Matteus 11:1-6 – Johannes Döparen i fängelse

1 När Jesus hade gett sina tolv lärjungar alla dessa föreskrifter, gick han därifrån för att undervisa och predika i deras städer. 2 Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar 3 och frågade honom: ”Är du den som skulle komma, eller skall vi vänta på någon annan?” 4 Jesus svarade dem: ”Gå …

Johannes Döparen

Som så ofta när Gud ska starta ett nytt skede i historien så börjar det med att ett par inte kan få barn! Johannes föräldrar; prästen Sakarias och Elisabet, kan inte få barn men får ett besök av ängeln Gabriel som säger att de ska få en son som ska vara den “Elia” som profeten Malaki profeterar om. Johannes uppdrag …

Markus 6:14-29 – Johannes Döparens död

Jesu namn hade nu blivit känt, och kung Herodes fick höra att det var Johannes Döparen som hade uppstått från de döda och att dessa krafter därför verkade i honom. En del sade att han var Elia, och andra att han var en profet, lik någon av profeterna. När Herodes hörde detta sade han: ”Johannes, han som jag har halshuggit, …

Markus 1:4-8 – Johannes Döparen

Johannes Döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Och hela Judeen och alla Jerusalems invånare kom ut till honom och bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade: ”Efter mig kommer den som …