speciellt med Jesus och därför borde de ha förstått var han befann sig.
   • Av detta kan vi lära oss att även om vi har haft starka andliga möten med Gud så måste vi ändå fortsätta att spendera tid med vår Fader. Det räcker inte med att bygga sin tro på gamla upplevelser, det är bättre att bygga sin tro på en varaktig och levande relation med vår Fader.
 • Men de förstod inte vad han sade till dem. Sedan följde han med dem ner till Nasaret, och han var alltid lydig mot dem.
  • Josef och Maria var enkla och fromma människor, men de hade inte den djupa andliga förståelse som Jesus hade. Redan vid tolv års ålder hade alltså Jesus växt så mycket i sin andlighet att hans föräldrar inte hängde med.
   • Troligtvis var detta väldigt svårt att hantera för Josef och Maria men som vi ser i vers 51 så gjorde Jesus det trots allt lätt för dem genom att han alltid var ”lydig mot dem”.
   • Även om Jesus är Messias, Herre och Frälsare och har all makt både i himlen och på jorden, och dessutom rent andligt sett redan vid tolv års ålder var mognare än sina föräldrar, så ödmjukar han sig ändå och lyder Guds ord och Guds vilja genom att på detta sätt ”hedra sin far och sin mor” (2 Mose 20:12).
   • På samma sätt så bör vi idag tänka på att även om vi har kommit längre i vår tro än en del andra, så är det viktigt att respektera de som på något sätt är ansvariga över oss. Kanske är du en ung kristen, men du behöver fortfarande hedra dina föräldrar. Kanske upplever du att du är betydligt mycket mognare i din tro än din pastor/präst, men du behöver ändå respektera hans/hennes roll som herde.
 • Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta.
  • Lukas skriver själv att han skrev ner sitt evangelium efter att han ”noga efterforskat allt från början” (Luk 1:3). Troligtvis har Lukas träffat Maria personligen och hört henne berätta om denna händelse.
  • Maria är i många avseenden ett andligt föredöme. Förmodligen har ingen människa kommit så nära Jesus som Maria gjorde. Det var inte alltid som Maria förstod allt som Jesus gjorde, men hon litade på Jesus och bevarade det hon såg i sitt hjärta.
   • På samma sätt bör även vi idag läsa i Bibeln om Jesus, begrunda vad Jesus gör och bevara det i vårat hjärta.
 • Och Jesus växte till i vishet, i ålder och välbehag inför Gud och människor.
  • En av de största anledningarna till att denna enda lilla text som beskriver Jesus ungdom finns med i Bibeln är för att berätta för oss att ”Jesus växte till i vishet”.
   • Även om Jesus är Guds Son så föddes han alltså inte med förmågan att tala, gå eller predika.
   • Vi märker att Jesus definitivt var en annorlunda pojke och att han på många sätt hade kommit längre än till och med sina föräldrar, så ser vi ändå att han ”växte”. Han hade med andra ord inte all kunskap redan från födelsen.
  • En viktig lärdom från denna text är att även vi som är Jesus lärjungar idag behöver ”växa i vishet” och mogna i vår relation med vår Fader. Om detta gällde Jesus så gäller det definitivt även oss.
  • Det måste ha varit väldigt konstigt för Jesus familj, släkt och vänner att exempelvis aldrig någonsin se Jesus synda eller göra någonting emot Guds vilja (2 Kor 5:21).
   • Här ser vi att även om Jesus var ett märkligt barn så var han omtyckt av människor och hade således säkerligen många vänner i sin ungdom. Det verkar som att Jesus var en person som man trivdes att vara med.
 • Avslutning
  • Andliga upplevelser betyder inte automatiskt att man kan allt om Jesus och Bibeln.
  • Sökt vetgirigt efter mer kunskap om Gud och Bibeln.
  • Även om vi har kommit längre i vår tro än andra så är det ändå viktigt att respektera Guds ord och de som är ansvariga inför oss.
  • Gud är en person man kan lära känna.
  • Det du ser Jesus göra, bevara det i ditt hjärta även om du inte förstår allt.
  • Jesus utvecklades och växte i vishet.

