Pastor Christian Mölk | Lärjungarna
Currently viewing the tag: "Lärjungarna"

Jag fick en fråga på mailen angående åldern på Jesus lärjungar. Hur gamla var egentligen lärjungarna när Jesus kallade dem? Det är ju bara Jesus ålder som står nerskrivet (Luk 3:23) så lärjungarnas ålder är bara spekulationer, men jag tror att alla förutom Petrus var tonåringar.

Här kommer tre argument för detta:

 1. Ett första argument för lärjungarna var tonåringar är att man tror att aposteln Johannes skrev sitt evangelium så sent som år 80-100 e.Kr. vilket innebär att han inte kan ha varit så gammal när han blev en lärjunge.
 2. Ett andra argument till att jag tror att lärjungarna var tonåringar var att bara Jesus och Petrus betalar tempelskatten i Matt 17:24-27. Enligt 2 Mose 30:14 så skulle bara män över 20 år betala denna skatt.
 3. Ett tredje argument för att lärjungarna var unga var att det verkar till synes som att det bara var Petrus som var gift (Matt 8:14) och normalt sett så brukade man gifta sig ungefär vid 18 års ålder.

Har du några argument för lärjungarnas ålder? Skriv gärna i en kommentar nedan i så fall.

Sedan gick Jesus omkring i byarna där i trakten och undervisade. Och han kallade till sig de tolv och sände ut dem två och två och gav dem makt över de orena andarna. Han befallde dem att inte ta med sig något annat på vägen än en stav – inte bröd eller lädersäck eller pengar i bältet. Sandaler fick de ha, men inte två livklädnader. Han sade också till dem: ”När ni kommer in i ett hus, så stanna där tills ni går vidare. Och om man på någon plats inte tar emot er eller hör på er, så gå därifrån och skaka av dammet under era fötter till ett vittnesbörd mot dem.” De gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig, och de drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem.

 • Sedan gick Jesus omkring i byarna där i trakten och undervisade.
  • Även om Jesus jobbade hårt och undervisade överallt så kunde han ju ändå bara vara på ett ställe samtidigt. Nu anser Jesus att det är dags för de tolv apostlarna att delta i Jesus verksamhet och på så sätt utvidga Jesus undervisning.
 • Och han kallade till sig de tolv och sände ut dem två och två och gav dem makt över de orena andarna.
  • Ordet apostel betyder ”utsänd”.
  • Enligt Moseböckerna så skulle varje rättssak avgöras efter två eller tre vittnens utsago (5 Mose 19:15). Jesus sänder ut sina tolv apostlar två och två vilket därmed bekräftar sanningshalten i deras vittnesbörd.
  • Som Jesus speciella utsända apostlar så representerar apostlarna Jesus själv (Matt 10:40). Samma uppdrag och auktoritet som Jesus själv hade ger han vidare till sina lärjungar, något som gäller än idag.
 • Han befallde dem att inte ta med sig något annat på vägen än en stav – inte bröd eller lädersäck eller pengar i bältet. Sandaler fick de ha, men inte två livklädnader.
  • Dessa instruktioner skiljer sig delvis från övriga uppdrag som Jesus ger till sina lärjungar (Matt 10:9-10, Luk 9:3).
  • När apostlarna inte fick ta med sig mer än det allra nödvändigaste så sattes deras förtröstan på Gud på prov. De utmanades i att lita på att Gud försörjer de som sätter Guds rike först (Matt 6:31–34). Samtidigt som de själva predikade om Guds rike så fick de lära sig om Guds rike.
 • Och om man på någon plats inte tar emot er eller hör på er, så gå därifrån och skaka av dammet under era fötter till ett vittnesbörd mot dem.
  • Det var inte helt ovanligt att en jude på Bibelns tid skakade av sig dammet när de lämnade ett hedniskt område. När Jesus uppmanar sina lärjungar att göra så när de lämnar en judisk by signalerade detta att byn betedde sig som hedningar när de inte lyssnade till budskapet om Guds rike.
 • De gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig, och de drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem.
  • Det Jesus har påbörjat fortsätter nu apostlarna med: de predikar omvändelse, driver ut onda andar och botar sjuka.
   • Detta visar att Jesus makt och auktoritet även finns hos de som är hans lärjungar.
    • Även idag ska en Jesu lärjunge predika omvändelse, driva ut onda andar och bota sjuka.
    • Apostlarna predikade inte ett eget budskap utan predikade det som de hade hört Jesus predika om.
     • Även idag ska en Jesu lärjunge predika det budskap som står skrivet i Bibeln, och undvika att predika ett eget påhittat budskap.
 • Smorde många sjuka med olja
  • Att smörja sjuka med olja var på Bibelns tid ett vanligt sätt att ta hand om sjuka (Jes 1:6, Luk 10:34).
  • Att smörja någon med olja användes för att installera någon som präst (2 Mose 28:41) och kung (1 Sam 10:1).
  • Det hebreiska ordet ”Messias” betyder ”den smorde” så det är inte helt omöjligt att Jesus lärjungar smorde människor med olja som en symbolisk handling som signalerade att de tillhörde Messias, den smorde.
  • Jakob uppmanar de som är sjuka i församlingen att kalla till sig församlingens äldste så att de kan be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja (Jak 5:14).

