Lukas 9:51-62 – Jesus på väg upp till Jerusalem

Christian MölkLukas Leave a Comment

51När tiden för hans bortgång var inne, vände han sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit upp. 52Han sände budbärare framför sig, och de gav sig i väg och gick in i en samaritisk by för att förbereda hans ankomst. 53Men folket tog inte emot honom, eftersom han var på väg till Jerusalem. 54När hans lärjungar Jakob och Johannes såg det, sade de: ”Herre, vill du att vi skall kalla ner eld från himlen som förtär dem?” 55Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem. 56Och de gick vidare till en annan by. 57Medan de vandrade vägen fram, sade någon till honom: ”Jag vill följa dig vart du än går.” 58Jesus svarade honom: ”Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget att vila huvudet mot.” 59Till en annan sade han: ”Följ mig!” Mannen svarade: ”Herre, låt mig först gå och begrava min far.” 60Jesus sade till honom: ”Låt de döda begrava sina döda, men gå du och predika Guds rike!” 61En annan sade: ”Jag vill följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av min familj.” 62Jesus svarade: ”Ingen som ser sig om sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike.”

 • 51När tiden för hans bortgång var inne, vände han sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit upp.
  • En mer ordagrann översättning av ordet ”bortgång” är ”upphöjelse”, vilket är en hänvisning till Jesus upphöjelse på korsets trä, Jesu seger, Jesu uppståndelse och Jesu himmelsfärd.
  • Jesus är en förebild på alla sätt. I detta avsnitt kan vi lära oss att vara ”fast besluten” att fullfölja det uppdrag Gud har gett oss. Även om vi vet att det innebär lidande så ska vi gå på den väg Gud har kallat oss in på.
   • Som pastor och ledare i en församling kan jag vittna om att det finns få tillfällen som gör mig så glad som när någon åtar sig en uppgift som man sen ”fast beslutsamt” genomför, vare sig det går bra eller dåligt, vare sig det är kul eller tråkigt. Att troget fullfölja sin uppgift är ett tecken på mognad som krävs av den som vill vara ledare i Guds församling. Den som ger upp vid minsta motgång kommer inte att anförtros ledarskap.
  • Jesus var ”fast besluten” att genomföra sitt uppdrag trots att nästintill alla försökte övertala honom att ge upp:
   • Jesu fiende Djävulen försökte fresta honom (Matt 4:1–11).
   • Jesus vän Petrus försökte övertala honom (Matt 16:21-23).
   • Jesus själv tvivlade inför sitt lidande (Matt 26:37-39, Luk 22:29-44).
   • Pontius Pilatus försökte frige Jesus (Joh 18:28-40).
 • 52Han sände budbärare framför sig, och de gav sig i väg och gick in i en samaritisk by för att förbereda hans ankomst. 53Men folket tog inte emot honom, eftersom han var på väg till Jerusalem.
  • Efter att det norra riket, Israel, fallit och intagits av assyrierna år 721 f.Kr., så fördes de flesta från de 10 norra stammarna bort i fångenskap och assimilierades med den övriga befolkningen i Assyrien. För att ytterligare uppblanda den israelitiska befolkningen fördes andra folkslag till Israel och som sen gifte sig med de israeliter som fanns kvar. Ättlingarna till detta blandfolk är samarierna, uppkallade efter den israelitiske kungen Omris huvudstad. Några israelitiska präster tilläts finnas kvar för att lära det nya samariska folket hur man tillber Israels Gud. (2 Kung 17).
   • Samarierna har en egen version av Moseböckerna och tillber Gud på sitt eget berg Gerissim, istället för i Jerusalem (Joh 4:20).
   • På grund av den historiska konflikten (Esr 4) och det faktum att Samarierna var ett blandfolk, så rådde fientlighet och mycket fördomar mellan judar och samarier. Samarierna brukade heller inte erbjuda resande judar övernattning när de som bodde norr om Samarien, i Galiléen, ville gå ner till Judéen för att fira judiska högtider i Jerusalem. Därför tog de flesta galiléer ofta en omväg för att undvika att gå in i Samarien.
  • Samarierna tog vid detta tillfälle inte emot Jesus och hans resesällskap eftersom de var på väg till Jerusalem. Samarierna lät vid detta tillfälle sina fördomar och gamla fiendskap med judarna hindra dem från att höra evangeliet. Vid ett annat tillfälle, när en samarisk kvinna får chansen att prata i lugn och ro med Jesus (Joh 4:1–42), så leder det till att många samarier tar emot Jesus som sin frälsare.
