Lukas 6:27-36 – Älska era fiender

Christian MölkLukas Leave a Comment

27Men till er som lyssnar säger jag: Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. 28Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er. 29Om någon slår dig på den ena kinden, så vänd också den andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom också ta din livklädnad. 30Ge åt var och en som ber dig, och om någon tar ifrån dig vad som är ditt, så kräv det inte tillbaka. 31Allt vad ni vill att människor skall göra er, det skall ni göra dem. 32Om ni älskar dem som älskar er, skall ni ha tack för det? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. 33Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, skall ni ha tack för det? Så handlar också syndare. 34Och om ni lånar åt dem som ni hoppas skall betala tillbaka, skall ni ha tack för det? Också syndare lånar åt syndare för att få tillbaka vad de lånat ut. 35Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen något. Då skall er lön bli stor, och ni skall vara den Högstes barn, eftersom han är god mot de otacksamma och onda. 36Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig.

 • 27Men till er som lyssnar säger jag:
  • Oavsett om man är kristen eller inte, så är det lätt hänt att Jesu undervisning går en förbi. Det kan uppfattas som svårt, alldeles för radikalt, konstigt, osv. Det finns nämligen en risk att Jesu budskap kommer att påverka livet så mycket att det kommer bli obekvämt att följa Jesus eftersom man redan har det så bra, rent världsligt sett. Men Jesus budskap om Guds rike är radikalt och obekvämt för alla som lever kvar, helt eller delvis, i Världens rike. Men för de som är beredda att lyssna finns här undervisning som är ”sötare än honung” (Ps 119:103).
 • Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. 28Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er.
  • Mycket i Jesu slättpredikan går tvärtemot vår syndiga mänskliga natur, exempelvis att göra gott mot någon som behandlar oss illa. Men det är exakt så som Jesus uppmanar oss att leva eftersom vi inte längre är medborgare i Världens rike utan i Guds rike. Vi ska inte längre bete oss som de syndare vi en gång var, utan som de Guds barn vi nu är födda till att vara.
   • Det är väldigt lätt att bli kristen, man behöver bara tro på Jesus, men det är väldigt svårt att leva som kristen, och man kommer att behöva jobba hela sitt liv med att med Andens hjälp försöka lära av Jesus så att vi långsamt men säkert förvandlas till det vi en gång skapades till att vara; nämligen Guds avbild.
  • Jesus upplyser sina lärjungar om att de kommer att ha fiender ute i världen. Möjligtvis var detta inte lika chockartat som Jesu ord om att man dessutom ska älska sina fiender! Detta oerhört enkla bud är lika simpelt som svårt, och går tvärt emot allt världsligt tänkande. Men Jesus vill att hans lärjungar ska behandla alla människor gott, även fiender, och istället överlåta vår sak åt vår rättvise och barmhärtige Gud. På så sätt kanske Gud kommer att förvandla dessa fiender till vänner så småningom.
   • Den kärlek Jesus menar att vi ska ha gentemot våra fiender är inte någon slags inre känsla, utan istället tre tydliga tillvägagångssätt: gör gott, välsigna och be.
    • Att ”göra gott” mot sin fiende innebär att man ger dem det de behöver, något Paulus skriver om i Romarbrevet: ”om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud.” (Rom 12:20).
    • När Gud välsignar oss så skapar det förökning och mångfald (1 Mos 1:22), tillrättavisning (Psalm 1:1-3), salighet, glädje och förlåtelse (Rom 4:6-8). På samma sätt som Gud vill välsigna oss med allt detta, ska vi försöka göra vad vi kan för att människor ska ha framgång i sina liv.
    • På korset ger Jesus ett ultimat exempel på hur man ber för sina fiender: “Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.” (Luk 23:34a)
 • 29Om någon slår dig på den ena kinden, så vänd också den andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom också ta din livklädnad.
  • Jesus var ett perfekt föredöme på att vända andra kinden till. När folk baktalade honom, kallade honom för frossare och drinkare, oäkta barn, hädare, osv, då bemötte inte Jesus det med att tala illa tillbaka, utan med att bota sjuka, driva ut demoner och förkunna Guds rike.
   • En första tolkning av principen om att vända andra kinden till handlar om att bryta våldsspiralen. Det slag på kinden som Jesus talar om här handlar inte om att kristna aldrig får försvara sig om någon vill slå oss, utan om en mer generell princip om att få slut på allt våld som finns överallt. Våld föder våld och hämnd föder hämnd, men den som inte slår tillbaka utan istället överlåter hämnden åt Gud kommer att få se ett slut på våldet (Rom 12:17-21).
    • Även här är Jesus det bästa exemplet på att vända andra kinden till, när han inte gör motstånd när han spikas upp på korset utan istället förlåter sina förövare och på så sätt skapar försoning och förlåtelse åt alla.
   • En andra tolkning av principen om att vända andra kinden till handlar om jämlikhet. Matteus skriver nämligen i sin Bergspredikan att: ”om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom” (Matt 5:38).
