Pastor Christian Mölk | Athanasius
Currently viewing the tag: "Athanasius"

Målet med det kristna livet är ju att bli lik Jesus, och därför såg många av de tidiga kristna upp till martyrerna, eftersom de hade gått hela vägen i efterföljelsen och, likt Jesus själv, dött för sin tro. Men när kyrkan inte längre förföljdes fanns inte längre möjligheten att dö som martyr, vilket ledde till att många hängivna kristna istället valde att bli munkar. Origenes (185-254) beskrev det som att munklivet var ”det vita och blodlösa martyrskapet” till skillnad mot det ”röda och blodiga martyrskapet”. Det röda martyrskapet fick man inte själv välja eller provocera fram, men det vita kunde man själv välja och eftersträva.

Många munkar bosatte sig ute i ensamhet i öknen, inte nödvändigtvis för att de ville dra sig undan, utan för att de ville dra ut i strid. Man tänkte nämligen att ju mer kristendomen spreds så drevs demonerna undan, så då borde det ju rimligtvis finnas många demoner ute i öknen, och då borde de vita martyrerna, dvs. munkarna, bege sig ut dit för att kämpa mot demonernas attacker.

Så klosterrörelsen var tillsammans med martyrkulten sättet att ta över och föra vidare martyridealet in i kyrkan efter att förföljelserna slutat.

Antonius (251-356)

En av de första att bli munk var Antonius. Biskop Athanasius av Alexandria (296-370) beskriver i sin skildring av Antonius liv, hur det började med att den unge Antonius välbärgade föräldrar nyss hade dött och Antonius hade fått ärva en bördig jordplätt i det egyptiska Nildeltat:

”Vid föräldrarnas död lämnades han ensam med en enda liten syster. Han var då ungefär arton år, eller kanske tjugo, och fick själv dra försorg om gården och sin syster. En gång, knappt sex månader efter föräldrarnas död, var han som vanligt på väg till kyrkan, försjunken i sina tankar. Under vandringen kom han att tänka på hur apostlarna lämnade allt och följde Frälsaren (Matt 4:20), och hur det berättas i Apostlagärningarna att de troende sålde vad de ägde och kom och lade ner pengarna vid apostlarnas fötter till att delas ut bland de behövande (Apg 4:34–35). Vilket stort hopp har de inte om det som väntar dem i himlen (Kol 1:5)! Med sådana tankar trädde han in i kyrkan. Just då råkade man läsa evangeliet, och han hörde Herren säga till den rike ynglingen: ”Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Kom sedan och följ mig, så får du en skatt i himlen” (Matt 19:21). Det var som om Gud hade ingivit honom tanken på de heliga och som om det var för hans skull detta hade lästs. Han skyndade genast ut ur kyrkan och gav bort den egendom han hade ärvt (det var 170 tunnland mycket god och bördig jord) till byborna, för att den inte på något sätt skulle vara till börda för honom och hans syster. Allt lösöre sålde han och fick så ihop en ansenlig penningsumma, som han gav åt de fattiga. Han behöll bara litet för sin systers skull.” (Athanasius av Alexandrias Antonius liv 1:2)

Antonius anförtror sin syster till några betrodda jungfrur och beger sig sen ut i öknen till en övergiven gammal fästningsruin. Där bor Antonius i 20 år och får mat av en vänlig bondefamilj i närheten. Men trots att Antonius vill vara ensam så börjar folk komma ut till honom för att söka hans vägledning och för att se hans starka beslutsamhet. Antonius ville dock inte släppa in dem och spikade för ingången med träplankor i skydd mot besökare.

Vid ett av dessa tillfällen kom en militärofficer ut till Antonius med sin dotter som hade problem med en ond ande. Officeren bultade på Antonius dörr och bad honom komma ut och be för sin dotter, men Antonius vägrade och ropade från insidan: ”Varför ropar du på mig? Jag är bara en vanlig människa precis som du. Men om du tror på den Kristus som jag tjänar, gå, och så som du tror, be till Gud och det skall ske.” Officeren gick direkt och bad i tro till Kristus, och hans dotter blev fri från den onde anden.

