Pastor Christian Mölk | Johannes Döparen
Currently viewing the tag: "Johannes Döparen"

1 När Jesus hade gett sina tolv lärjungar alla dessa föreskrifter, gick han därifrån för att undervisa och predika i deras städer. 2 Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar 3 och frågade honom: ”Är du den som skulle komma, eller skall vi vänta på någon annan?” 4 Jesus svarade dem: ”Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: 5 Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. 6 Och salig är den som inte tar anstöt av mig.”

 1. 2 Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar.
  1. Matteus berättar i kapitel 14 att Johannes Döparen fängslades på grund av att han kritiserade kung Herodes Antipas på grund av dennes syndiga beteende. Herodes hade nämligen skilt sig från sin fru för att istället gifta sig med sin brors fru Herodias, något som gruvligen retade upp Herodes första frus far som anföll och besegrade Herodes i strid. Herodes begick så småningom självmord efter att först ha anklagats för förräderi av sin bror och blivit landsförvisad till den romerska provinsen Gallien.
   1. Vi vet inte exakt hur länge Johannes satt i fängelse innan han avrättades, men forskare spekulerar i allt från några veckor upp till ett helt år. Att sitta så länge i ett fängelse i Mellanöstern för 2000 år sedan måste onekligen ha inneburit ett enormt lidande för Johannes Döparen.
   2. Precis som Johannes Döparen så ska även vi kristna idag kritisera den politiska maktens omoral och orättfärdiga leverne och styrande.
  2. Om nu Jesus verkligen är den han säger att han är och om Guds rike verkligen har kommit, varför hjälper då inte Jesus sin kusin Johannes Döparen som ju sitter i fängelse? Detta är viktiga existentiella frågor som vi säkerligen alla vid något tillfälle i livet har ställt till Gud. Varför ser vi inte mer av Gud? Varför botar inte Jesus alla sjukdomar? Varför hjälper inte Jesus mig i mitt lidande?
 2. Han sände då bud med sina lärjungar
  1. Det finns en möjlighet att Johannes egentligen inte själv behövde svaren på den fråga han skickade med sina lärjungar utan att han ställde frågan för lärjungarnas skull. Nu när Johannes satt i fängelse och snart skulle dö så ville han att hans lärjungar skulle börja ansluta sig till Jesus istället (Joh 3:30).
 3. ”Är du den som skulle komma, eller skall vi vänta på någon annan?”
  1. Trots att Johannes var den Elia som skulle föregå Messias (Matt 11:14) samt att han själv har konstaterat att Jesus är ”Guds lamm” (Joh 1:29), så verkar Johannes plötsligt börja tvivla på Jesus.
  2. Förmodligen började Johannes tänka och fundera väldigt mycket när han satt i fängelset; ”Om jag är Messias förelöpare och Jesus är Messias, varför sitter jag då i fängelse?” Borde inte Guds rike nu börja etableras när Messias ju äntligen ha kommit?
  3. Det fanns många judar på Jesu tid som förväntade sig att när Messias kom så skulle han med våld köra ut de ockuperande romarna, återupprätta Israel som ett rike igen och inta tronen som Israels nye kung (Joh 6:14–15, Apg 1:6). Kanske förväntade sig även Johannes Döparen något liknande från Jesus och blev därmed besviken när han satt i fängelse och Jesus fortfarande inte hade varken kört ut romarna, börjat återupprätta Israel som en nation igen eller ens räddat Johannes ur fängelset.
  4. Kanske började Johannes Döparen tvivla på sin egen roll som Messias förelöpare i och med att han började tvivla på om Jesus verkligen var Messias. Om inte Jesus var Messias så var ju Johannes Döparen en falsk profet.
  5. Kanske var Johannes missnöjd över att höra hur mycket gott Jesus gjorde på andra ställen samtidigt som han själv led i fängelset.
   1. Jag tror att många kristna idag känner igen sig i dessa känslor. Man hör om hur mycket Gud gör i andra länder; helanden, mirakler, enorma väckelser, osv. Men här hemma händer det ju ingenting!?
   2. Jesus svar till Johannes blir därför en försäkran om att Gud faktiskt gör ganska mycket, även om det inte ser ut exakt så som Johannes önskade.
 4. 4 Jesus svarade dem: ”Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: 5 Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap.