    • När man slår någon på käften så slår man normalt sett på den vänstra kinden, men eftersom Jesus specifikt nämner ett slag på den högra kinden, förstår vi att han troligtvis menar ett slag med baksidan av handen. Ett sådant slag användes på Jesu tid av högre stående människor när de slog vad de ansåg var lägre stående människor, exempelvis en slav. Men om en slav efter ett sådant slag då vänder upp sin vänstra kind visar han med all önskvärd tydlighet att han inte betraktar sig själv som en slav och önskar bli betraktad på samma jämlika villkor som alla andra. Den som slog har då två möjligheter; antingen sluta slå sin slav eller börja betrakta honom som en fri man. Båda dessa alternativ torde vara bättre än att bli slagen som en slav.
   • En tredje tolkning av principen om att vända andra kinden till handlar om uteslutning ur den judiska gemenskapen. Ett liknande slag kan ha använts för att symboliskt avlägsna någon från synagogan och den judiska religiösa gemenskapen (Joh 18:22, Apg 23:2, 1 Esdras 4:30). Lärjungarna råkade ständigt ut för detta men bemötte det genom att sprida evangeliet ännu mer. De slog inte tillbaka utan försökte istället ”besegra det onda med det goda” (Rom 12:21).
  • ”Manteln” syftar på det yttre klädesplagg som man bar på Jesu tid och ”livklädnaden” var det klädesplagg man hade närmast kroppen.
   • Enligt Mose lag var det förbjudet att ta någons mantel (5 Mose 24:10–13), men om någon insisterade på att ta din mantel skulle man erbjuda även sin livklädnad eftersom man då skulle bli naken och på så sätt skapa skam även hos den som ser dig (1 Mos 9:20–23).
 • 30Ge åt var och en som ber dig, och om någon tar ifrån dig vad som är ditt, så kräv det inte tillbaka.
  • Man kan bara praktisera dessa Guds rikes-principer om man helt och fullt litar på att Gud försörjer. För den som litar på att Gud ger allt det man behöver, är det inte något större bekymmer om någon tar ens pengar eller ägodelar.
  • Den enda begränsning som finns för denna princip, är kärleken. Det är inte kärlek att ge ett barn en motorsåg även om barnet ber snällt. Det är viktigt att leva efter alla Slättpredikans principer i kärlek.
 • 31Allt vad ni vill att människor skall göra er, det skall ni göra dem.
  • Detta Jesu uttalande har gått till historien som ”den gyllene regeln”. Före Jesus var en liknande princip känd; ”gör inte mot andra det du inte vill att dem ska göra mot dig”, även kallad ”silverregeln”. Bland annat uttryckte sig den kände rabbinen Hillel den äldre på detta vis (Talmud, Shabbat 31a).
   • En del har velat förminska betydelsen av Jesu positiva version av den redan kända ”silverregeln”, men då glömmer man lätt att silverregeln leder till att ingen gör någonting gott mot någon annan utan man låter bara bli att göra ont. Jesus gyllene regel skapar istället ett samhälle där alla försöker göra det som är gott istället för att bara försöka låta bli att göra det som är ont.
   • Om man applicerar silverregeln och den gyllene regeln på berättelsen om den barmhärtige samariten och sen jämför, så ser vi att de som gick förbi den misshandlade mannen uppfyllde silverregeln eftersom de inte gjorde något ont mot mannen utan bara gick förbi. Men den barmhärtige samariten uppfyllde den gyllene regeln eftersom han hjälpte den misshandlade mannen och gjorde det som är gott. Den praktiska skillnaden mellan silverregeln och den gyllene regeln är alltså enormt stor, till och med livsavgörande för somliga.
  • Om alla människor följde den gyllene regeln skulle vi aldrig ha några krig, inbrott, slagsmål osv.
 • 32Om ni älskar dem som älskar er, skall ni ha tack för det? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. 33Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, skall ni ha tack för det? Så handlar också syndare. 34Och om ni lånar åt dem som ni hoppas skall betala tillbaka, skall ni ha tack för det? Också syndare lånar åt syndare för att få tillbaka vad de lånat ut.
  • I denna slättpredikan så undervisar Jesus hur man ska leva i Guds rike till skillnad mot Världens rike. Att bara älska de som älskar tillbaka är ingen princip i Guds rike utan en princip i Världens rike. Det är naturligtvis inte fel att älska de som älskar tillbaka, men en medborgare i Guds rike behöver sträcka sig längre och även älska den som hatar dig.
   • Bara för att man har en viss moral eller följer vissa regler betyder inte det att man är gudfruktig. Även kriminella kan ha regler och en hederskodex, men det betyder inte att de är rättfärdiga. Den som tillhör Guds rike behöver leva på ett annat sätt än den som tillhör Världens rike eftersom man tillhör ett annat rike.
 • 35Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen något. Då skall er lön bli stor, och ni skall vara den Högstes barn, eftersom han är god mot de otacksamma och onda. 36Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig.
  • Ett barn har ofta en hel del likheter med sina föräldrar och ett Guds barn bör därmed vara som sin Fader i himlen. Den som lever efter Guds rikes principer visar att den försöker leva som Jesus och visar därmed att man är född på nytt som ett Guds barn i Guds rike.

 

Copyright 2015 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.