Jesaja 6:1-13 – Profeten Jesajas kallelse

1I det år då kung Ussia dog, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. 2Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. 3Och den ene ropade till den andre: ”Helig, helig, …

Vad säger Bibeln om himlen?

Himlen är Guds heliga boning där Guds perfekta vilja råder och där Gud har sin tron och tillbes av änglar dygnet runt. Himlen är full av Guds ljus, glädje och frid, och det finns ingen död, sorg, synd, gråt eller plåga. Tack vare Jesu död på korset kommer troende från alla jordens länder och folk få ärva himlen och uppstå …