Copyright 2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 

 

1 När Jesus gick ut från templet, sade en av hans lärjungar till honom: ”Mästare, se vilka stenar och vilka byggnader!” 2 Jesus sade till honom: ”Du ser dessa stora byggnader. Här skall inte sten lämnas på sten, utan allt kommer att brytas ner.” 3 Jesus satt på Oljeberget mitt emot templet, och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom. Då frågade de: 4 ”Säg oss när detta skall ske? Och vad är det för tecken som visar när allt detta till sist kommer att hända?” 5 Jesus sade till dem: ”Se till att ingen bedrar er. 6 Många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många. 7 När ni får höra stridslarm och rykten om krig, bli då inte förskräckta. Sådant måste komma, men därmed har slutet ännu inte kommit. 8 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det skall bli jordbävningar på många platser, och det skall uppstå hungersnöd. Detta är början på ’födslovåndorna’. 9 Var på er vakt! Man skall utlämna er åt domstolar och misshandla er i synagogor, och ni kommer att ställas inför landshövdingar och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem. 10 Men först måste evangeliet predikas för alla folk. 11 När man för bort er och utlämnar er, så gör er inte bekymmer för vad ni skall säga. Vad som ges er i den stunden skall ni tala. Det är inte ni som då talar, utan den helige Ande. 12 En bror kommer att utlämna sin bror till att dödas, en far sitt barn, och barn skall sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem. 13 Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 14 När ni ser ’förödelsens styggelse’ stå där han inte skulle stå – den som läser detta bör noga lägga märke till det – då skall de som bor i Judeen fly bort till bergen. 15 Den som är på taket skall inte stiga ner och gå in för att hämta något i sitt hus, 16 och den som är ute på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. 17 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 18 Be att det inte händer på vintern. 19 Ty det skall i de dagarna komma en sådan nöd att något liknande inte har förekommit sedan Gud i begynnelsen skapade världen, och inte heller skall komma. 20 Om Herren inte förkortade den tiden skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull har han förkortat den tiden. 21 Om någon då säger till er: Se, här är Messias, eller: Se, där är han, så tro det inte. 22 Falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse. 23 Men var på er vakt! Jag har sagt er allt i förväg. 

