Jesus och Tomas

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Johannes 20:24-29 Introduktion: Berättelsen om Jesus och Tomas understryker vikten av tro och de välsignelser som kommer av att tro utan att se. Vi lär oss att tvivel är en naturlig del av tron, men att Jesus är tålmodig och villig att ge oss det vi behöver för att tro. Den här berättelsen uppmuntrar de troende att lita på …

Thomas

Christian MölkBibelpersoner, Kristna porträtt Leave a Comment

Thomas tvivlade mest, men gick längst Thomas var den som tvivlade mest, men när han väl fick möta den uppståndne Jesus var han även den som gick längst för Jesus, eller snarare seglade längst för Jesus. Enligt traditionen så fanns det en judisk bosättning vid kusten i södra Indien dit aposteln Thomas seglade. Jesus hade ju befallt apostlarna att gå …

Markus 3:13-19 – De tolv utses

Christian MölkMarkus Leave a Comment

Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig dem som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg tolv som han kallade apostlar. De skulle vara hos honom, och han skulle sända ut dem att predika och de skulle ha makt att driva ut onda andar. Han utsåg dessa tolv: Simon, som han gav namnet Petrus, …