Helge Åkeson

Christian Mölk Kristna porträtt Leave a Comment

Helge Åkeson föddes 1831 i Hult utanför Helsingborg och levde tills han dog 1904. Helges far var lantbrukare till yrket och familjen hade det gott ställt. I hemmet fanns det en stor kyrkobibel som den lille Helge brukade ge utlopp för sin stora läslust på. När fadern såg sin sons stora intresse för Bibeln uppmanade han honom att inte enbart …

Den arianska striden

Christian Mölk Kristna porträtt, Kyrkohistoria Leave a Comment

Den arianska striden startade när prästen Arius (256-336) från Libyen började predika att ”om Fadern födde Sonen då hade han som föddes en begynnelse och således fanns det en tid då Sonen inte fanns”. Detta argument fick starkt fäste i Romarriket och Athanasius (296-370), biskop Alexander av Alexandrias (250-326) assistent, bestämde sig för att kämpa emot eftersom det gick emot …

Thomas

Christian Mölk Bibelpersoner, Kristna porträtt Leave a Comment

Thomas tvivlade mest, men gick längst Thomas var den som tvivlade mest, men när han väl fick möta den uppståndne Jesus var han även den som gick längst för Jesus, eller snarare seglade längst för Jesus. Enligt traditionen så fanns det en judisk bosättning vid kusten i södra Indien dit aposteln Thomas seglade. Jesus hade ju befallt apostlarna att gå …

Petrus

Christian Mölk Bibelpersoner, Kristna porträtt Leave a Comment

När Petrus börjar sitt lärjungaskap heter han Simon, är cirka 30 år och väldigt energisk, impulsiv och instabil. Efter att ha vandrat ett par år med Jesus och även blivit fylld med den helige Ande så har han utvecklats till en stabil förkunnare och ledare för de kristna. Fiskare Petrus bodde i den lilla fiskarbyn Kfar Nahum vid Kinnereths sjö …

Johannes

Christian Mölk Bibelpersoner, Kristna porträtt Leave a Comment

Johannes verkar tidigt ha varit religiöst intresserad, för vid sidan av sitt fiskeri så var han tidigt en av Johannes Döparens lärjungar och bytte sen till att följa Jesus. Arg och ohelig Tills sin karaktär och personlighet verkar Johannes till en början ha haft ett häftigt och okontrollerat humör. Exempelvis frågar han Jesus i vrede om inte Jesus kan kalla …

Johannes Döparen

Christian Mölk Bibelpersoner, Kristna porträtt Leave a Comment

Som så ofta när Gud ska starta ett nytt skede i historien så börjar det med att ett par inte kan få barn! Johannes föräldrar; prästen Sakarias och Elisabet, kan inte få barn men får ett besök av ängeln Gabriel som säger att de ska få en son som ska vara den “Elia” som profeten Malaki profeterar om. Johannes uppdrag …