Vad säger Bibeln om den yttersta tiden?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalDen ”sista” tiden är tiden mellan Jesu himmelsfärd och Jesu återkomst. Den ”yttersta” tiden, även känt som ”den stora vedermödan”, är de sista åren i den sista tiden. Hela den sista tiden kommer att präglas av falska Messiasgestalter, rykten om krig, hungersnöd, jordbävningar, förföljelse av kristna, falska profeter, laglöshet och global mission. Dessa tidstecken kommer att bli allt vanligare och allt frekventare ju närmare Jesu återkomst vi kommer. Det är mycket svårt att veta exakt hur den yttersta tiden kommer att vara eftersom det för det första inte har hänt än och för det andra beskrivs genom ett apokalyptiskt symboliskt språkbruk. En vanlig tolkning av Uppenbarelseboken och Daniels bok är att i den yttersta tiden kommer Antikrist att träda fram som en ensam ledare över alla världens länder. Antikrist kommer att försöka tvinga alla in i ett ekonomiskt system samt kommer att leda världen in i en förfärligt svår tid präglat av krig, svält, död, förföljelse och naturkatastrofer. Denna stora vedermöda kommer att, om man tolkar profeten Daniel bokstavligt, vara 7 år för att sen avslutas genom att Jesus kommer tillbaka till jorden.

Bibelord

15 När ni ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – läsaren bör förstå det rätt – 16 då måste de som är i Judeen fly upp i bergen. 17 Den som är på taket ska inte gå ner för att hämta något från sitt hus, 18 och den som är på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. 19 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 20 Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten, 21 för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. 22 Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. 23 Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24 Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt det till er i förväg. 26 Om de säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. 27 För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när Människosonen kommer. 28 Där liket ligger, där samlas gamarna. 29 Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter ska skakas. 30 Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.” (Matt 24:15–31)

Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.” (2 Tess 2:3–4)

16 Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666.” (Upp 13:16–18)

11 Från den tid då det dagliga offret avskaffas och förödelsens styggelse ställs upp ska det gå 1 290 dagar. 12 Salig är den som håller ut och når fram till 1 335 dagar.” (Dan 12:11-12)

Samtalsfrågor

  1. Ska man tolka Uppenbarelseboken och Daniels bok symboliskt eller bokstavligt?
  2. Hur förbereder man sig inför den yttersta tiden?
  3. När tror du att den yttersta tiden börjar?
  4. Vad kommer att hända under den yttersta tiden?
  5. Hur klarar man att behålla sin tro på Jesus under den yttersta tiden?
  6. Hur vet vi när Jesus kommer tillbaka?

Fler intressanta bibelord

Dan 7-12, Mark 13, 1 Kor 3:16–17, 2 Kor 6:16–7:1, Ef 2:21, Uppenbarelseboken

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.