Vad säger Bibeln om Antikrist?

Christian MölkBibelsamtal 2 Comments

BibelsamtalExakt hur man ska förstå Antikrist är oerhört svårtolkat, men Bibeln ger oss några ledtrådar. En vanlig tolkning är att i den yttersta tiden kommer Antikrist att träda fram som en ensam ledare över alla världens länder. Antikrist kommer att försöka tvinga in alla i ett ekonomiskt system samt kommer att leda världen in i en svår tid som präglas av krig, svält, död, förföljelse och naturkatastrofer. Antikrist kommer att på olika sätt härma Gud och på så sätt bedra många, exempelvis genom att ingå i en ohelig treenighet beståendes av Satan, Antikrist och den falske profeten. Antikrist kommer eventuellt att bli dödligt sårad efter halva sin regeringstid, men bli mirakulöst helad av Satan, vilket kommer att leda till att världen blir så förtrollad av Antikrist att de börjar tillbe honom som en gud. Tack vare detta börjar Antikrist öppet häda Gud, förfölja kristna och sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Denna ”förödelsens styggelse” kommer att inleda den yttersta tidens sista svåra år. ”Förödelsens styggelse” är ett uttryck från Daniels bok som ursprungligen syftar på när den syrisk-grekiske kungen Antiochus Epiphanes år 167 f.Kr. offrade en gris till den grekiske guden Zeus på ett altare i Jerusalems tempel. Denna händelse ledde till ett judiskt uppror som slutade med att judarna återtog sitt land och renade templet (detta firas än idag under namnet Hanukkah/Ljushögtiden). Antikrist kommer till slut att besegras av Jesus själv och slängas levande i eldsjön.

Bibelord

1 Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och tio kronor på sina horn, och hädiska namn på sina huvuden. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor auktoritet. Ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det. De tillbad draken för att han hade gett sin makt åt vilddjuret, och de tillbad vilddjuret och sade: ”Vem är som vilddjuret? Vem kan strida mot det?” Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick rätt att fortsätta i fyrtiotvå månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans boning, dem som bor i himlen. Och vilddjuret fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat. Du som har öron, hör: 10 Om någon ska gå i fångenskap, då går han i fångenskap. Om någon ska dödas med svärd, då dödas han med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.” (Upp 13:1–10)

Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.” (2 Tess 2:3–4)

16 Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er? 17 Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt, och det templet är ni.” (1 Kor 3:16–17)

18 Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här.” (1 Joh 2:18)

22 Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen.” (1 Joh 2:22)

och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen.” (1 Joh 4:3)

Det finns ju många bedragare som har gått ut i världen, de som inte bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet. Sådan är Bedragaren, Antikrist.” (2 Joh 7)

Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst.” (2 Tess 2:8)

Samtalsfrågor

  1. Vad betyder ordet ”antikrist”?
  2. Vad är det för skillnad på ”antikrist” och ”Antikrist”?
  3. Närmar vi oss en världsregering?
  4. Är ”templet” församlingen eller ett nybyggt tempel i Jerusalem?
  5. Hur kommer Antikrist kunna lura hela världen?
  6. Behöver vi kristna vara rädda för Antikrist?

Fler intressanta bibelord

Upp 13:16–18, Upp 19:11-21, Matt 24:15–31, 2 Tess 2:1–12, Dan 7-8, Dan 11-12

Comments 2

  1. Den laglöse ska träda fram, och avfallsmänniskan pratas det om. Alltså de människor som utger sig för att vara Gud o ta Hans plats och tillbe den onde genom sina val och sitt ställningstagande kort och gott. Antikrist kommer inte ÖPPET träda fram, så gör aldrig djävulen, den typen av ande finns överallt, och den anden lisom alla demoner verkar genom människor, bl.a inom islam.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.