  1. Jesus hjälper inte Johannes ut ur fängelset men han hjälper honom med de tvivel som Johannes hade börjat få. Jesus är verkligen Messias och Guds rike har verkligen kommit. Att Johannes ändå får fortsätta lida betyder inte att Johannes är en falsk profet. Vi kanske inte alltid får svar på lidandes dilemma, men vi ska ändå fortsätta tro på Jesus.
   1. På sätt och vis så är Johannes Döparens situation väldigt likt det Daniels vänner upplevde när de kastades i den brinnande ugnen (Dan 3). De vägrade att böja sig inför någon annan än Gud, oavsett om Gud skulle rädda dem eller inte. Gud räddade Daniels vänner men inte Johannes Döparen. Det viktiga är att tro på Gud oavsett om man blir räddad eller inte.
  2. Johannes Döparen kanske förväntade sig att Jesus skulle starta en stor politisk förändring som resulterade i ett fritt Israel med Jesus som kung. När Jesus inte gjorde allt detta så blev förmodligen Johannes besviken, framförallt eftersom han själv ju satt i fängelse, och började därmed tvivla på om Jesus verkligen var Messias. Men det var inte Jesus det var fel på, det var Johannes förväntningar det var fel på. Istället för att starta en politisk förändring så gick Jesus runt och mötte små enkla människors problem. Även om alla dessa mirakler var fantastiska, så utfördes de ändå bland fattiga, sjuka och utstötta människor. Den stora samhällsförvandlig som många ville se uteblev.
   1. Men Jesus svar till Johannes visar att Guds rike sprids till just dessa; de små, de sjuka, de fattiga, de utstötta (Matt 11:25, Matt 25:31-46).
   2. Guds rike kanske till en början ser väldigt litet och futtigt ut, men allteftersom så växer det och blir bara större och större och snart har Guds rike spridits till hela världen (Matt 13:31-32).
   3. Jesus kunde ha sökt sig till de finare kvarteren i Jerusalem och gjort mirakler bland de religiösa och politiska ledarna. Då hade han säkert blivit accepterad som deras Messias och vunnit framgång och kunnat etablera Israel som politisk nation igen. Men Jesus spred inte Guds rike på detta sätt, han gick istället till byarna och sökte upp individer, han helade fattiga sjuka och han kritiserade det religiösa och politiska ledarskapet.
    1. På samma sätt bör även vi idag söka oss till de fattiga, sjuka och utstötta i samhället och förkunna och praktisera evangelium för dessa människor. Att hjälpa en ensam och obetydlig människa som har det svårt är inte futtigt, det är själva kärnan i Guds rike.
    2. Helande.
  3. När Jesus svarar Johannes på detta sätt så förstår Johannes att Messias och Guds rike verkligen är här. Johannes kan nämligen sin Bibel och vet att det i Jesaja 35:5-6 står: ”5 Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. 6 Den lame skall hoppa som en hjort, den stummes tunga skall jubla. Ty vatten skall bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken.
   1. Johannes Döparen visste vad som stod i Bibeln och när Jesus berättar detta för honom så vet han direkt vad det handlar om. På samma sätt bör även vi idag lära oss Bibeln och veta vad det står.
 5. 6 Och salig är den som inte tar anstöt av mig.
  1. Många av dem som hörde Jesus ville att han skulle befria Israel och köra ut romarna, och många av dessa hade svårt att acceptera att Jesus inte hade för avsikt att göra detta.
   1. När Jesus rider in i Jerusalem så ropar folket ”Hosianna!” och hyllar Jesus som en kung av folket, men när de så småningom inser att han inte alls har kommit för att köra ut romarna, så ropar de istället ”korsfäst honom!” (Mark 11:1-11, Mark 15:12-13).
  2. Jesus menar att de som valde att ändra sina förutfattade meningar om Jesus och istället acceptera det som Jesus sa, de skulle bli ”saliga”.
   1. Ju längre man lever ett liv tillsammans med Gud, desto mer påpekar den helige Ande att man behöver ändra sig, omvända sig och bli mer lik Jesus. Det är en naturlig del i det kristna livet och kallas vanligtvis för ”helgelse”, d.v.s. att man ”helgar sig”.
  3. De som inte kunde ändra sina uppfattningar ville hellre se ett nytt Israel än att acceptera Jesus som Messias.
   1. Ibland kan det tyvärr vara så att man har växt upp med en uppfattning som man tror är ”kristen”, men som egentligen inte stämmer överens med Bibeln. Då gäller det att ödmjukt ta tjuren vid hornen och fundera på om den uppfattningen behöver omvärderas, istället för att likt Paulus ”sparka mot udden” (Apg 26:14).

