Vad säger Bibeln om tidstecken?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

Tidstecken är de händelser som signalerar att en ny tid är nära förestående. I samband med Jesu födelse var exempelvis jungfrufödseln och stjärnan som visade de vise männen vägen till Jesus ett tidstecken. Några av de tidstecken som, ju frekventare de blir, signalerar Jesu återkomst är falska Messiasgestalter, rykten om krig, hungersnöd, jordbävningar, förföljelse av kristna, falska profeter, laglöshet, global …

Vad säger Bibeln om Herrens dag?

Christian MölkBibelsamtal 3 Comments

”Herrens dag”, även känt som ”den yttersta dagen”, ”den dagen” och ”Kristi dag”, är den domens dag då Herren Gud griper in i historien för att genom olika handlingar döma synden i Israel och i världen samt upprätta de troende. Gud kan göra allt detta eftersom han kontrollerar naturen, krigar för sitt folk och lägger sig i mänskliga angelägenheter. Herrens …