Apg 1:12-26 – Apostlakretsen blir fulltalig

Christian MölkApostlagärningarna Leave a Comment

12 Då vände de tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas Oljeberget och som ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. 13 Och när de kom dit gick de upp till det rum i övre våningen där de brukade uppehålla sig – Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon ivraren och Judas, Jakobs son. 14 Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria, och vidare hans bröder.

15 En av de dagarna trädde Petrus fram bland bröderna – omkring etthundratjugo personer var då samlade – och sade: 16 ”Mina bröder, det ord i Skriften måste uppfyllas som den helige Ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. 17 Han räknades som en av oss, och denna tjänst hade fallit på hans lott. 18 För pengarna som han fick för sitt brott skaffade han sig ett jordstycke. Och han föll framstupa, så att buken brast och alla hans inälvor rann ut. 19 Detta blev känt för alla som bodde i Jerusalem, och det jordstycket kallas på deras språk Akeldamak, Blodsåkern. 20 I Psaltaren står det skrivet: Hans gård skall bli öde, ingen skall bo där, och: Hans ämbete skall en annan få.

21 Därför måste en av de män som var med oss under hela den tid Herren Jesus gick in och ut ibland oss, 22 från det att han döptes av Johannes till den dag då han blev upptagen från oss, en av dem måste tillsammans med oss vara ett vittne om hans uppståndelse.” 23 Då ställde man fram två: Josef Barsabbas, som även kallades Justus, och Mattias. 24 Och de bad: ”Herre, du som känner allas hjärtan, visa vilken av dessa två du har utvalt 25 till att få den apostoliska tjänst som Judas lämnade för att gå till den plats som var hans.” 26 De kastade lott mellan dem, och lotten föll på Mattias. Så blev han tillsammans med de elva räknad som apostel. 

 • Då vände de tillbaka till Jerusalem
  • I evangelierna ser vi att lärjungarna bråkade med varandra (Luk 22:24) och käftade emot Jesus (Mark 8:32). Nu är lärjungarna istället lydiga, enade och ber tillsammans, tre mycket bra egenskaper för en kristen församling.
 • Mina bröder, det ord i Skriften måste uppfyllas som den helige Ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus.
  • Petrus har sedan länge varit lärjungarnas talman (Matt 19:27) och Jesus hade även utnämnt honom som herde för Jesu får (Joh 21:16).
  • Petrus syftar på Ps 69:26 och Ps 109:8.
 • Och han föll framstupa, så att buken brast och alla hans inälvor rann ut.
  • Matteus skriver att Judas hängde sig medan Lukas skriver att han föll framstupa, vem har rätt? Om Judas hängde sig men trädgrenen knäcktes så att han föll framstupa så stämmer bådas version.
 • Därför måste en av de män som var med oss under hela den tid Herren Jesus gick in och ut ibland oss, från det att han döptes av Johannes till den dag då han blev upptagen från oss, en av dem måste tillsammans med oss vara ett vittne om hans uppståndelse.
  • De tolv apostlarna hade en mycket viktig roll i inledningen av Jesus uppdrag och därför ställdes dessa krav på den nye aposteln.
   • En del anser att Paulus borde ha varit den tolfte aposteln, men det skulle inte vara möjligt eftersom han inte uppfyllde de ställda kraven.
  • De tolv apostlarna kommer att få sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar (Matt 19:28).
  • Apostelns primära roll var att vittna om ”uppståndelsen”. På samma sätt kan vi kristna idag vittna om att Jesus lever och visa hur han innehar en levande roll i våra liv idag.
 • De kastade lott mellan dem, och lotten föll på Mattias.
  • Att kasta lott och sen utgå ifrån att Gud leder var en vanlig judisk sed (Ords 16:33).
  • Det här är första och sista gången vi hör talas om Mattias i Bibeln.

Läs resten av Apostlagärningarna från Christian Mölks Bibelkommentarer.

Copyright 2011-2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.