Copyright 2013 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 

Som så ofta när Gud ska starta ett nytt skede i historien så börjar det med att ett par inte kan få barn! Johannes föräldrar; prästen Sakarias och Elisabet, kan inte få barn men får ett besök av ängeln Gabriel som säger att de ska få en son som ska vara den “Elia” som profeten Malaki profeterar om. Johannes uppdrag skall vara att förbereda Israels folk på Messias snara ankomst, folket behöver omvända sig innan de får möta sin Messias. Elisabet var en släkting till Maria, Jesu mor, vilket alltså gör även Johannes och Jesus till släktingar.När Johannes växer upp så vistas han mycket ute i öde trakter och växte sig starkare i sin ande. Högst troligtvis så levde han ett liv som vi idag skulle jämföra med en ensam munks liv, Johannes bar kläder av kamelhår och livnärde sig på gräshoppor och honung. Cirka år 27, när Johannes är ute i öknen, så talar Gud till honom vilket leder till att Johannes börjar förkunna omvändelsens dop till syndernas förlåtelse”. Johannes gör precis det som profeten Jesaja profeterade om; “En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom!”

Johannes förkunnar

Resultatet av Johannes kraftiga och hårda förkunnelse är att de som lyssnar vill döpa sig som ett tecken på att de faktiskt omvänder sig. Johannes är kompromisslös i sin förkunnelse och är inte rädd för att skälla ut folkets religiösa ledare när de vill döpa sig, för Johannes menar att de bara hycklar. Att omvända sig handlar om att ångra sitt syndiga liv och vända tillbaka till Gud vilket oundvikligen leder till en konkret förändring av det liv man lever. Men trots Johannes hårda och kompromisslösa förkunnelse så blir han väldigt omtyckt av folket, de förstår att han är en profet och är faktiskt villiga att omvända sig. Många i folket börjar till och med tro att det är Johannes själv som är den utlovade Messias, men det är Johannes noga med att poängtera att han verkligen inte är, Johannes är bara den “Elia” som skulle komma innan Messias och förbereda folket för Messias ankomst.

Johannes och Jesus

När Johannes började förkunna så bodde Jesus i Nazareth och jobbade som snickare. Även om Johannes och Jesus var släktingar och jämngamla så hade de växt upp i varsin del av landet och kände knappt igen varandra när nu Jesus kommer ner till öknen för att också han döpa sig.

Men precis som med fariséerna så vill inte Johannes döpa Jesus men nu är det av en annan anledning. Om fariséerna var syndare som ville döpa sig utan att omvända sig så är Jesus istället syndfri men vill döpa sig som ett tecken på rättfärdighet. Om Johannes tidigare var hård och kompromisslös mot fariséerna så är han nu plötsligt väldigt mjuk och lättövertalad när han får möta Jesus och går villigt med på att göra vad än Jesus säger.

Johannes förstår att hans kusin Jesus är den som skall komma och inser att hans egen roll som “Elia”, den som förbereder Messias ankomst, nu kommer att minska samtidigt som Jesus kommer att bli större.

Johannes i fängelse

Johannes hårda förkunnelse leder inte bara till att många människor omvänder sig och döper sig, han lyckas också reta upp många! En av dem är kung Herodes, som Johannes kritiserar för att Herodes har gift sig med sin brors hustru. Herodes blir mycket, mycket arg och fängslar Johannes. Men samtidigt som Herodes är arg så inser han att Johannes är en profet och vill därför lyssna på hans förkunnelse.

