Helge Åkeson

Christian MölkKristna porträtt Leave a Comment

Helge Åkeson föddes 1831 i Hult utanför Helsingborg och levde tills han dog 1904. Helges far var lantbrukare till yrket och familjen hade det gott ställt. I hemmet fanns det en stor kyrkobibel som den lille Helge brukade ge utlopp för sin stora läslust på. När fadern såg sin sons stora intresse för Bibeln uppmanade han honom att inte enbart …

Den arianska striden

Christian MölkKristna porträtt, Kyrkohistoria 1 Comment

Den arianska striden startade när prästen Arius (256-336) från Libyen började predika att ”om Fadern födde Sonen då hade han som föddes en begynnelse och således fanns det en tid då Sonen inte fanns”. Detta argument fick starkt fäste i Romarriket och Athanasius (296-370), biskop Alexander av Alexandrias (250-326) assistent, bestämde sig för att kämpa emot eftersom det gick emot …

Thomas

Christian MölkBibelpersoner, Kristna porträtt Leave a Comment

Thomas tvivlade mest, men gick längst Thomas var den som tvivlade mest, men när han väl fick möta den uppståndne Jesus var han även den som gick längst för Jesus, eller snarare seglade längst för Jesus. Enligt traditionen så fanns det en judisk bosättning vid kusten i södra Indien dit aposteln Thomas seglade. Jesus hade ju befallt apostlarna att gå …

Petrus

Christian MölkBibelpersoner, Kristna porträtt Leave a Comment

När Petrus börjar sitt lärjungaskap heter han Simon, är cirka 30 år och väldigt energisk, impulsiv och instabil. Efter att ha vandrat ett par år med Jesus och även blivit fylld med den helige Ande så har han utvecklats till en stabil förkunnare och ledare för de kristna. Fiskare Petrus bodde i den lilla fiskarbyn Kfar Nahum vid Kinnereths sjö …

Johannes

Christian MölkBibelpersoner, Kristna porträtt Leave a Comment

Johannes verkar tidigt ha varit religiöst intresserad, för vid sidan av sitt fiskeri så var han tidigt en av Johannes Döparens lärjungar och bytte sen till att följa Jesus. Arg och ohelig Tills sin karaktär och personlighet verkar Johannes till en början ha haft ett häftigt och okontrollerat humör. Exempelvis frågar han Jesus i vrede om inte Jesus kan kalla …

Johannes Döparen

Christian MölkBibelpersoner, Kristna porträtt Leave a Comment

Som så ofta när Gud ska starta ett nytt skede i historien så börjar det med att ett par inte kan få barn! Johannes föräldrar; prästen Sakarias och Elisabet, kan inte få barn men får ett besök av ängeln Gabriel som säger att de ska få en son som ska vara den “Elia” som profeten Malaki profeterar om. Johannes uppdrag …

De pietistiska Karolinerna

Christian MölkBlogg, Den svenska kyrkan, Kristna porträtt, Kyrkohistoria Leave a Comment

År 1699 drabbades Sverige av ett tvåfrontskrig mot Danmark, Polen-Sachsen och Ryssland. Vid 18 års ålder besegrar den svenske kungen Karl XII ryssarna vid Narva genom ett överraskningsanfall som leder till tusentals döda ryssar. Det första slaget präglades av både slakt och seger och kom för alltid att vara ett starkt minne för de svenska soldaterna. Mången karolin tackade Gud …

John Calvin och staden Genève

Christian MölkKristna porträtt Leave a Comment

John Calvin (1509-1564) var en fransk teolog som var väldigt aktiv strax efter Martin Luthers reformation. Calvin var en nytänkare i reformationens Europa och bröt således med Katolska Kyrkan. Han blev förföljd i Frankrike och flydde till den schweiziska staden Genève. Calvin var inte bara en känd teolog, han var även en pastor som ofta predikade i kyrkor runt om …

Greve Zinzendorf

Christian MölkKristna porträtt, Kyrkohistoria 1 Comment

Nikolaus Zinzendorf föddes i Dresden år 1700 och växte upp med en pietistisk uppfostran. Eftersom Zinzendorf skulle bli greve så småningom så skickades han som ung man ut på en bildningsresa i Europa. När Zinzendorf kom till Düsseldorf såg han en målning av Domenico Feti som föreställer en lidande Jesus med orden ”Allt detta har jag gjort för dig. Vad …

Martin Luther

Christian MölkKristna porträtt Leave a Comment

Martin Luther föddes i Tyskland 1483 och dog 1546. Under de åren hann han med att starta en förändring som var minst lika betydelsefull som Columbus upptäckt av Amerika. Men Martin Luthers spännande resa börjar på riktigt när han år 1505 är nära att träffas av blixten och livrädd ber för sitt liv till helgonet S:t Anna. Martin lovar förtvivlat …