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

12 Då vände de tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas Oljeberget och som ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. 13 Och när de kom dit gick de upp till det rum i övre våningen där de brukade uppehålla sig – Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon ivraren och Judas, Jakobs son. 14 Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria, och vidare hans bröder.

15 En av de dagarna trädde Petrus fram bland bröderna – omkring etthundratjugo personer var då samlade – och sade: 16 ”Mina bröder, det ord i Skriften måste uppfyllas som den helige Ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. 17 Han räknades som en av oss, och denna tjänst hade fallit på hans lott. 18 För pengarna som han fick för sitt brott skaffade han sig ett jordstycke. Och han föll framstupa, så att buken brast och alla hans inälvor rann ut. 19 Detta blev känt för alla som bodde i Jerusalem, och det jordstycket kallas på deras språk Akeldamak, Blodsåkern. 20 I Psaltaren står det skrivet: Hans gård skall bli öde, ingen skall bo där, och: Hans ämbete skall en annan få.

21 Därför måste en av de män som var med oss under hela den tid Herren Jesus gick in och ut ibland oss, 22 från det att han döptes av Johannes till den dag då han blev upptagen från oss, en av dem måste tillsammans med oss vara ett vittne om hans uppståndelse.” 23 Då ställde man fram två: Josef Barsabbas, som även kallades Justus, och Mattias. 24 Och de bad: ”Herre, du som känner allas hjärtan, visa vilken av dessa två du har utvalt 25 till att få den apostoliska tjänst som Judas lämnade för att gå till den plats som var hans.” 26 De kastade lott mellan dem, och lotten föll på Mattias. Så blev han tillsammans med de elva räknad som apostel. 

 • Då vände de tillbaka till Jerusalem
  • I evangelierna ser vi att lärjungarna bråkade med varandra (Luk 22:24) och käftade emot Jesus (Mark 8:32). Nu är lärjungarna istället lydiga, enade och ber tillsammans, tre mycket bra egenskaper för en kristen församling.
 • Mina bröder, det ord i Skriften måste uppfyllas som den helige Ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus.
  • Petrus har sedan länge varit lärjungarnas talman (Matt 19:27) och Jesus hade även utnämnt honom som herde för Jesu får (Joh 21:16).
  • Petrus syftar på Ps 69:26 och Ps 109:8.
 • Och han föll framstupa, så att buken brast och alla hans inälvor rann ut.
  • Matteus skriver att Judas hängde sig medan Lukas skriver att han föll framstupa, vem har rätt? Om Judas hängde sig men trädgrenen knäcktes så att han föll framstupa så stämmer bådas version.
 • Därför måste en av de män som var med oss under hela den tid Herren Jesus gick in och ut ibland oss, från det att han döptes av Johannes till den dag då han blev upptagen från oss, en av dem måste tillsammans med oss vara ett vittne om hans uppståndelse.
  • De tolv apostlarna hade en mycket viktig roll i inledningen av Jesus uppdrag och därför ställdes dessa krav på den nye aposteln.
   • En del anser att Paulus borde ha varit den tolfte aposteln, men det skulle inte vara möjligt eftersom han inte uppfyllde de ställda kraven.
  • De tolv apostlarna kommer att få sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar (Matt 19:28).
  • Apostelns primära roll var att vittna om ”uppståndelsen”. På samma sätt kan vi kristna idag vittna om att Jesus lever och visa hur han innehar en levande roll i våra liv idag.
 • De kastade lott mellan dem, och lotten föll på Mattias.
  • Att kasta lott och sen utgå ifrån att Gud leder var en vanlig judisk sed (Ords 16:33).
  • Det här är första och sista gången vi hör talas om Mattias i Bibeln.