När Johannes sitter i fängelset så ber han sina lärjungar att gå till Jesus och fråga om Jesus verkligen är den Messias som skulle komma. Kanske är Johannes rädd att han snart kommer att bli dödad av kungen och vill försäkra sig om att hans uppdrag som “Elia” nu är färdigt.

”Männen kom till Jesus och sade: ”Johannes Döparen har sänt oss till dig för att fråga om du är den som skulle komma eller om vi skall vänta på någon annan?” Just då botade Jesus många från sjukdomar, plågor och onda andar, och många blinda fick synen tillbaka. Han svarade dem: ”Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört: Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Och salig är den som inte kommer på fall för min skull.”” (Lukas 7:20–23)

Det Jesus gör är att be Johannes lärjungar berätta om de mirakel som Jesus precis hade utfört. Jesus vet nämligen att Johannes har läst profeten Jesaja som skriver att Messias skall utföra precis detta. Det var viktigt både för Johannes och för Jesus att de gjorde det som Gud hade sagt tidigare till profeterna, det blir nämligen en bekräftelse på att de kommer från Gud.

Johannes kan, tack vare Jesus svar, lugnt konstatera att hans eget uppdrag som “Elia” nu är utfört och färdigt. Johannes har gjort ett bra jobb och kan nu låta Jesus ta över. Inte så lång tid därefter så halshugger Herodes Johannes och den siste profeten dör som martyr. När Jesus får höra detta står det att han drog sig undan till en öde trakt för att få vara ensam.

Jesus om Johannes Döparen

Eftersom Johannes dog ungefär samtidigt som Jesus blev känd så trodde många att Johannes “ande” hade återuppstått i Jesus. Detta avfärdar naturligtvis Jesus och pratar istället om Johannes som den siste profeten.

Jesus bekräftar att Johannes Döparen var en profet men menar att Johannes var mer än en profet; Johannes var nämligen den Elia som skulle komma innan Messias. Om alla Gamla Testamentets profeter hade förutspått Messias ankomst så fick Johannes inte bara profetera om det, han fick även vara med och se det med egna ögon och fick själv vara en del i uppfyllelsen. Johannes levde alltså i slutet av lagens och profeternas tid men fick se himmelriket börja komma till jorden. Även om Johannes var den störste av profeterna så är den minste i himmelriket större än Johannes eftersom Guds rike och den messianska tiden är så otroligt mycket starkare än Gamla Testamentets tid.

Vad kan vi lära oss av Johannes Döparen?

En av de viktigaste lärdomarna är att när Johannes insåg att Jesus hade kommit så ville Johannes bli mindre samtidigt som Jesus blev större. Detta kan vi alla ta till oss!

I vår personliga relation med Jesus så behöver vårt eget ego bli mindre, så att vi slutar tro att allt i livet handlar om vår egen tillfredsställelse. Istället behöver vi ge Jesus större utrymme i våra liv, dels så att han kan förändra oss och dels så att han kan göra underverk genom oss.

En annan viktig lärdom är själva Johannes yttre! Vid en första anblick så verkar Johannes bete sig en aning galet med tanke på att han bodde ute i öknen, klädde sig i kamelhår och åt gräshoppor. Men detta var vanligt bland de fattigaste i Israel vid den här tiden. Så det Johannes gör är att han, som kom från en fin prästsläkt, identifierar sig med de fattiga genom att klä sig som dem och han äta som dem. Även vi idag kan ta lärdom av Johannes och börja identifiera oss själva mer med de fattiga i samhället och dela deras svåra vardag.