 • Mästare, se vilka stenar och vilka byggnader!
  • Det första templet byggdes av kung Salomo och var storslaget och magnifikt (1 Kung 7-8) men förstördes av babylonierna år 586 f.Kr. (2 Kung 25:8-9).
  • Det andra templet byggdes av Serubbabel år 516 f.Kr. men kunde inte på långa vägar jämföras med Salomos tempel (Hag 2:3).
  • År 19 f.Kr. började Herodes den store att renovera och rusta upp det andra templet (Joh 2:20) så att det återigen skulle bli lika storslaget som på Salomos tid. År 64 var renoveringen klar och resultatet var en av antikens mest imponerande byggnader.
  • Templet var byggt med vita 100 ton tunga marmorstenar och var, enligt den judiske historikern Josefus, delvis täckt med guldplattor som reflekterade solen, något som bör ha gjort ett ”strålande” intryck på de flesta, inklusive Jesus lärjungar. På avstånd såg templet ut som en snötäckt bergstopp på grund av den vita stenen.
  • Men hur storslaget templet än må ha varit så hävdade Jesus att han var ”större än templet” (Matt 12:6).
 • Du ser dessa stora byggnader. Här skall inte sten lämnas på sten, utan allt kommer att brytas ner.
  • 40 år efter att Jesus profeterade detta så gjorde judarna uppror mot Rom vilket ledde till att romarna jämnade Jerusalem och templet med marken år 70, bara 6 år efter att renoveringen var färdig.
  • Romarnas ödeläggelse av templet var så total att man än idag inte vet exakt vart templet stod någonstans. Det enda som återstår av templet är en del av den västra muren, även känt som Klagomuren.
 • Jesus satt på Oljeberget mitt emot templet, och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom. Då frågade de: ”Säg oss när detta skall ske? Och vad är det för tecken som visar när allt detta till sist kommer att hända?”
  • Oljeberget är en höjd strax utanför dåtidens Jerusalem med utsikt över templet.
  • Förmodligen är lärjungarna en aning bestörta över Jesus profetia och ställer två frågor kring detta.
 • Se till att ingen bedrar er. Många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många. När ni får höra stridslarm och rykten om krig, bli då inte förskräckta. Sådant måste komma, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det skall bli jordbävningar på många platser, och det skall uppstå hungersnöd. Detta är början på ”födslovåndorna”.
  • I och med att Jesus varnar upprepade gånger för att vi ska vara på vår vakt och se till så att ingen bedrar oss så måste det onekligen gå att bli lurad om man inte är på sin vakt.
  • Grundtexten har inte med ordet ”Messias” så en alternativ förståelse av denna varning är att Jesus varnar för att många kommer att komma i Jesu namn och använda Guds namn ”Jag Är” om sig själv (2 Mose 3:14), med andra ord; göra gudomliga anspråk.
  • När krig och jordbävningar rasar runtomkring är det naturligt att tro att den sista tiden har kommit, men Jesus säger uttryckligen att detta inte betyder att slutet har kommit.
  • Jesus beskriver dessa katastrofer som ”början på födslovåndorna” vilket antyder att de kommer att öka i kraft och bli allt tätare ju närmare ”förlossningen”, slutet, vi kommer.
 • Var på er vakt! Man skall utlämna er åt domstolar och misshandla er i synagogor, och ni kommer att ställas inför landshövdingar och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem. Men först måste evangeliet predikas för alla folk. När man för bort er och utlämnar er, så gör er inte bekymmer för vad ni skall säga. Vad som ges er i den stunden skall ni tala. Det är inte ni som då talar, utan den helige Ande.
  • Jesus förbereder sina lärjungar på att de kommer att få utstå mycket lidande om de bekänner sig till honom, men att de inte ska bekymra sig om detta eftersom den helige Ande kommer att bistå dem.
   • Ett exempel på detta finner vi i Apg 4:1–22 där Petrus och Johannes grips och får stå till svars för sin tro på Jesus inför det judiska ledarskapet.  Petrus fylls av den helige Ande och levererar ett mycket frimodigt svar!
  • Innan Jesus kommer tillbaka så måste evangeliet predikas för alla folk”. Detta uppdrag kvarstår även under förföljelse och lidande och inte desto mindre under lugnare förhållanden.
 • En bror kommer att utlämna sin bror till att dödas, en far sitt barn, och barn skall sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem. Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.
  • Jesus förbereder sina lärjungar på att förföljelserna inte bara kommer att komma från myndigheter utan även från nära släktingar.
  • Det räcker med en snabb sökning på internet för att förstå att död och förföljelse har varit och än idag är en konstant ingrediens i det kristna lärjungaskapet.
  • Det sägs att det har dött fler kristna för sin tro under 1900-talet än under alla tidigare århundraden tillsammans.
 • När ni ser ’förödelsens styggelse’ stå där han inte skulle stå – den som läser detta bör noga lägga märke till det – då skall de som bor i Judeen fly bort till bergen.
  • Hittills har Jesus undervisat om hur det kommer att vara för de kristna innan den sista tiden. Nu börjar Jesus gå in på hur det kommer att vara under den sista tiden.
  • Är det Jesus som säger ”den som läser detta” eller är det evangelisten Markus som har lagt dit detta i efterhand?
   • Om det är Markus som har skrivit till detta så är det en hänvisning till de som lever i den sista tiden och läser Markusevangeliet.
   • Om det är Jesus som säger detta så är det troligtvis en hänvisning till åhörarna att läsa Daniel, en bibelbok som Jesus citerar ifrån.
  • Uttrycket ”förödelsens styggelse” kommer från Daniel 11:31 och syftar på en sådan förödande orening av templet att det överges.
   • I Daniels bok syftar detta först och främst på när den syrisk-grekiske kungen Antiochus Epiphanes år 167 f.Kr. reste ett altare inuti Jerusalems tempel och där på offrade en gris till den grekiske guden Zeus. Inte nog med det, han gjorde också om Guds tempel till en bordell.
    • Denna händelse ledde till ett judiskt uppror som slutade med att judarna återtog sitt land och renade templet. Detta firas än idag under namnet Hanukkah eller Ljushögtiden.
   • Den ”förödelsens styggelse” som Jesus pratar om är Antikrist som kommer att sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud.
    • Paulus skriver: ”Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.” (2 Thess 2:3-4).
    • Eftersom det för tillfället inte finns något tempel i Jerusalem så måste det antingen först byggas upp eller så betyder tempel församlingen (1 Kor 3:16–17, 2 Kor 6:16–7:1, Ef 2:21).
   • Enligt min enkla tolkning så symboliserar templet Kristi kropp dvs församlingen. Jag tror alltså inte att den här texten nödvändigtvis innebär att Jerusalems tempel rent fysiskt kommer att byggas upp igen. Jag tror även att en s.k. ”kristen” ledare kommer att göra sig till huvud över församlingen och kalla sig själv för ”gud” eller någon slags ny ”Messias” (Jesus är ju Gud). Jag tror även att han kommer att införa någon slags ”bordell” i församlingen och hålla på någon form av otukt i församlingen.
    • En del tror att denne Antikrist är påven eftersom han är “huvud” för Romersk Katolska Kyrkan och använder uttrycket ”Kristi ställföreträdare” och även ”Guds ställföreträdare” om sig själv. År 2012 blev titeln officiellt sett påvens titel nummer två, näst efter påvens första titel som är ”Roms biskop”. Problemet med denna teori är att påven har använt denna titel frekvent åtminstone ända sedan 1200-talet och eftersom ”förödelsens styggelse” enligt Jesus skulle vara början på den sista tiden så borde ju i så fall den sista tiden ha börjat för länge sen.
  • År 66, när de romerska arméerna började kriga mot judiska upprorsmän, så mindes många kristna dessa Jesu ord och flydde till bergen i Jordanien vilket ledde till att de undslapp Jerusalems och templets förstörelse år 70.
 • Falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse.
  • När Jesus väl kommer tillbaka kommer ingen, absolut ingen, kunna missa att det är Jesus! Så om någon annan påstår sig vara Messias så ska vi inte lyssna på honom, även om han gör under och tecken.
   • Det är fullt möjligt för en kristen att bli lurad att tro på en falsk Messias om man inte är på sin vakt, annars hade Jesus inte varnat för det upprepade gånger.
   • Det är lätt att låta sig själv bli förförd av en person som gör tecken och under, men man måste alltid vara på sin vakt och kritiskt granska vad personen undervisar.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

