Lukas 6:43-49 – Av frukten känner man trädet

Christian MölkLukas Leave a Comment

43Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. 44Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar? 45En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. 46Varför kallar ni mig ’Herre, Herre’, när ni inte gör vad jag säger? 47Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem – vem han är lik, det skall jag visa er. 48Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt. 49Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset.

 • 43Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. 44Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar?
  • Det finns en mängd olika sorters träd som alla ger olika frukt, men när ett fruktträd bär dålig frukt blir det till ingen nytta.
  • För den som är en syndare är det inte konstigt att bära fram syndig frukt, men för den som är en förlåten lärjunge borde det vara naturligt att vara kärleksfull, prata gott om andra, vara generös, vittna om Jesus, osv.
 • 45En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.
  • Det är viktigt att inte försöka tvinga på en förändring utifrån eftersom det då lätt blir gärningslära. Man ska alltså inte försöka förändra sitt hjärta genom att tvinga sig själv att bara prata gott, utan tvärtom be till Gud om ett förändrat hjärta så kommer det leda till att man pratar gott.
   • Det är inte goda gärningar som skapar en tro utan tvärtom tron som skapar goda gärningar.
 • 46Varför kallar ni mig ’Herre, Herre’, när ni inte gör vad jag säger?
  • En lärjunge behöver bekänna sin tro både med ord och med handling.
   • Att bara göra gott men inte bekänna Jesus som Herre leder inte till frälsning, men att bara bekänna Jesus som Herre utan att göra gott gör dig inte till en lärjunge, även om du måhända är frälst.
 • 47Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem – vem han är lik, det skall jag visa er.
  • Den som vill bli Jesu lärjunge bör 1) komma till Jesus, 2) lyssna på Jesus och 3) handla efter Jesus ord.
   • De som bara kommit till steg 1 är de som har blivit frälsta men som aldrig går till kyrkan eller ens läser sin Bibel.
   • De som har kommit till steg 2 är kyrkans bänknötare som har blivit frälsta och som går till gudstjänsten av tradition, men som aldrig gör någonting av sin tro.
   • De som har kommit till steg 3 är Jesu lärjungar. De har mött Jesus, läser aktivt sin Bibel och försöker att praktisera Jesus budskap i handling.
 • 48Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt. 49Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset.”
  • Från utsidan såg de två husen likadana ut, men när floden kom märktes skillnaden.
  • Alla människor drabbas av bekymmer och prövningar, det är tämligen svårt att undvika. Men när vi prövas så märker vi också att tron håller! Den som har byggt sitt liv på klippan, Jesus, kommer att klara alla stormar, floder och oväder som man får möta genom livet.
   • Om man är osäker på om man har byggt sitt liv på klippan så bör man pröva om huset håller innan man råkar ut för den ofrånkomliga stormen. Jesus liknelse bör få oss att fundera på våra liv och utvärdera vårt eventuella lärjungaskap. Den som hör Jesu varningsord men inte bryr sig kommer heller inte att klara sig när floden väl kommer.

 

Copyright 2015 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.