Läs resten av Apostlagärningarna från Christian Mölks Bibelkommentarer.

Copyright 2011-2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig dem som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg tolv som han kallade apostlar. De skulle vara hos honom, och han skulle sända ut dem att predika och de skulle ha makt att driva ut onda andar. Han utsåg dessa tolv: Simon, som han gav namnet Petrus, Jakob, Sebedeus son, och Johannes, Jakobs bror – dem kallade han Boanerges, det betyder Åskans söner – vidare Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus son, Taddeus, Simon ivraren och Judas Iskariot, han som förrådde honom.

 • Dem som han hade utvalt
  • Det är alltid bättre att bli utvald av Gud till en uppgift än att utse sig själv till den uppgiften.
 • Han utsåg tolv som han kallade apostlar
  • Siffran tolv är symbolisk och motsvarar Israels tolv stammar.
   • Tolv apostlar och tolv stammar symboliserar ”allihop”.
  • Ordet ”apostel” betyder ”utsänd” och är en titel som även anger uppdrag.
 • De skulle vara hos honom, och han skulle sända ut dem att predika och de skulle ha makt att driva ut onda andar
  • En lärjunge ska inte bara läsa och studera utan även praktisera.
  • Samma uppdrag och auktoritet som Jesus själv hade ger han vidare till sina lärjungar.
   • Även idag har Jesus lärjungar makt att driva ut demonerna.
  • När Jesus föddes som människa antog han en ”tjänares gestalt då han blev människa” (Fil 2:6–8), och gjorde sig själv därmed frivilligt beroende av sin Fader för att få veta vad han skulle göra (Joh 5:19) och beroende av den helige Ande för att kunna utföra det Fadern befallde (Apg 10:38).
   • Jesus visade sina lärjungar att även de kan lyssna på sin Fader och även de kan utföra det Fadern befaller genom den helige Andes kraft.
   • Även idag kan vi imitera Jesus genom att lyssna på Fadern och låta den helige Ande utföra de mirakler som Fadern vill göra.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Sedan Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sade: ”Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!” När han gick längs Galileiska sjön, fick han se Simon och hans bror Andreas kasta ut nät i sjön, för de var fiskare. Jesus sade till dem: ”Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare.” Genast lämnade de näten och följde honom. Då han kom lite längre fram, fick han se Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes, där de satt i båten och gjorde i ordning sina nät. Strax kallade han på dem, och de lämnade sin far Sebedeus och hans daglönare kvar i båten och följde Jesus.

 • Sedan Johannes hade blivit fängslad
  • Det här var den signal som Jesus hade väntat på, så fort Johannes fängslades visste Jesus att det nu var hans tur.
   • Jesus sände en tydlig signal att man kan fängsla Guds tjänare men man kan inte stoppa Guds budskap.
  • Jesus predikar samma budskap som Johannes. Den enda skillnaden är att Johannes predikade om Messias, medan Jesus är Messias.
 • Omvänd er och tro evangelium!
  • ”Omvänd” är det första ordet i evangeliet, det glada budskapet.
   • Johannes Döparen predikade omvändelse (Mk 1:4).
   • Jesus predikade omvändelse (Mk 1:15).
   • Lärjungarna predikade omvändelse (Apg 2:38).
  • Att omvända sig innebär att vända sig från att sluta sätta sig själv i centrum för att istället sätta Gud i centrum.
  • Lika lite som att man kan resa till en ort utan att först lämna den ort man befinner sig i, så kan man heller inte komma in i Guds rike utan att först omvända sig.
   • Väljer man att gå in i Guds rike har man automatiskt omvänt sig.
  • Den som vänder sig ifrån ett liv utan Gud och istället väljer att tro på de goda nyheterna om Jesus får komma in i Guds rike.
 • Genast lämnade de näten och följde honom
  • Att en rabbin hade lärjungar var inte helt ovanligt på Jesu tid. Skillnaden här är att det är Jesus som väljer sina lärjungar istället för tvärtom vilket var den normala proceduren.
  • Lärjungarna var fiskare, inte skriftlärda.
   • Jesus kunde ha valt ut religiösa specialister från Jerusalem, men istället väljer han unga arbetare från Galileen.
  • Lärjungarna lämnade sin pappa och sina jobb vilket ger en tydlig signal till vad man kanske måste vara beredd att ge upp för att kunna följa Jesus.
   • Inte alla lärjungar följde Jesus på detta sätt, men de som skulle bli Jesus 12 apostlar gjorde det.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.