   • Det vi kan lära oss av Jesus är att inte låta våra fördomar styra vilka vi ska vittna för. Den person man minst skulle kunna tänka sig intresserad av Jesus kanske visar sig vara den första som omvänder sig.
   • Med tanke på detta är det nog ingen slump att Jesus omnämner just Samarien när han uppmanar sina lärjungar att gå ut i hela världen och missionera: “8Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”” (Apg 1:8)
 • 54När hans lärjungar Jakob och Johannes såg det, sade de: ”Herre, vill du att vi skall kalla ner eld från himlen som förtär dem?” 55Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem. 56Och de gick vidare till en annan by.
  • När lärjungarna ser att samarierna inte tar emot Jesus låter de sina fördomar och gamla fientliga historia ta över deras omdöme.
  • De två bröderna Jakob och Johannes kallades av Jesus ”Boanerges”, vilket på svenska betyder ”Åskans söner” (Mark 3:17). De var med andra ord väldigt hetlevrade och hade nära till raseri.
   • Mot denna bakgrund är det ett bevis på Guds möjlighet att förändra en människa att aposteln Johannes sedermera blev känd som ”kärlekens apostel”.
   • Har du ett mindre bra karaktärsdrag? Detta behöver inte vara ett hinder för att bli en lärjunge, men du bör samtidigt be till Jesus att han ska förvandla dig till det bättre.
  • Det misstag Jakob och Johannes gör går att jämföras med 1900-talets ”helvetespredikanter” eller ”domedagsprofeter”.
   • Otaliga gånger har jag läst om s.k. ”profeter” som profeterar om en Guds dom över Sverige på grund av att svenskarna har övergett Gud. Ena gången profeteras det att ryssen kommer, andra gånger är det naturkatastrofer som kommer att drabba oss. Men av denna text kan vi lära oss att Gud inte agerar på detta sätt.
   • Jakob och Johannes fokuserar på samariernas synd och Guds straff istället för att fokusera på Jesu frälsningsmöjlighet och Guds kärlek.
  • Jesus tillrättavisar Jakob och Johannes eftersom de inte verkar ha förstått Jesus uppdrag. Jesus har inte kommit till jorden för att döma alla som gör fel eller för att straffa alla syndare. Jesus har kommit för att erbjuda frälsning åt alla människor och rädda alla som tror på honom.
   • 16Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.” (Joh 3:16–17)
   • Det vi kan lära oss av detta är att inte ständigt leta fel hos andra människor bara för sakens skull. Vi borde vara väl medvetna om att alla människor, inklusive oss själva, har fel och begår synder. Men istället för att ständigt påpeka varandras brister borde vi istället fokusera på att växa i vår tro, studera Bibeln tillsammans, be för varandra, osv.
   • Men även om man inte ska fokusera på det negativa, så ska man inte låtsas som att det inte finns någon synd. Ibland måste man tillrättavisa den som gör fel, precis som ju Jesus gör här. Men lägg märke till att Jesus inte tillrättavisar samarierna utan bara sina egna lärjungar. Man kan inte kräva lika mycket av icke-kristna som av lärjungar.
  • En församling bör vara inställd på att det omkringliggande samhället mycket väl kan avvisa det kristna budskapet. Detta borde inte förvåna oss eller göra oss arga, utan istället leda till att vi ber för samhället och visar så mycket kärlek som vi kan.
   • Jesus kunde bli arg på religiösa hycklare som hindrade människor att möta Gud, men han blev sällan arg på vanligt folk som inte förstod bättre. När Jesus väl kom fram till Jerusalem visste han att han skulle bli avvisad, men blev inte arg, utan grät istället (Luk 19:41-44). När Stefanus stenas för sin tro på Jesus, så blir han inte arg, utan ber istället för sina mördare (Apg 7:59–60).
    • När vi möter förföljelse bör vi alltså inte svara med hat eller en dömande attityd, utan med bön och kärlek, och istället överlåta domen åt Gud när tiden är inne.
   • Den kristne som drabbas av syndares synder bör göra som Jesus, dvs. gå därifrån utan att hämnas och istället överlåta hämnden åt Gud:
    • 19Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren.” (Rom 12:19)
 • 57Medan de vandrade vägen fram, sade någon till honom: ”Jag vill följa dig vart du än går.” 58Jesus svarade honom: ”Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget att vila huvudet mot.”
  • Jesus levde ett relativt enkelt liv med få tillgångar, inget eget hus och ständigt i beroende av att Gud försörjde honom. Ett sådant liv är knappast attraktivt för en person med världsliga ambitioner som vill bli rik eller framgångsrik. Men med tanke på alla mirakler och den goda undervisningen Jesus predikade, så var det tidvis väldigt många som ville följa Jesus.