15 De kom till Jerusalem, och Jesus gick in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde och köpte. Han slog omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor, 16 och han tillät inte att man bar på något över tempelplatsen. 17 Han undervisade dem och sade: ”Är det inte skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk? Men ni har gjort det till ett rövarnäste.” 18 När översteprästerna och de skriftlärda hörde detta, försökte de finna ett sätt att röja honom ur vägen. Ty de var rädda för honom, eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. 19 Så snart det blev kväll lämnade han staden. 

 • Tempelplatsen
  • Tempelområdet var uppdelat i olika avdelningar:
   • Den yttre förgården där alla kunde vistas, även hedningar, icke-israeliter.
   • Kvinnornas förgård var till för alla israeliter.
   • Männens förgård var endast till för män. Hedningar och kvinnor fick inte vistas där.
   • Prästernas förgård var endast till för präster.
 • Han slog omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor, och han tillät inte att man bar på något över tempelplatsen.
  • Malaki profeterar om att Herren ska komma till sitt tempel, men att det inte kommer att bli någon trevlig upplevelse, utan istället en dom över de som vränger rätten för främlingen (Mal 3:1-5).
  • Istället för att fungera som ett bönehus för alla folk så hade tempelområdet blivit en marknadsplats och en genomfartsled.
   • För pilgrimer som kom till Jerusalem långväga ifrån fanns möjligheten att köpa offerdjur på plats. Men eftersom de inte tilläts att handla med romerska mynt (de hade hednabilder på sina mynt), tvingades folk att växla pengar mot höga växelkurser.
    • Detta skapade en kommersialisering av folks längtan att få möta Gud vilket upprörde Jesus.
    • På det område som var tänkt att hedningarna (icke-israeliter) skulle få möjlighet att be till Gud fanns nu istället en marknadsplats för offerdjur.
   • För att slippa gå runt tempelområdet tog en del människor en genväg genom hedningarnas förgård. Dessa stoppar Jesus eftersom det förhindrar tempelområdet att vara en böneplats.
 • Är det inte skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk? Men ni har gjort det till ett rövarnäste.
  • Jesus citerar Jesaja 56:7 och Jeremia 7:11.
   • Jesus undervisar folket att Jerusalems tempel är tänkt att fungera som en ”böneplats” och att ”alla folk” ska få tillgång till templet.
  • I Gamla Testamentet valde Gud ut Israel för att genom dem visa resten av världen vem han är. När de andra folken fick höra talas om Guds storhet kunde de komma till templet i Jerusalem för att lära känna Gud.
   • Gud gav Abraham ett löfte om att alla folk skulle bli välsignade genom honom (1 Mose 12:1-3).
   • Gud sa till Israel att hela jorden tillhör Gud och att Israels folk ska fungera som Guds präster (2 Mose 19:5-6).
   • Jesaja profeterade om att alla folk skall strömma till Jerusalems tempel för att lära sig om Gud (Jes 2:1-3).
   • När Salomo invigde templet i Jerusalem bad han en bön om att Gud skulle höra alla främlingar som kommer till Jerusalem för att be (1 Kung 8:41–43).
  • På samma sätt som man på avstånd kunde se fikonträdets gröna blad och därmed förvänta sig god frukt, så skulle templet i Jerusalem fungera som en plats dit alla världens folk kunde komma för att få möta Israels Gud.
   • Om man tolkar Jesus tempelrensning i ljuset av fikonberättelsens inramning så ser vi att templet på avstånd såg ut att bära god frukt men att när Jesus kom närmare såg han en marknadsplats istället för en böneplats.
    • På samma sätt som att fikonträdet inte fick någon framtida frukt så kommer även templet att sluta bära frukt.
    • Templet förstördes av romarna år 77 e.Kr. och har sen dess inte byggts upp igen.

 
Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.