Jesu återkomst

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalNär Jesus första gången kom till jorden kom han som den lidande tjänaren som föddes i ett fattigt stall i en obetydlig och liten familj. Efter sin död och uppståndelse for Jesus upp till himlen och sitter just nu på sin Faders högra sida. I slutet av den yttersta tiden kommer Jesus att återvända till jorden som Herre och Konung för att frälsa de troende, uppväcka de döda, döma synden och upprätta sitt rike. Fram till dess uppmanas alla troende att förbereda sig inför hans återkomst genom att hålla sig vaken, helga sig, sprida Guds rike, hålla ut om det blir lidanden, samt fira nattvard. Exakt när Jesus kommer tillbaka går inte att veta, men det går att ana när det börjar närma sig.

Bibelord

11 De sade: ”Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen.”” (Apg 1:11)

30 Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.” (Matt 24:30)

26 Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess han kommer.” (1 Kor 11:26)

10 och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda: Jesus, som räddar oss från den kommande vredesdomen.” (1 Tess 1:10)

12 Och må Herren låta er växa och överflöda i kärleken till varandra och till alla, liksom vi i vår kärlek till er. 13 Så ska han styrka era hjärtan och göra dem fläckfria i helighet inför vår Gud och Far när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga.” (1 Tess 3:12–13)

och låter er som plågas få lindring tillsammans med oss. Det sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. De ska straffas med evigt fördärv, skilda från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, 10 när han kommer på den dagen för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Och ni har trott det vittnesbörd vi gav er.” (2 Tess 1:7–10)

28 så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.” (Heb 9:28)

Ha därför tålamod, bröder, tills Herren kommer. Se hur bonden tåligt väntar på jordens dyrbara skörd tills den fått höstregn och vårregn. Ha också ni tålamod och styrk era hjärtan, för Herrens ankomst är nära.” (Jak 5:7–8)

28 Ja, kära barn, förbli nu i honom, så att vi kan ha frimodighet när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer.” (1 Joh 2:28)

Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig.” (1 Pet 1:7)

32 Men den dagen eller stunden känner ingen – inte änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.” (Mark 13:32)

31 När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron. 32 Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna.” (Matt 25:31–32)

10 Men först måste evangeliet predikas för alla folk.” (Mark 13:10)

Samtalsfrågor

  1. När tror du att Jesus kommer tillbaka?
  2. Hur kan Jesu återkomst vara synlig för alla på jorden?
  3. Hur förbereder man sig inför Jesu återkomst?
  4. Varför dröjer Jesus med att komma tillbaka?
  5. Hur påskyndar vi Jesu återkomst?

Fler intressanta bibelord

Upp 16:15, 1 Tim 6:14, Tit 2:13, 1 Tess 5:1–2, Upp 1:7, Matt 24:31, Joh 5:28–29, 1 Tess 4:16, 2 Tim 4:8, 1 Pet 5:4, 1 Tim 6:14, Sak 14:4, Upp 19:11–16, Dan 7:13–14, Fil 3:20, Apg 3:20–21

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.