 

Copyright 2011 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
 Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Jesu namn hade nu blivit känt, och kung Herodes fick höra att det var Johannes Döparen som hade uppstått från de döda och att dessa krafter därför verkade i honom. En del sade att han var Elia, och andra att han var en profet, lik någon av profeterna. När Herodes hörde detta sade han: ”Johannes, han som jag har halshuggit, har uppstått.” Herodes hade nämligen låtit gripa och binda Johannes och sätta honom i fängelse för Herodias skull, hustru till hans bror Filippus. Henne hade Herodes gift sig med, men Johannes hade sagt till honom: ”Det är inte tillåtet för dig att ha din brors hustru.” Herodias hatade honom och ville döda honom, men hon kunde inte, eftersom Herodes hade respekt för Johannes. Han visste att Johannes var en rättfärdig och helig man och skyddade honom. Och när han hörde honom blev han många gånger villrådig. Ändå lyssnade han gärna på honom. Så kom en dag ett lämpligt tillfälle, när Herodes firade sin födelsedag och ställde till fest för sina stormän och överstar och de främsta männen i Galileen. Då kom Herodias dotter in och dansade, och Herodes och hans bordsgäster blev så förtjusta att kungen sade till den lilla flickan: ”Be mig om vad du vill, så skall du få det.” Han svor på det och sade till henne: ”Allt vad du ber om skall jag ge dig, ända till hälften av mitt rike.” Då gick hon ut och frågade sin mor: ”Vad skall jag be om?” Hon svarade: ”Johannes Döparens huvud.” Flickan skyndade in till kungen och bad: ”Jag vill att du genast ger mig Johannes Döparens huvud på ett fat.” Kungen blev mycket bedrövad över sin ed inför gästerna, men han ville inte avvisa henne. Han skickade därför genast i väg en bödel och befallde honom att bära fram Johannes Döparens huvud. Denne gick då och halshögg Johannes i fängelset. Och han bar fram hans huvud på ett fat och gav det åt den lilla flickan, och hon gav det åt sin mamma. Johannes lärjungar fick höra det, och de kom och tog hans döda kropp och lade den i en grav.

 • Kung Herodes
  • Herodes var egentligen inte ”kung” utan ”tetrark” eller ”landsfurste”, en lägre rang av ledare (Matt 14:1). Däremot ville han väldigt gärna bli kung, så detta kan vara en ironisk detalj som Markus lägger till.
   • Herodes styrde över Galiléen och Peréen och grundade staden Tiberias.
   • Denne Herodes var son till Herodes den store som mördade pojkarna i Betlehem (Matt 2:16).
 • Uppstått från de döda
  • Det verkar inte ha varit helt ovanligt att folk runtomkring Jesus trodde att han var en gammaltestamentlig profet som hade återuppstått (Matt 16:13-14, Luk 9:8).
 • Elia
  • Elia var en av de första och största profeterna i Gamla Testamentet (1 Kung 17-2, Kung 2).
  • Malaki profeterade om att Elia skulle dyka upp strax före Messias och bana väg för honom (Mal 3:1, 4:5-6).
   • Denna ”Elia-roll” får Johannes Döparen (Matt 11:14).
  • Elias lärjunge Elisa fick ”dubbel arvslott av Elias ande” när Elia dog, med andra ord: Elisa fick fortsätta Elias profetgärning men fick dubbelt så mycket av Guds kraft i sitt liv (2 Kung 2:9).
   • Det kan vara en förvrängd syn på detta som Herodes har angående att han tror att Johannes Döparen har uppstått i Jesus på liknande sätt som Elisa fick dubbel kraft när Elia dog.
  • En till likhet mellan Johannes Döparen och Elia är att den drottning som levde på Elias tid, Isebel, starkt influerade sin man kungen och försökte även mörda Guds profet Elia men misslyckades (1 Kung 19:2). Nu influerar Herodias sin make Herodes att mörda Johannes och lyckas.
 • En profet
  • Mose hade profeterat om att en profet lik Mose själv skulle komma (5 Mose 18:18-19).
   • En del trodde att Jesus var denna profet (Apg 3:22, 7:37).
 • Herodes hade respekt för Johannes.
  • Herodes verkar ha uppskattat Johannes Döparen och ansett honom vara en profet, men han lät däremot inte sitt liv bli påverkat av Johannes:
   • När Johannes Döparen hänvisade till Guds ord och kallade Herodes till förändring så lyssnade han inte (3 Mosebok 20:21).
   • När Herodias ville avrätta Johannes gick han till slut med på det.
   • Felet Herodes gjorde var att han inte förmådde sig att ge sig själv helhjärtat till Gud utan slets istället mellan sin respekt för Johannes och sin kärlek till sin fru. Eftersom han inte kunde bestämma vilket ben han skulle stå på vann till slut hans fru Herodias.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Johannes Döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Och hela Judeen och alla Jerusalems invånare kom ut till honom och bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade: ”Efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte ens värd att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag döper er med vatten, men han skall döpa er i den helige Ande.”