Till slut kom hans gamla vänner ut till honom och bröt sönder barrikaden. Antonius gick då med på att låta folk besöka honom och vara ute i öknen med honom. Men de fick då inte bo i hans fästning utan i grottor i närheten. På regelbundna tider träffades de för att be tillsammans och för att lättare kunna motstå frestelser så utförde de olika hantverk. Detta blev år 305 världens första klostergemenskap, St. Antonius, som lever kvar än idag.

Den arianska striden startade när prästen Arius (256-336) från Libyen började predika att ”om Fadern födde Sonen då hade han som föddes en begynnelse och således fanns det en tid då Sonen inte fanns”. Detta argument fick starkt fäste i Romarriket och Athanasius (296-370), biskop Alexander av Alexandrias (250-326) assistent, bestämde sig för att kämpa emot eftersom det gick emot Bibelord såsom exempelvis “Jag och Fadern är ett.” (Joh 10:30) och “I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.” (Joh 1:1)

För Athanasius var detta en väldigt viktig fråga eftersom han menade att frälsningen stod på spel; endast den som till fullo var människa kan sona mänsklighetens synder och bara den som var till fullo Gud kan ha makten att rädda oss.

Konciliet i Nicaea

Den arianska striden spred sig över hela romarriket och i många städer bråkade biskoparna med varandra om huruvida Arius eller Athanasius hade rätt. Den nyblivne kejsaren Konstantin kunde inte undgå att höra talas om striden och lär ha sagt: ”splittringar i kyrkan är värre än krig”. Konstantin kallade samman rikets biskopar till ett koncilium i Nicaea år 325 för att diskutera och lösa kontroversen. Vid konciliet kom biskoparna fram till att Athanasius hade rätt och att Arius var en villolärare och landsförvisade honom.

Konciliet i Nicaea var det första kristna världsomfattande kyrkomötet där cirka 250 biskopar deltog. Kyrkomötet ledde till att man skapade en gemensam troslära och fastställde läran om Jesu gudomlighet. I Nicaea fastslog man att Sonen är av samma väsen (homoousios) som Fadern och att Sonen är född, men inte skapad. Man menade också att Gud är ett väsen i tre hypostaser, på samma sätt som att det finns många guldmynt, men de har alla del i guldet som allmänbegrepp.

Den arianska striden tog dock inte slut med detta, utan ett par månader senare lyckades några av Arius vänner att övertala kejsar Konstantin att låta Arius komma tillbaka. Athanasius, som nu var ny biskop i Alexandria, vägrade dock att välkomna tillbaka villoläraren Arius och till slut skickade Konstantin Athanasius i exil istället.

Under Athanasius exil växte arianismen och Athanasius spenderade sin tid med att skriva böcker för att försvara den rätta läran. Den kanske kändaste av Athanasius böcker är dock “Antonius”, en biografisk bok om den samtida eremiten Antonius som blev en förgrundsgestalt för den framväxande klosterrörelsen. När Athanasius hade som mest motståndare lär någon ha sagt: ”Athanasius, världen är emot dig!”, varpå Athanasius svarade: ”Nej! Det är Athanasius mot världen!”

Efter sin död blev Arius återigen förklarad som villolärare, men hans lära hade hunnit sprida sig betänkligt och flera kejsare hade anammat hans undervisning. Idag lever liknande arianska läror vidare i samfund som exempelvis Jehovas Vittnen.

När Athanasius så småningom till slut fick komma tillbaka till Alexandria så skrev han i ett brev en lista på 27 skrifter som han ansåg skulle utgöra Nya Testamentet och av alla liknande listor så är det just Athanasius lista som vi fortfarande använder och anser är Nya Testamentets kanon.

Athanasius har även fått den athanasiska trosbekännelsen uppkallad efter sig, men det är inte han som har skrivit den, utan det är en 200 år senare trosbekännelse.

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.