   • Kanske drogs många till Jesus för att han för tillfället var ”populär” eller stod för något ”modernt”.
   • För att inte skapa felaktiga förväntningar eller förhastade beslut så är Jesus tydlig från början med att ett lärjungaskap i hans efterföljd inte är någon lätt sak som kommer att leda till världslig eller mänsklig framgång och rikedom. Tvärtom finns det en risk att det kommer att leda till stora uppoffringar.
    • Jesus exemplifierar dessa uppoffringar med att inte ens han själv, som ju är ledare för denna rörelse, har något fint hus eller världsligt sett rik tillvaro.
   • Det vi kan lära oss av Jesus är att när folk är intresserade av den kristna tron bör vi inte försöka locka dem med falska förhoppningar om ett mänskligt sett framgångsrikt liv, utan istället berätta sanningen om andlig tillväxt men världsligt lidande.
   • Vi kan också lära oss att lärjungaskapet mycket väl kan komma att innebära att man inte har möjlighet att köpa ett lika fint hus som alla andra medel-Svenssons. Som Jesu lärjunge kanske man tvingas välja mellan en framgångsrik karriär och ett uppoffrande liv.
 • 59Till en annan sade han: ”Följ mig!” Mannen svarade: ”Herre, låt mig först gå och begrava min far.” 60Jesus sade till honom: ”Låt de döda begrava sina döda, men gå du och predika Guds rike!”
  • I det förra exemplet var det en man som bad om att få följa Jesus. I detta exempel är det Jesus som ber en man att följa honom. För den som är evangelist är det viktigt att kunna se och avgöra när det passar att fråga någon om de vill bli kristna eller när man bör invänta att personen själv kommer fram till det beslutet.
  • Mannen i detta exempel vill gärna följa Jesus men inte riktigt än. Om mannen i det förra exemplet var för snabb att följa Jesus så är denne man för långsam att följa Jesus.
  • En judisk begravningsritual kunde ta 12 månader för en nära anhörig att utföra. Att vänta med att följa Jesus tills hela ritualen är utförd kunde med andra ord leda till att man helt missade möjligheten att bli en lärjunge.
   • Av detta kan vi lära oss att vi inte ska låta mänskliga traditioner stå i vägen för att följa Jesus.
  • I Nepal, ett land jag spenderat en hel del tid i, ska den äldste sonen enligt den hinduiska traditionen utföra en hinduisk begravningsritual när hans föräldrar dör. Denna ritual gör så att föräldrarna kommer till den hinduiska himlen. När en nepales blir kristen vill han av förklarliga skäl inte utföra denna hinduiska ritual vilket ofta leder till att föräldrarna tar avstånd från sin son, kastar ut honom från hemmet och gör honom arvlös. I ett fattigt samhälle där barnen bor hemma även efter att de har gift sig i syfte att ta hand om sina föräldrar när de blir gamla samt att hjälpa varandra med försörjningen, så kan sådana här splittringar vara katastrofala. Därför väntar många unga nepaleser med att bli kristna tills efter deras föräldrar har dött så att de ska kunna utföra den hinduiska begravningsritualen. Denna Bibelvers blir med andra ord väldigt dagsaktuell i Nepal om man jämför med Sverige.
 • 61En annan sade: ”Jag vill följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av min familj.” 62Jesus svarade: ”Ingen som ser sig om sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike.”
  • När tiden väl är inne att bli kristen, då ska man inte vela eller ta ett halvhjärtat beslut.
  • Ibland har jag stött på människor som gärna vill bli kristna, men som först vill leva ute i världen en stund. De vill gärna följa Jesus men först vill de hitta en flickvän eller göra allt roligt som kompisarna gör. Sen när man blir lite äldre kan man lugna ner sig och börja gå till kyrkan. Men med en sådan inställning har man redan visat att man anser att Världens rike är en bättre plats att vara på än Guds rike.
  • När bönder på Jesu tid skulle plöja åkern var han tvungen att fästa blicken vid något längre fram, t.ex. ett träd, så att raderna skulle bli raka. Om bonden tappade fokus och började titta tillbaka så plöjde han snett.
   • Om vi vill följa Jesus ska vi fästa vår blick på Jesus och inte titta tillbaka på vårat gamla liv.
   • Jesus exemplifierar just detta när han i vers 51 ”vände sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit upp”.
    • Som Jesu lärjungar gör vi rätt i att fast beslutsamt följa Jesus genom att när Jesus kallar direkt lämna vårt gamla syndiga liv bakom oss och fästa vår blick på Jesus och det uppdrag han ger oss. ­­­­

Copyright 2015 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.