 • I öknen är ännu en koppling till profeten Jesaja som ju profeterat om att ”en röst ropar i öknen” (Jes 40:3).
 • Johannes förkunnade
  • Ordet ”förkunna” kommer från det grekiska ordet ”kerysson” och har betydelsen att ”proklamera ett budskap”.
  • En dåtida kung kunde exempelvis sända ut en härold att ”förkunna” att skatterna skulle höjas.
  • Johannes sänds ut av Gud att “förkunna” att det finns syndernas förlåtelse för de som omvänder sig och döper sig.
 • Omvändelsens dop
  • Ordet ”döpa” kommer från det grekiska ordet ”baptizo” och betyder ”sänka ned” eller ”omsluta”.
  • Att döpa genom nedsänkning i vatten var ingen nyhet för det judiska folket.
   • Vid den här tiden fanns det också sk ”mikveh” (reningsbad) där man av olika anledningar kunde doppa sig och på så sätt rituellt rena sig innan man exempelvis gick in i templet.
   • Nedsänkning i en mikveh ingick också i den procedur som krävdes för att en icke-jude skulle bli en del av det judiska folket.
  • Det nya i Johannes förkunnelse är att han nu vill att det judiska folket ska döpa sig och att det ska ske i samband med att de vänder tillbaka till Gud.
  • Dopet blev alltså det medel som Johannes använde för att förbereda det judiska folket för Messias ankomst.
 • Syndernas förlåtelse
  • Det som ger syndernas förlåtelse är Jesus död på korset (Mt 26:28).
  • Den som vänder om till Gud och demonstrerar det genom att döpa sig får syndernas förlåtelse (Apg 2:38).
 • Hela Judéen bekände sina synder och döptes
  • De som döptes bekände öppet att de inte hade lyckats hålla sin del i förbundet med Gud. På samma sätt som att det bara är de sjuka som behöver läkare så är det bara syndare som behöver bli förlåtna (Mk 2:11).
  • Att öppet bekänna synder är något som återkommer i Nya Testamentet (Apg 19:18, Jak 5:16).
 • Johannes var klädd i kamelhår
  • Genom denna klädsel liknande han Elia (2 Kung 1:8).
  • Johannes gräshoppsdiet var inte helt ovanlig bland ökenbefolkningen vid den här tiden, men det var bara de allra fattigaste som åt gräshoppor. På så sätt visar Johannes med sin livsstil att han identifierar sig dels med de människor han bor bredvid och dels de människor som är fattiga.
 • Den som är starkare än jag
  • Det fanns säkert folk runtomkring Johannes som spekulerade i om inte Johannes kunde vara den efterlängtade Messias, men Johannes är tydlig med att han inte är det.
  • Även om Johannes blev en framgångsrik profet så var han totalt ödmjuk inför Jesus storhet och han var inte rädd att öppet bekänna att i jämförelse med Jesus så är han bara en slav.
 • Han skall döpa er i den helige Ande
  • Det här är ett löfte som går tillbaka till flera profeter i Gamla Testamentet (Jes 44:3, Hes. 36:26-27, Joel 2:28–29) och uppfylls på pingstdagen (Apg 2:4).
  • Om dopet i vatten är ett tecken på omvändelse så är dopet i den helige Ande kraft som den troende får för att kunna vittna om Jesus (Apg 1:8).
  • Varje kristen kan bli döpt i den helige Ande och få den kraft som Anden ger.
   • Idag kan det i vissa sammanhang vara rusning fram för förbön för att man ska bli döpt i den helige Ande för att man ska få en upplevelse. Detta är inte syftet med Andens kraft och sådan förbön riskerar att bli en stor besvikelse. Men om man går ut och vittnar om Jesus och samtidigt ber om den helige Andes kraft så kommer man att få det (Apg 4:8).

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.